BVK vieslekcija «Biznesa modelis»

❖ Kas ir biznesa modelis – tā būtība un pamata bloki?
❖ Kā izveidot biznesa modeli?
❖ Kā uzlabot biznesa modeli?
❖ Kā uzņēmumā ieviest jaunas inovācijas, neizgudrojot jaunu produktu?

Vieslekcija «Eksporta tirgu apguve»

4. aprīlī plkst. 18:00 – 20:00 (Alberta iela 13, Rīga)

Vieslekcijas laikā uzzināsiet:
❖ Kas ir eksports?
❖ Kā veikt eksporta tirgu priekšizpēti?
❖ Kā sākt eksportēt?

BVK projekta aktualitātes martā

Notiek e-studiju vides un satura audits, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem. Uzsākta inovatīvā studiju kursa – Virtuālā biznesa inkubatora veidošana.

Vieslekcija «Kā iegūt labāku veselību?»

Lekcijā būs iespējams iepazīties ar unikālu pieredzi šajās jomās:

 1. Kā dzīvot bez medikamentu lietošanas;
 2. Kā uzturēt tādu veselību, lai nebūtu vajadzības doties pie ārsta;
 3. Kā izvēlēties pilnvērtīgu ēdienu;
 4. Kā sevi izglītot uztura un veselības jautājumos;
 5. Kā kļūt par savas veselības noteicēju, veidojot “pareizās” attiecības ar pārtiku.

Koledžas sadarbības partneru Karjeras dienas

BVK sadarbības partneris RISEBA rīko Karjeras dienu 9. aprīlī, augstskolas RISEBA Arhitektūras un mediju centrs H2O 6 telpās!

Ielūgums uz vebināru Veiksmīgās karjeras un pilnvērtīgās dzīves noslēpumi

Kā saglabāt līdzsvaru un savienot karjeru ar ģimeni
Kā nepazaudēt sievišķību esot vadošā amatā
Kā veiksmīgi sadarboties ar dažādiem cilvēkiem dažādās situācijās
Cik liels ir sieviešu devums Latvijas ekonomikā

Vebinārs «Sievietes noslēpumi veiksmīgai karjerai un pilnvērtīgai dzīvei»

Vebināru «Sievietes noslēpumi veiksmīgai karjerai un pilnvērtīgai dzīvei» vada dr.admin. Signe Enkuzena (BVK direktore) un dr.paed. Liesma Ose

Finansējumu piesaiste biznesam

Lekciju cikla “Sākam biznesu – pirmie desmit soļi” bezmaksas atvērtā vieslekcija
24. martā plkst. 12:45 – 14:45 “Finansējuma piesaiste”
24. martā plkst. 15:00 – 17:00 “Eiropas savienības finansējuma piesaiste”

14. martā Biznesa vadības koledžā notika produktīva tikšanās

14. martā Biznesa vadības koledžas vadība tikās ar dažādu kompāniju pārstāvjiem, lai vēl vairāk uzlabotu BVK studiju programmu saturu un pielāgotu to pašreizējai darba tirgus situācijai un vajadzībām!

Komandas nozīme biznesa uzsākšanā

Lekciju cikla “Sākam biznesu – Pirmie desmit soļi” atvērtā vieslekcija 2018.gada 14.martā plkst.18.00-20.00 Alberta ielā 13, Rīgā.
❖ Kāpēc komandas nozīme ir tik svarīga biznesa uzsākšanā?
❖ Kas ir komanda, kā to pareizi veidot?
❖ Kā darboties komandā, ierobežotu resursu, tai skaitā finanšu, gadījumā;
❖ Labās prakses piemēri un iejušanās komandas gaisotnē.

Biznesa vadības koledža saņem EFQM biedra statusu

Esam priecīgi būt Eiropas Kvalitātes vadības fonda (European Foundation for Quality Management- EFQM) biedra statusā.

Vebinārs «Uzzini, kā pareizi izvirzīt un ātri sasniegt savus mērķus»

Tu uzzināsi:

 • Kādas iemaņas un prasmes ir nepieciešamas, lai sasniegtu savus mērķus;
 • Kādi uzdevumi un vingrinājumi ikdienā ir jāpielieto;
 • Kā pareizi formulēt un izvirzīt mērķus;
 • Kā veidot dzīvi veiksmīgu.

BVK projekta aktualitātes februārī

 1. Ir uzsākts darbs pie EFQM Izcilības modeļa ieviešanas, kā rezultātā tiks pilnveidota BVK organizatoriskā, pārvaldības struktūra un kvalitātes vadības sistēma. Februārī ir uzsākts BVK struktūrvienību un amatu funkciju, kā arī pārvaldības procesu ārējais audits un esošās kvalitātes vadības sistēmas audits atbilstoši EFQM standartiem, kā arī notikusi komunikācija ar EFQM centrālo organizāciju Briselē;
 2. Ir izstrādāta Izglītības procesu administrēšanas sistēmas specifikācija;
 3. Ir uzsākts e-studiju vides un satura audits…

Normatīvo aktu izstrāde sabiedrības grupu interešu īstenošanai

Biznesa vadības koledžā viesosies Inga Vanaga – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja.
uzzināsiet par nevalstiskas organizācijas iespējām ietekmēt normatīvo aktu izstrādi, pieņemšanu;
iepazīsities ar praktiskiem piemēriem normatīvo aktu izstrādē;
novērtēsiet lobija lomu normatīvo aktu izstrādē un pieņemšanā…

Vebinārs «Kā piedāvāt sevi darba tirgū?»

7. februārī, plkst. 18:30
Vebināru vadīs Jānis Stabiņš (uzņēmējs, BVK dibinātājs)

BVK projekta aktualitātes janvārī

Profesore Rebeka Bodena atzinumā norāda: “Šis ir labi izstrādāts pārmaiņu ieviešanas plāns, kas skaidri parāda vēlmi uzņemties risināt organizācijas izaicinājumus loģiskā un labi izplānotā veidā”.

Red Velvet – Latvijas koledžu Valentīndienas balle

2019. gada 15. februārī Rīgā, Ezermalas ielā 8

Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā

LL.M. Valts Nerets
Kolīziju normas norāda, kuras valsts tiesības ir piemērojamas konkrētajām tiesiskajām attiecībām. Kolīziju normas tiesām ir jāpiemēro civillietās ar ārvalsts elementu…

BVK Projekta aktualitātes decembrī

Atbilstoši projekta darba programmai, projekta vadības komanda, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (pasniedzējus, studentus, absolventus, darba devējus) ir izstrādājusi detalizētu pārmaiņu vadības un īstenošanas plānu studiju programmu piedāvājuma modernizācijai. Plāns ir nodots salīdzinošā izvērtējuma veikšanai starptautiskam ekspertam – Tamperes Universitātes profesorei Rebekai Bodenai, kurai ir plaša pieredze pārmaiņu vadībā, kā arī projektu izvērtēšanā.

Biznesa vadības koledžas direktore Signe Enkuzena

No 2018. gada 1. novembra BVK direktores amatā darbu uzsāka Signe Enkuzena
Signe par direktora amatu saka tā : “Šis ir mans sapņu darbs, jo direktora darbā es koledžas attīstībai varu dot savu uzkrāto pieredzi un prasmes gan uzņēmējdarbības organizēšanā, gan pedagoģiskajā darbā. Paldies visam kolektīvam par uzticēšanos un ticību man. Komandā ir spēks!”.

BVK Projekta aktualitātes novembrī

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.

Frans Martens ar vieslekciju Biznesa vadības koledžā

Frans Martens – vieslektors no Avans University of Applied Sciences (Nīderlande)

Ir iespējams precīzi aprēķināt, kāda būs papildus peļņa, kad uzņēmums iegādājas jaunu mašīnu. Investīcijām cilvēkresursos arī jārada pozitīvi rezultātu, taču cilvēki nav programmējamie datori un grūti padarīt darbinieka rezultātu izmērāmu.

Šī lekcija sniedz teorētiskās un praktiskās zināšanas – kā novērtēt ieguldījumu rezultātus personālvadībā. HR ir vissvarīgākie organizācijas resursi. Jums nevajadzētu meklēt slogu par to, cik tā maksā, bet kāda ir tā patiesā vērtība.

Pārdošanas skola – lekcijas 2018. gada 12. decembrī

Pārdošanas skolas lekcijas 12. decembrī
9:00-12:00 – Manipulācijas metodes pārdošanā un komunikācijā
14:00-17:00 – Pārdošanas prezentācija un kvalitatīva piedāvājuma izstrāde

Svinēsim mūsu Latvijas dzimšanas dienu kopa 18.novembrī

Pārdošanas skola – lekcijas 2018. gada 21. novembrī

Pārdošanas skolas lekcijas 21. novembrī
9:00-12:00 – Izcils pārdošanas dialogs – biznesa sarunu taktika un noslēpumi
14:00-17:00 – Ķermeņa valoda pārdošanā – kā “nolasīt” cilvēku bez vārdiem

Sveicam Lāčplēša dienā!

Lec, saule, rītā agri,
Noej laiku vakarā,
No rītiņa sildīdama,
Vakarā žēlodama.

Atvērto nodarbību diena

Nodarbības tēma: KĀ ATPELNĪT INVESTĪCIJAS MĀCĪBĀS JAU STUDIJU LAIKĀ?

Otrdien, 30. oktobrī plkst. 18:00 BVK direktors Jānis Stabiņš novadīs atvērtu nodarbību un padalīsies ar savu pieredzi.

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK un CFLA noslēdz līgumu par ESF projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.
Projekta kopējais finansējums ir 150 000,00 eiro – 85% no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 15% no valsts budžeta līdzekļiem.

Liesma Ose ar vieslekciju «Starpkultūru komunikācija biznesā»

Vieslekcija visiem interesentiem Biznesa vadības koledžā
Dr. paed. Liesma Ose ir pieredzējusi un Latvijā atzīta starpkultūru komunikācijas un dažādības vadības eksperte un mācību trenere.

Pārdošanas skolas lekcijas 2018. gada 17. oktobrī

Pārdošanas skolas lekcijas 17. oktobrī
9:00-12:00 – Kā radīt pievienoto vērtību pakalpojumiem, precēm un attiecībām.
14:00-17:00 – Kā efektīvi runāt pa tālruni – mērķi, paņēmieni, telemārketings.