Augstākā profesionālā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

Neklātienes studijas

Neklātienes studijas - savieno studijas ar darbu, sportu vai ģimeni

Savieno studijas ar darbu, sportu vai ģimeni

Neklātienes studijas un e-studijas - apmeklē klātienes nodarbības vairākas reizes mēnesī

Apmeklē klātienes nodarbības vairākas reizes mēnesī

Studē neklātienē - mācību materiāli, diskusijas interaktīvā e-vidē un speciāli izstrādātas grāmatas

Satiec kursabiedrus un dibini lietišķus kontaktus

Studijas neklātienē piemērotas strādājošajiem, kas vēlas sasniegt savus profesionālos mērķus un būt lietas kursā par jaunākajiem instrumentiem biznesā un personības attīstībā.

Studiju dienas paredzētas iedvesmojošu pasniedzēju meistarklasēm un lietišķu kontaktu dibināšanai. Izstrādājot studiju darbus, studenti apgūtās zināšanas ievieš dzīvē, paaugstinot dzīves kvalitāti un attīstot biznesu.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnija

Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 10. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septmbris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Izvēlies sev piemērotāko studiju formu

Studijas neklātienē
 • Studiju dienas klātienē – brīvdienās
 • Nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs un pieredzes apmaiņa
 • Speciāli izstrādātas grāmatas
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Individuālie studiju grafiki un konsultācijas studentiem piemērotā laikā
 • Biznesa vadības spēles
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
Izvēlies, ja vēlies veidot karjeru vai attīstīt savu biznesu.
Tālmācība
 • Iespēja studēt sev ērtā laikā un vietā
 • Speciāli izstrādātas grāmatas
 • Studiju dienas tiešsaistē -video lekcijas, konferences, iespēja uzdot jautājumus Twitter u.c.
 • Individuālie studiju grafiki
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski
Izvēlies, ja strādā vai dzīvo ārzemēs.
Atvērtā koledža

Atvērtās koledžas studiju kursi:

 • Cilvēkresursu vadība
 • Civiltiesības
 • Eiropas Savienības tiesības
 • Finanšu grāmatvedība
 • Mārketings
 • Organizāciju psiholoģija
 • Pārdošanas vadība
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Uzņēmējdarbība
 • u.c. studiju kursi

Studiju kursu saraksts

Izvēlies Atvērto koledžu, ja vēlies apgūt tikai atsevišķus kursus, lai gūtu iedvesmu un būtu informēts par jaunāko savā nozarē.


Neklātienes studijas un to priekšrocības:

 • Neklātienes studijas ir studiju forma, kas īpaši piemērota strādājošiem cilvēkiem. Savukārt tālmācība jeb e-studijas  saskaņā ar LR Izglītības likumu tiek definētas kā neklātienes studiju paveids.
 • Tālmācības pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša, nepārtraukta kontakta ar mācībspēku.
 • Tālmācības studijas (E-studijas) ir savienojamas ar darbu, ģimeni un aktīvu sociālo dzīvi.
 • Tās ir pieejamas jebkurā Latvijas reģionā, jo iespēju mācīties attālināti nodrošina internets.
 • Līdz ar to tālmācība ļauj studēt no mājām, piemēram, dekrēta atvaļinājuma laikā.
 • Atrodies jebkur, mācies Latvijā – tālmācība ir piemērotākā izvēle, strādājot ārzemēs.
 • E-studijas jeb studijas tiešsaistē ļauj Jums studēt sev ērtā laikā un vietā.
 • Varat izstrādāt individuālu studiju tempu, vairāk laika pavadot pie grūtāk izprotamām tēmām. Ņemot vērā tālmācības elastību, studentiem individuāls grafiks ir izcila priekšrocība.
 • Individuālas studijas nozīmē iespēju grafiku piemērot darba ritmam, komandējumiem, precīzāk – personīgi izvēlētiem datumiem.
 • Tiek izmantoti mūsdienīgi un ērti lietojami mācību materiāli.
 • E-studijas ir populārs, mūsdienīgs un ērts mācīšanās veids.

Tālmācības un neklātienes studijas Biznesa vadības koledžā

 • E-studijas galvenokārt norit izmantojot elektroniskās tehnoloģijas: datoru ar interneta pieslēgumu, audio un video materiālus.
 • Latvijā dzīvojošajiem studentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt klātienes lekcijas, meistarklases un tikšanās ar uzņēmējiem;
 • Klātienes nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs, aktīva domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski , savukārt studējot neklātienē – klātienē (kopā ar grupu vai individuāli).
 • Studējošo rīcībā ir BVK bibliotēka, videotēka, elektroniskās datu bāzes un starpbibliotēku abonements.
 • Biznesa vadības koledža piedāvā neklātienes studiju konsultācijas studentiem piemērotā laikā.
Izvēlne