Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Iepazīsties ar studiju grāmatām bez maksas

Personas datu apstrāde - privātuma politika.

BIZNESA IZAICINĀJUMI LATVIJAS SIMTGADĒ

Biznesa izaicinājumi Latvijas simtsgadē - BVK konference

 

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA sadarbībā ar JURIDISKO KOLEDŽU
aicina piedalīties
Studentu zinātniski praktiskā konferencē
“BIZNESA IZAICINĀJUMI LATVIJAS SIMTGADĒ”

 

Konferences norise: 2018. gada 14. aprīlis
Konferences valodas: latviešu, angļu
Konferences dalībnieki: Pirmā līmeņa (koledžu), bakalaura, maģistra studiju programmu studenti
un absolventi.
Konferencei iesniegtie raksti tiks publicēti konferences rakstu krājumā. Prasības rakstu
noformēšanai pieejamas
šeit.

Dalībnieku pieteikšanās konferencei un darbu iesniegšana elektroniski līdz 2018.gada 13. aprīlim

Jautājumu gadījumā rakstiet: jana.roze@bvk.lv.

Konferences programma

9:30-10:00Dalībnieku reģistrācija
10:00-10:10Konferences atklāšana
JANA ROZE, Mg.psych. Doktora zinātniskā grāda pretendente, Biznesa vadības koledžas direktora vietniece studiju darbā
10:10-12:00Konferences plenārsēde
10:10-10:20Mūsdienīgs advokātu birojs
VALTS NERETS, LL.M. Biznesa vadības koledžas pasniedzējs, Advokātu biroja “SORAINEN” zvērināts advokāts
10:20-10:40Projekta dalībnieku emocionālā intelekta nozīme komandas efektivitātes prognozēšanā
LĪGA LAURSONE, Mg. proj. mgmt. Augstkolas RISEBA absolvente, reklāmas projektu vadītāja “Triple Bounce”
JANA ROZE, Mg. psych. Doktora zinātniskā grāda pretendente, Biznesa vadības koledžas direktora vietniece studiju darbā
10:40-11:00Kvalitātes nodrošināšanas vadība
DAINA VASIĻEVSKA, Dr.sc.admin. Juridiskās koledžas docētāja, grāmatas “Kvalitātes nodrošināšanas vadība” autore.
11:00-11:20Dažādība organizācijas attīstībai
LIESMA OSE, Dr.paed. AS “Transporta un sakaru institūts” mācību prorektore
11:20-11:40Puses nodoms vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, nevar būt par pamatu likumīgā spēkā stājušās sprieduma izpildes atlikšanai
NORMUNDS STREŅĢE, Mg.iur. Juridiskās koledžas docētājs, zvērināts advokāts
11:40-12:00Neredzamo fenomens mūsdienu slavas arēnā
LOLITA OZOLIŅA, Mārketinga eksperts
12:00-12:30Kafijas pauze
12:30-14:00Konferences sesijas
Uzņēmējdarbība un vadība
Moderators: Signe Enkuzena, Dr sc. adminstr, Mg psych, BVK biznesa studiju programmu vadītāja
Mārketings un pārdošana
Moderators: Jana Roze, Mg.psych., Doktora zinātniskā grāda pretendente, BVK direktora vietniece studiju darbā
Tiesību zinātne
Moderators: Jānis Supe, MBA, Doktora zinātniskā grāda pretendents, BVK studiju programmas “Tiesību zinības” vadītājs
14:00-14:30Kafijas pauze
14:30-16:00Darbsemināri
Stress kā enerģijas avots
JĀNIS ROZE, zinātniskā grāda psiholoģijā pretendents, biznesa konsultants
Komunikācija ar iekšējo un ārējo uzņēmuma klientu
JEVA KARABEŠKO, Biznesa, personīgās efektivitātes un komandas koučs
16:00Konferences noslēgums

Lejuplādēt konferences programmu

Dalībnieks

Organizācijas nosaukums

Piedalīšos konferencē

Referāta nosaukums

Piedalīšos sekcijas darbā

Piedalīšos darbseminārā

Iesniegt zinātnisko rakstu (tikai word formāts: .doc vai .docx)

Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.

Jeva Karabeško - komandu koučs, Norvik Bankas Mācību centra vadītāja, uzņēmēja Darbseminārs: Komunikācija ar iekšējo un ārējo uzņēmuma klientu

Darbseminārā, izmantojot Spiral Dynamic teoriju un izspēlējot dažādas situācijas, uzzināsiet:

  • Kas ir iekšējais un ārējais uzņēmuma klients?
  • Kas liek uzņēmuma klientiem pieņemt lēmumus attiecībā uz uzņēmuma preci vai pakalpojumu?

Pasniedzēja: Jeva Karabeško – komandu koučs, Norvik Bankas Mācību centra vadītāja, uzņēmēja.


Jānis Roze ar semināru Biznesa vadības koledžā Darbseminārs: Stress kā enerģijas avots

Globālā informācijas gūzma, straujas pārmaiņas, augstas prasības mūsdienās darba pasaulē, intelektuālā un emocionālā slodze, saspringta atmosfēra un nepietiekošs atbalsts darbavietā var izraisīt stresu un nopietni ietekmēt garīgo un fizisko darbinieka veselību. Tas var atstāt sekas arī organizācijas darbā.
Darbseminārā atklāsiet un apgūsiet praktiskus paņēmienus, kas palīdzēs gan izvairīties no stresa, gan pārvērst to par enerģijas avotu jauniem sasniegumiem.

Darbsemināra saturā:

  • Kādā veidā var sākt izmantot stresa enerģiju?
  • Paņēmieni, kas palīdz regulēt stresa līmeni spriedzes situācijās;
  • Stresa situāciju (projekti, klienti, uzstāšanās utt.) pārvarēšanas paņēmieni;
  • Izvairīšanās no daba problēmu nešanas uz mājām;
  • Izvairīšanās no atlikšanas (procrastination) sindroma;
  • Vingrinājumi ofisā, kas palīdz izvairīties no stīvuma un uztur mundrumu.

Pasneidzējs: Jānis Roze, psihologs, biznesa konsultants un uzņēmējs.


09/04/2018

Izvēlne