Studentiem

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Elektroniskās datu bāzes

Elektroniskās datu bāzes

Elektroniskie resursi:

  • Abonētās datu bāzes – Ebsco: izziņu sistēma, kas pieejama internetā.

Brīvpieejas e-resursi:

  • E-žurnāli
  • E-grāmatas
  • Informācijas meklētāji
  • Katalogi
  • Brīvpieejas disertācijas
  • Enciklopēdijas

Noderīgi resursi

Noderīgi resursi

Koledžas bibliotēka – BVK bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt koledžas studentus un darbiniekus ar studiju procesam nepieciešamo literatūru, pieeju informācijas meklēšanas sistēmām, kā arī noslēguma darbiem, tiek nodrošināta grāmatu aprite Starpbibliotēku un Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa ietvaros.

Bibliotēku sarakstsStarpbibliotēku abonements (SBA) sniedz iespēju lasītājiem BVK bibliotēkā izmantot dokumentus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citu zinātnisko bibliotēku krājumiem.

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) sniedz iespēju saņemt no ārvalstu bibliotēkām izdevumus, kuru nav LNB vai citu Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumos.

ONLINE Atvērto durvju diena 24. septembrī plkst. 18:30