Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

BIZNESA IZAICINĀJUMI LATVIJAS SIMTGADĒ

Biznesa izaicinājumi Latvijas simtsgadē - BVK konference
 

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA sadarbībā ar JURIDISKO KOLEDŽU
aicina piedalīties
Studentu zinātniski praktiskā konferencē
“BIZNESA IZAICINĀJUMI LATVIJAS SIMTGADĒ”

 

Konferences norise: 2018. gada 14. aprīlis
Konferences valodas: latviešu, angļu
Konferences dalībnieki: Pirmā līmeņa (koledžu), bakalaura, maģistra studiju programmu studenti
un absolventi.
Konferencei iesniegtie raksti tiks publicēti konferences rakstu krājumā. Prasības rakstu
noformēšanai pieejamas
šeit.
Dalībnieku pieteikšanās konferencei un darbu iesniegšana elektroniski līdz 2017.gada 2.aprīlim
Jautājumu gadījumā rakstiet: jana.roze@bvk.lv.

Konferences programma

9:30-10:00 Dalībnieku reģistrācija
10:00-10:10 Konferences atklāšana
JANA ROZE, Mg.psych. Doktora zinātniskā grāda pretendente, Biznesa vadības koledžas direktora vietniece studiju darbā
10:10-12:00 Konferences plenārsēde
10:10-10:20 Mūsdienīgs advokātu birojs
VALTS NERETS, LL.M. Biznesa vadības koledžas pasniedzējs, Advokātu biroja “SORAINEN” zvērināts advokāts
10:20-10:40 Projekta dalībnieku emocionālā intelekta nozīme komandas efektivitātes prognozēšanā
LĪGA LAURSONE, Mg. proj. mgmt. Augstkolas RISEBA absolvente, reklāmas projektu vadītāja “Triple Bounce”
JANA ROZE, Mg. psych. Doktora zinātniskā grāda pretendente, Biznesa vadības koledžas direktora vietniece studiju darbā
10:40-11:00 Kvalitātes nodrošināšanas vadība
DAINA VASIĻEVSKA, Dr.sc.admin. Juridiskās koledžas docētāja, grāmatas “Kvalitātes nodrošināšanas vadība” autore.
11:00-11:20 Dažādība organizācijas attīstībai
LIESMA OSE, Dr.paed. AS “Transporta un sakaru institūts” mācību prorektore
11:20-11:40 Puses nodoms vērsties Satversmes tiesā ar pieteikumu, nevar būt par pamatu likumīgā spēkā stājušās sprieduma izpildes atlikšanai
NORMUNDS STREŅĢE, Mg.iur. Juridiskās koledžas docētājs, zvērināts advokāts
11:40-12:00 Neredzamo fenomens mūsdienu slavas arēnā
LOLITA OZOLIŅA, Mārketinga eksperts
12:00-12:30 Kafijas pauze
12:30-14:00 Konferences sesijas
Uzņēmējdarbība un vadība
Moderators: Signe Enkuzena, Dr sc. adminstr, Mg psych, BVK biznesa studiju programmu vadītāja
Mārketings un pārdošana
Moderators: Jana Roze, Mg.psych., Doktora zinātniskā grāda pretendente, BVK direktora vietniece studiju darbā
Tiesību zinātne
Moderators: Jānis Supe, MBA, Doktora zinātniskā grāda pretendents, BVK studiju programmas “Tiesību zinības” vadītājs
13:30-14:00 Kafijas pauze
14:00-15:30 Darbsemināri
Stress kā enerģijas avots
JĀNIS ROZE, zinātniskā grāda psiholoģijā pretendents, biznesa konsultants
Komunikācija ar iekšējo un ārējo uzņēmuma klientu
JEVA KARABEŠKO, Biznesa, personīgās efektivitātes un komandas koučs
15:30 Konferences noslēgums

Lejuplādēt konferences programmu
 

Dalībnieks

Organizācijas nosaukums

Piedalīšos konferencē

Piedalīšos sekcijas darbā

Piedalīšos darbseminārā

Iesniegt zinātnisko rakstu (tikai word formāts: .doc vai .docx)

Dalies ar citiem!

15/02/2018

Uzņemšana turpinās! Reģistrējies bez maksas un Sāc studēt Martā!
Izvēlne