Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Atklāts konkurss uz vēlētajiem akadēmiskā personāla amatiem

  Biznesa vadības koledža izsludina atklātu konkursu uz vēlētajiem akadēmiskā personāla amatiem studiju virzienos “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība” un “Tiesību zinātne” koledžas īstenotajās studiju programmās.

  Docents: 7 amata vietas

  Atalgojums:
  • Stundu apmaksa nepilnā slodzē, apvienojot pamatdarbu ar akadēmisko darbību 17.00 eiro -27.00 eiro par akadēmisko stundu

  Prasības docenta amata kandidātiem:
  • Doktora grāds BVK īstenotajām studiju programmām atbilstošā zinātņu nozarē vai vismaz 7 gadu praktiskā darba stāžs nozarē
  • Pieredze pasniedzēja darbā augstākās izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Pašreizējs darbs nozarē tiks uzskatīts par priekšrocību
  • Zinātniskās publikācijas, uzstāšanās konferencēs un dalība pētniecības projektos tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī
  • Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

  Docenta galvenie amata pienākumi:
  • Studiju kursu izstrāde, atjaunošana un vadīšana
  • Studējošo darbu vadīšana (prakses, kvalifikācijas darbi)
  • Pētnieciskā darba veikšana

  Lektors: 7 amata vietas

  Atalgojums:
  • Stundu apmaksa nepilnā slodzē, apvienojot pamatdarbu ar akadēmisko darbību 10.00 eiro -16.00 eiro par akadēmisko stundu.

  Prasības lektora amata kandidātiem:
  • Doktora vai maģistra grāds BVK īstenotajām studiju programmām atbilstošā zinātņu nozarē, vai vismaz 5 gadu praktiskā darba stāžs nozarē
  • Praktiska profesionālā pieredze nozarē
  • Pieredze pasniedzēja darbā augstākās izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Zinātniskās publikācijas, uzstāšanās konferencēs un dalība pētniecības projektos tiks uzskatīta par priekšrocību
  • Latviešu valodas zināšanas augstākajā līmenī
  • Angļu valodas zināšanas vismaz B2 līmenī

  Lektora galvenie amata pienākumi:
  • Studiju kursu izstrāde, atjaunošana un vadīšana
  • Studējošo darbu vadīšana (prakšu atskaites, kvalifikācijas darbi)
  • Pētnieciskā darba veikšana

  Kļūstot par pamatdarbā ievēlētu mācībspēku Biznesa vadības koledžā jūs iegūsiet:
  • Piederību Latvijas lielākās un visstraujāk augošās koledžas saimei
  • Cieņas pilnu attieksmi un regulāru atgriezenisko saiti par savu darbu
  • Izpratni un prasmes studentorientētas mācīšanas pieejā
  • Nepārtrauktas personīgās pilnveidošanās un profesionālās attīstības iespējas

  Pieteikuma dokumentus (CV ar iekļautu publikāciju sarakstu, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikuma vēstule) jāiesniedz līdz 2023. gada 14. augustam.

  Dokumentus lūdzam iesniegt www.cv.lv portālā pie ievietotā sludinājuma, sadaļā PIETEIKTIES.

  14/07/2023

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne