Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Tūrisma un viesnīcu serviss

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

Personas datu apstrāde - privātuma politika.
Koledžas docētāji - labākajie nozares speciālisti - bvk.lv
Mācies no labākajiem jomas speciālistiem
Prakses vietas prestižos jomas uzņēmumos
Iegūsti prakses vietas prestižākajos jomas uzņēmumos
Savieno studijas ar darbu, ceļošanu un ģimeni
Savieno studijas ar darbu, ceļošanu un ģimeni

Tūrisma un viesnīcu servisa studijas ir piemērotas:

 • tiem, kas vēlas veidot karjeru tūrisma jomā;
 • tiem, kas plāno uzsākt tūrisma vai viesnīcu biznesu;
 • cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama augstākā izglītība, bet nav iespēju studēt klātienē.

Tūrisma studijas, viesmīlība, viesnīcu uzņēmējdarbība

Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības tālmācības studiju programmu «Tūrisma un viesnīcu serviss», kas nodrošina vispārīgo teorētisko vadības, viesmīlības uzņēmējdarbības, ekonomikas un psiholoģijas zināšanu bāzi, kas dod iespēju turpmākajā e-studiju procesā modelēt un veidot priekšstatus par dažādām saskarsmes, vadības, mārketinga teorijām un praksi tūrisma biznesā, viesnīcu un restorānu uzņēmējdarbības organizēšanā.

2018. gada vidusskolu absolventu atlaide €540

Vadzinību, biznesa svešvalodu, saskarsmes psiholoģijas, ekonomikas un dažādi citi ar viesnīcu un tūrisma biznesu saistīti e-studiju kursi veido pamatu turpmākām profesionālās izglītības iespējām viesmīlības biznesa nozarē Latvijā un ārvalstīs.

Programmās realizācijas gaitā tiek atspoguļoti tūrisma menedžmenta un viesnīcu biznesa vadības mērķi un uzdevumi, tūrisma uzņēmējdarbības plānošanas posmi un sasniedzamie rezultāti, atklātas viesnīcu servisa organizatoram nepieciešamās īpašības un profesionalitāte, psiholoģiskā sagatavotība, metodes un to pilnveides ceļi.


Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 16. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.


Augstākā izglītība, e-studijas, kvalifikācijas darbs

Nodrošinot integrālās pieejas ieviešanu augstākajā izglītībā, BVK e-studiju programmas tālmācības kursi ir sakārtoti loģiskā secībā, ievērojot pēctecības principu, ļaujot studējošiem pakāpeniski pilnveidoties gan profesionāli, gan personiski.

Studiju laikā studenti iziet «Tūrisma organizēšanas praksi» un «Viesnīcu praksi», kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās viesmīlības servisa zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju programmas «Tūrisma un viesnīcu serviss» prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju «Viesnīcu servisa organizators».


Jaunajiem vecākiem tālmācības studijām atlaide €540

Tūrisma studijās students iegūst prasmes strādāt ar klientiem, pilnveidot dokumentu (rēķinu, vēstuļu) apstrādes iemaņas, attīstīt komunikācijas kultūru un citas kompetences, kas nepieciešamas darbā tūrisma un viesnīcu servisā.

Viens no galvenajiem programmas uzdevumiem – sagatavot kvalificētus, gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū konkurētspējīgus viesmīlības servisa uzņēmējus, kā arī nodrošināt absolventiem iespēju turpināt izglītību noteiktajā specializācijā augstskolas līmeņa izglītības programmās.

Studiju programma
Studiju programma: Tūrisma un viesnīcu serviss
Augstākā izglītība - Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācija: Viesnīcu servisa organizators
Studiju līmenis - 1. līmeņa augstākā profesionālā
Studiju līmenis: 1. līmeņa augstākā profesionālā
Tālmācības un neklātienes studiju ilgums - bvk.lv
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Studiju forma - neklātiene un tālmācība
Studiju forma: neklātiene un tālmācība
Studiju maksa, piedāvājumi, atlaides un priekšrocības
Studiju maksa: EUR 695 semestrī
Studentu kredīti un aizdevumi
Studiju kredīts
Dalītais studiju maksājums Biznesa vadības koledžā
Dalītais studiju maksājums

Programmas e-studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Datorzinības
 • Saskarsmes psiholoģija I
 • Saskarsmes psiholoģija II
 • Biznesa angļu valoda I
 • Biznesa vācu valoda I
 • Biznesa angļu valoda II
 • Biznesa vācu valoda II
 • Vadzinības
 • Mārketings I
 • Mārketings II
 • Biznesa krievu valoda I
 • Biznesa krievu valoda II

NOZARES KURSI (B bloks)

 • Grāmatvedības pamati
 • Tūrisma biznesa pamati
 • Aktīvais un lauku tūrisms
 • Darba un sociālās tiesības
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbība
 • Cilvēkresursu vadība
 • Lietišķā etiķete
 • Starptautiskais tūrisma un viesnīcu bizness
 • Ēdināšanas serviss
 • Projektu sagatavošana un vadīšana
 • Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija
 • Profesionāla klientu apkalpošana
 • Pasaules ekonomiskā ģeogrāfija

IZVĒLES KURSI (C bloks – 10 KP)

Studiju programma akreditēta līdz: 2019. gada 18.jūnijam

Studiju plāns

Lejuplādēt: Tūrisma un viesnīcu serviss. Studiju plāns

2018. gadā, Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Lejuplādēt: Tūrisma, viesnīcu un restorānu servisa organizācija. Pašvērtējums


spelu_klubs_cashflow

 Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

Izvēlne