Tēma Online kursi: K-L

Kravu plūsmu pārvaldība noliktavā

Kravu plūsmu pārvaldība noliktavā - Online kursi - Biznesa logistika

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par kravu plūsmām noliktavā, kā arī praktiskas iemaņas kravu plūsmu pārvaldībā un organizēšanā noliktavā.

Krājumu vadība

Krājumu vadība

Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas par krājumu vadību uzņēmumos, kā arī praktiskas iemaņas krājumu kontrolei, plānošanai un vadībai.

Loģistikas pakalpojumi un to tiesiskā organizēšana

Loģistikas pakalpojumi un to tiesiskā organizēšana

Kurss iepazīstinās studējošos ar loģistikas pakalpojumu tendencēm pasaulē, aktuālākajiem pakalpojumu veidiem, ko sniedz nozares uzņēmumi, kā arī nodrošināt izpratni par tiesiskajiem aspektiem un regulējošajiem normatīviem aktiem pakalpojumu organizēšanas procesā.

Konfliktu vadība un mediācija

Kursa mērķis ir dot ieskatu mediācijas un konfliktu vadības izpratnē. Iepazīstināt ar konflikta jēdzienu, tā veidiem, konflikta evolūcijas posmiem. Ļaut atpazīt manipulatīvu un vardarbīgu komunikāciju un to novēršanas iespējas. Iepazīstināt ar mediācijas veidiem, principiem un mediācijas procesa struktūru.

Lietišķā vācu valoda, 2. posms

Lietišķā vācu valoda, 2. posms - Online valodu kursi

Apgūstot šo kursu, studenti gūs zināšanas un prasmes, kas viņiem ļaus sekmīgi darboties lietišķās, darījumu kārtošanas situācijās. Lasot, komentējot, analizējot, tulkojot un veicot citus leksiskus uzdevumus, strādājot pa pāriem un grupās, studenti apgūst ne vien profesionālo leksiku, bet arī iemaņas izteikt un diskutēt par dažādām problēmām un parādībām.

Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne