BVK projekta aktualitātes 2020. gada augustā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Projekts strauji tuvojas noslēgumam. Augustā Studiju atbalsta centrs jau aktīvi izmantoja projekta laikā izstrādāto Izglītības procesu administrēšanas sistēmu (IPAS), uzņemot jaunos studējošos.

“IPAS pilnībā nodrošina studējošo uzņemšanas procesu, daudzas procedūras tagad ir automatizētas. Tiek taupīts Studiju atbalsta centra darbinieku laiks – ja iepriekš bija jāveic daudzas tehniskas darbības, tagad laiku varam veltīt studējošo apkalpošanai, nodrošināt vēl kvalitatīvāku klientu servisu”, norāda Studiju atbalsta centra vadītāja Daiga Kalderauska.

Augusta beigās notika arī koledžas mācībspēku sanāksme. Tās laikā koledžas direktore Signe Enkuzena un projekta vadītāja Jana Roze iepazīstināja akadēmisko personālu ar projekta laikā paveikto, piem., IPAS izstrādi, kvalitātes vadības sistēmu. Savukārt BVK Biznesa inkubatora vadītāja Elīna Miķelsone prezentēja inkubatora pirmajos darbības mēnešos paveikto.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada augustā

31/08/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne