Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Uzņemšana

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana
Vasaras uzņemšana
Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Slider
Dokumenti un to iesniegšana

Dokumenti un to iesniegšana

Pieteikumu studijām un nepieciešamos dokumentus iespējams iesniegt kā elektroniski, tā klātienē: BVK birojā, Alberta ielā 13, Rīgā.

Iestājoties augstskolā jāņem līdzi personu apliecinošu dokumentu: ID karte vai pase

Piesakoties studijām, jāiesniedz:

 • pases vai personas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu;
 • 1 dokumentu fotogrāfija (3×4 cm, ja vēlaties saņemt ISIC karti);
 • ja ir mainīts uzvārds, to apliecinoša dokumenta kopija;
 • vienreizējs maksājums par dokumentu pārbaudi un noformēšanu – EUR 30,00;
 • vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāts un sekmju izraksts) kopija, uzrādot oriģinālu;
 • centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija, uzrādot oriģinālu, – tikai tām personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pēc 2004.gada.

Ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs…
Ja vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis…

Studiju maksas atlaides

Studiju maksas atlaides

Atlaižu sistēma ir spēkā no 2019. gada 15. aprīļa un attiecas uz 2019. gada rudens uzņemšanu.

AtlaideStudiju periodsAtlaide tiek piešķirta
300 €pilnai studiju maksaiTālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” un projekta “Esi līderis!” absolventiem*
300 €pilnai studiju maksaivisiem BVK absolventiem, uzsākot studijas atkārtoti*
200 €pilnai studiju maksaicitu vidusskolu 2019.gada absolventiem*
200 €pilnai studiju maksaidaudzbērnu ģimenēm (1 personai no ģimenes)*
200 €pilnai studiju maksaijaunajām māmiņām un tētiem (bērns līdz 2 g. vecumam)*
10%vienam studiju semestrimpar vidējo vērtējumu 8,5 balles un virs – sekmju līmeņa izskatīšana notiek katra semestra noslēgumā un studiju maksas atlaide tiek piešķirta nākamajam semestrim. Iepriekšējā semestrī jābūt nokārtotiem visiem studiju kursiem, kas ietverti studiju grafikā, un nokārtotām finansiālajām saistībām.**

Atlaides nesummējas savstarpēji ar pastāvīgajām atlaidēm, bet summējas ar citiem īpašiem piedāvājumiem. Studiju maksas atlaide tiek sadalīta vienādās daļās proporcionāli studiju semestriem.
** Atlaide summējas ar citām pastāvīgajām atlaidēm un akcijas piedāvājumiem. Konkrētā atlaide attiecas uz 1., 2., 3. un 4. semestra vērtējumiem. Par atlaides pieprasīšanu atbild pats students.Studiju maksa

Studiju maksa

Studiju programmaSemestra studiju maksa EUR
Biznesa vadība795 EUR
Mārketings un reklāma795 EUR
Biznesa loģistika795 EUR
Jurisprudence795 EUR
Personāla psihologija795 EUR
Grāmatvedība un finanšu plānošana795 EUR
Iestāžu darba organizācija un vadība795 EUR
 • Uzsākot studijas, BVK valde var izskatīt un akceptēt individuālu studiju maksas grafiku – dalītais maksājums. Studiju maksu par nākamo semestri iespējams maksāt, sadalot to pa mēnešiem.
 • Visās studiju programmās mācības ilgst 5 semestrus jeb 2,5 gadus.


Studiju kredīti

Studiju kredīti

BVK studenti var saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu, kā arī saņemt kredītu jebkurā Latvijas komercbankā.

Studiju kredīts – paredzēts studiju maksas segšanai Biznesa vadības koledžā.

Izdevīga procentu likme. Studiju laikā, kā arī studiju pārtraukumā, studiju kredīta procentu likme ir 0% gadā.

Kā pieteikt kredītu? Studiju atbalsta centrā studējošajam ir jāaizpilda studiju kredīta pieteikuma veidlapa. Kad koledžā ir saņemts kredīta pieprasījuma apstiprinājums, studējošais dodas uz jebkuru tās bankas filiāli, kura apkalpo BVK, līdzi ņemot pasi.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja studējošais:

 • ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā,
 • atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (līdz bērns sasniedz 1,5 gada vecumu) un nestrādā pilnu darba laiku,
 • turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā,
 • turpina studēt maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā,
 • iegūst bezdarbnieka statusu.
Biežāk uzdotie jautājumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Zemāk esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi u.c. jautājumus, kā arī atbildes uz tiem.

1. Kas ir kredītpunkti?

Atbilde

Latvijā augstākajā izglītībā tiek lietoti kredītpunkti, kas tiek pielīdzināti Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) kredītpunktiem. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms.BVK kopējais vidējais KP apjoms – 80 KP. Ar šo KP sadalījumu pa semestriem un kursiem, variet iepazīties katras studiju programmas sadaļā, skatot PDF failu “Studiju plāns”.

2. Kas ir e-vide jeb MOODLE?

Atbilde

MOODLE – Modulārā objekt-orientētā dinamiskā mācību vide, radīta Austrālijā ar mērķi mācīšanās procesu padarīt vēl efektīvāku, studentam mācoties sociālā grupā.MOODLE ir e-studiju vide (studijas tiek organizētas elektroniskā vidē), kas ir izplatītākā gan pasaulē, gan Latvijā. Šobrīd ir reģistrētas vairāk kā 47 000 instalācijas 208 pasaules valstīs. To izmanto kā organizācijas un dažāda lieluma uzņēmumi, tā arī mācību iestādes – BA “Turība”, Biznesa vadības koledža, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Vidzemes augstskola.MOODLE mācīšanās process balstās uz radīšanu. Katram BVK studentam pēc studiju līguma noslēgšanas, lai piekļūtu savam studiju profilam, tiek piešķirts individuāls lietotājvārds un parole. Šajā profilā students var iepazīties ar plānotajiem pārbaudījumiem, aktuālajiem BVK notikumiem, saviem vērtējumiem, kā arī var augšuplādēt dažāda formāta dokumentus un izmantot MOODLE kā “mākoni”.

Šajā e-vidē tiek pildīti pārbaudījumi, ieskaites un eksāmeni, kā arī studentam ir iespēja komunicēt ar citiem studiju programmas studentiem un docētājiem, iesaistoties diskusijās un forumā.

MOODLE ir e-studiju risinājums ar visaugstāko pieejamību lietotājiem: to var lietot no jebkura internetā darboties spējīga datora ar jebkuru no populārākajām operētājsistēmām (Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux u.c.) un populārākajām interneta pārlūkprogrammām (kursu veidotājiem: Mozilla Firefox, Google Chrome un tā atklātā pirmkoda versija Google Chromium, Microsoft Internet Explorer, bet studenti var izmantot arī Opera, Safari, Opera Mini u.c. pārlūkprogrammas). MOODLE var lietot, pieslēdzoties arī no mobilajām ierīcēm: mobilajiem telefoniem, iPhone, PDA, plaukstas datoriem, iPad, NetBook u.c., kas dod iespēju studentiem un skolēniem mācīties sabiedriskajā transportā, kafejnīcā, parkā, skolas koridorā u.c.

3. Kad sākas studijas, ja iestājos ziemas uzņemšanā?

Atbilde

Ja students paraksta studiju līgumu ar koledžu laika periodā no 1.novembra līdz 1.martam, studijas tiek uzsāktas marta pirmajā svētdienā.* Par pirmo studiju dienu katram studentiem tiek paziņots individuāli, e-pastā, kā arī, informācija tiek publiskota katra studenta studiju e-vides MOODLE profilā.*Datums (mēneša svētdiena) var mainīties atkarībā no uzņemšanas perioda, par ko studējošais tiek laicīgi informēts rakstiski e-pastā un/vai telefoniski.

4. Kad sākas studijas, ja iestājos vasaras uzņemšanā?

Atbilde

Ja students paraksta studiju līgumu ar koledžu laika periodā no 1.jūlija līdz 29.septembrim, studijas tiek uzsāktas septembra pēdējā svētdienā vai oktobra pirmajā svētdienā. Par pirmo studiju dienu katram studentiem tiek paziņots savlaicīgi e-pastā, kā arī, informācija tiek publiskota katra studenta studiju e-vides MOODLE profilā.

5. Vai Biznesa vadības koledža piedāvā stipendijas?

Atbilde

Biznesa vadības koledža studentiem nepiedāvā tādu finansiālu atbalstu kā stipendijas. Taču piedāvā dažādas izdevīgas atlaides, kā arī divas reizes gadā aicina potenciālos studentus / studēt gribētājus laikus parūpēties par saviem nākotnes plāniem un rezervēt savu izdevīgo studiju maksu. Par aktuālajiem jaunumiem, akcijām un kampaņām variet uzzināt šeit: www.bvk.lv/aktualitates/ vai sekojot sociālajos tīklos Facebook, Draugiem, Twitter un Instagram.

6. Vai man pašam/-ai būs jāmeklē studiju prakses vieta?

Ņemot vērā, ka Biznesa vadības studenti lielākoties ir strādājoši cilvēki vai tādi, kuriem ir sava uzņēmējdarbība, tad arī prakses vietas ir tā brīža darbavietas. Šādā veidā studentam ir viegli un ērti apgūt prakses laikā izvirzītos mērķus, izpildīt uzstādītos uzdevumus, kā arī, students efektīvāk un sekmīgāk apgūst tās prasmes, kuras būs nepieciešamas tālākajā karjeras ceļā.

Tā var būt organizācija, uzņēmējsabiedrība vai iestāde, kurā Koledžā studējošais atrodas darba tiesiskajās attiecībās. Ja uz prakses brīdi studējošais nav darba tiesiskajās attiecībās ar kādu organizāciju, uzņēmējsabiedrību vai iestādi, vai, ja Koledžas studējošajam veicot tiešos darba pienākumus, nav iespēja apgūt attiecīgajai kvalifikācijai nepieciešamās iemaņas, zināšanas un atziņas, tad studējošo ar prakses vietu nodrošina koledža. Pirmās izvēles tiesības uz Koledžas piedāvātajām Prakses vietām ir studējošajiem, kuri sekmju ranga tabulā ir pirmie.

7. Kas ir 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība?

Atbilde

1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms absolventam ļauj veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu.1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu stratēģiskie mērķi ir:

 • sagatavot izglītojamo darbībai noteiktā profesijā, veicinot viņa pilnveidošanos par garīgi un fiziski attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību;
 • veicināt zināšanu un prasmju (arī patstāvīgās mācīšanās prasmju) apguvi, kas nodrošina ceturtā līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguvi un sekmē konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
 • radīt motivāciju tālākizglītībai un sniegt iespēju sagatavoties, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

8. Kā/ kur var uzzināt, vai izvēlētā studiju programma ir akreditēta?

Atbilde

Pirms sev atbilstošās mācību iestādes un studiju programmas izvēlēšanās, iesakām pārliecināties par konkrētās iestādes un piedāvāto studiju programmu akreditāciju un licencēšanas statusu. Šādu informāciju var pārbaudīt Nacionālajā izglītības iespēju datubāzē (www.niid.lv) un Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv).Saraksts ar studiju virzienu (un tajā ietilpstošo programmu) jaunajām akreditācijām, aplūkojams:

 • Akadēmiskās informācijas centra (AIC) uzturētajā studiju virzienu reģistrāaic.lv vai AIC mājas lapā izveidotajā Excel tabulā: www.aic.lv/portal/aikna/akreditetie-studiju-virzieni-un-programmas (skat. „Akreditētie studiju virzieni un programmas”).
 • Informācija par akreditētajiem studiju virzieniem pievienota NIID.LV pie katra augstākās izglītības programmu ieraksta ailītē „Licence/akreditācija”.

9. Cik liela ir studiju maksa Biznesa vadības koledžā?

Atbilde

Biznesa vadības koledžas noteiktā studiju maksa vienam semestrim ir 795 EUR neatkarīgi no studiju programmas. Atkarībā no studējošā statusa, iespējams piešķirt atlaides pilnai vai daļējai studiju maksai. Ar BVK atlaižu programmu iespējams iepazīties šeit.

10. Kas ir akadēmiskais atvaļinājums?

Atbilde

Akadēmiskais atvaļinājums ir studiju pārtraukums, kura laikā studējošais nepiedalās studiju procesā, bet saglabā studējošā statusu. Pēc studiju pārtraukuma studējošais saglabā iepriekš noteikto finansējuma avotu. Saņemt akadēmisko atvaļinājumu visa studiju perioda laikā neatkarīgi no studiju veida un studējošā statusa studējošajam ir tiesības, norādot pamatotu iemeslu, piemēram:

 • veselības stāvokļa, grūtniecības dēļ, kā arī bērna kopšanas atvaļinājumā, iesniedzot ģimenes ārsta izziņu;
 • kā augstas klases sportistam, kas iekļauts Latvijas olimpiskajā vienībā vai tuvākajā rezervē pēc Latvijas Olimpiskās vienības izstrādātajiem kritērijiem, iesniedzot apliecinošos dokumentus;
 • c. personisku iemeslu, piemēram, ģimenes apstākļu vai finansiālu apsvērumu dēļ.

Akadēmisko atvaļinājumu 1. līmeņa augstākās izglītības iestādē iespējams saņemt 2 reizes (1 akadēmiskais atvaļinājums = 1 semestris).

11. Kas notiek, ja netieku laikā nokārtot pārbaudījumu, ieskaiti, eksāmenu?

Atbilde

Ja studējošajam nav iespējas tam paredzētajā laikā nokārtot pārbaudījumu grafikā noteiktajā laikā, studējošajam ir jāinformē savs studiju koordinators vismaz 3 dienas iepriekš, zvanot pa tālruni +371 67803261 vai rakstot e-pastu savam studiju koordinatoram vai Studiju atbalsta centram (bvk@bvk.lv). Pretējā gadījumā studējošajam par pielaidi parāda kārtošanai jāmaksā 22,00 EUR. Ar Pārbaudījumu kārtības nolikumu var iepazīties šeit.

12. Kas ir “C bloks” jeb brīvās izvēles priekšmeti?

Atbilde

C bloks jeb profesionalitāti papildinošais zinību bloks ir brīvās izvēles kursi, apgūstami pakāpeniski visu 5 semestru laikā. Biznesa vadības koledžas C bloks sastāda 10 KP.

13. Kādas sankcijas tiek piemērotas par nenokārtotiem pārbaudījumiem?

Atbilde

Par noteiktā laikā nenokārtotiem pārbaudījumiem, ieskaitēm un eksāmeniem, studējošajam tiek noteikta maksa par akadēmiskā parāda kārtošanu.Gadījumi, kad atkārtoti tiek kārtoti pārbaudījumi:

 • Ja iepriekšējā pārbaudījumā vērtējums ir nesekmīgs (<4 ballēm) vai students nav uz to ieradies;
 • Ja studējošais brīvprātīgi vēlas atkārtot pārbaudījumu, lai iegūtu labāku vērtējumu.
  NB! Par spēkā esošu vērtējumu tiek ņemts pēdējais iegūtais vērtējums, pat ja tas ir zemāks par iepriekšējā pārbaudījumā iegūto vērtējumu.

Ar Pārbaudījumu kārtības nolikumu var iepazīties šeit.

14. Kur var saņemt izziņu par studijām koledžā vai akadēmisko izziņu?

Atbilde

Jebkura veida izziņas valsts valodā par studijām koledžā un ar to saistītajiem jautājumiem var saņemt BVK Studiju atbalsta centrā pie sava studiju koordinatora. Izziņu par studijām koledžā vai maksājumiem var saņemt bez maksas.Akadēmisko izziņu iespējams sagatavot latviešu, krievu un angļu valodā. Akadēmiskās izziņas saņemšana par studijām Biznesa vadības koledžā ir maksas pakalpojums:

 • par izziņas sagatavošanu latviešu vai krievu valodā – 10 EUR;
 • par izziņas sagatavošanu angļu valodā – 20 EUR.

15. Ko darīt, ja ir pazudis vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis.

Atbilde

 • Stājoties Biznesa vadības koledžā, tiek akceptēti tikai vidējo izglītību apliecinoši dokumentu oriģināli.
 • Augstāko izglītību apliecinoši dokumenti netiek akceptēti. Ja esat ieguvis augstāko izglītību un Jūsu rīcībā nav atestāta par vidējo izglītību, aicinām vērsties atbilstīgās augstākās mācību iestādes arhīvā un saņemt vidējās izglītības dokumenta oriģinālu.
 • Ja vidējās izglītības dokuments ir nozaudēts, nozagts, iznīcināts vai neatjaunojami bojāts, jums jāsaņem dokumenta dublikāts.
 • Dublikāta izsniegšanas procedūru nosaka LR Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr. 913 „Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti”.
 • Lai saņemtu vidējās izglītības dokumenta dublikātu, Jums jāvēršas izglītības iestādē, kuru esat pabeidzis. Izglītības iestāde noformē dublikātu saskaņā ar izsniegto izglītības dokumentu reģistrācijas grāmatā ierakstītajām ziņām.
 • Ja izglītības iestāde ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi, kas neizsniedz tādu vispārējās izglītības dokumentu kā nozaudētais, nozagtais, iznīcinātais vai neatjaunojami bojātais, Jums jāvēršas savas pašvaldības izglītības pārvaldē. Šajā pārvaldē Jums ir jāiesniedz arhīva vai izglītības iestādes izziņa, kurā norādīts, ka Jūs esat mācījies un beidzis attiecīgo izglītības iestādi un sedzat visus ar dublikāta izgatavošanu saistītos izdevumus.
Rekvizīti maksājumu veikšanai

Rekvizīti maksājumu veikšanai

Maksājuma saņēmējs:SIA „Biznesa vadības koledža”, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
Reģistrācijas Nr.:LV40003923111
Iemaksas mērķis:Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”
Bankas:
 • A/S SEB Banka
  Konta Nr.LV 23 UNLA 0050011086470 (EUR)
  SWIFT kods: UNLALV2X
 • A/S Swedbank
  Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP)
  SWIFT kods: HABALV22
Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi apstiprināti SIA „Biznesa vadības koledža” 2018.gada 15.oktobrī Padomes sēdē (Protokols Nr.02-02_2018/2019_01).

Lasīt noteikumus

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Noteikumos lietotie termini:
   1. imatrikulācija – personas ierakstīšana koledžas studējošo sarakstā (matrikulā);
   2. pieteikšanās studijām – pretendenta apņemšanās studēt konkrētā studiju programmā atbilstoši Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” noteiktajai kārtībai, kā arī pretendenta un koledžas savstarpējā vienošanās par studiju finansēšanas kārtību;
   3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma – dod iespēju iegūt ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” tiek realizēta 2,5 gados;
   4. pretendents– persona, kura ar rakstisku pieteikumu apliecinājusi vēlmi studēt Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”;
   5. studējošais – persona, kura ir imatrikulēta Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”;
   6. tiesības studēt – personas tiesības kļūt par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” studējošo.
  2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža” (turpmāk tekstā – Koledža) Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība (turpmāk tekstā – Noteikumi) izstrādāti saskaņā ar LR Augstskolu likuma 46.panta prasībām un LR Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr.846.
  3. Šie Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek pretendentu uzņemšana studijām Koledžā.
  4. Koledža nodrošina Noteikumu pieejamību visiem interesentiem.
  5. Uzņemšanas procesa laika grafiku un vietu nosaka ar Koledžas padomes lēmumu.
  6. Studējošo uzņemšanu nodrošina Koledžas Uzņemšanas komisija, kuras sastāvu apstiprina Koledžas padome. Uzņemšanas komisija darbojas saskaņā ar Koledžas padomes apstiprinātu Uzņemšanas komisijas nolikumu.
  7. Studējošo uzņemšana Koledžas studiju programmā sastāv no:
   1. pretendentu reģistrācijas studijām;
   2. studiju līguma noslēgšanas;
   3. ierakstīšanas studējošo sarakstā (imatrikulācijas).
 2. Tiesības studēt Koledžā
  1. Tiesības studēt Koledžā ir katram Latvijas Republikas pilsonim un personām, kurām ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas patstāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas. Personām, kas izglītību ieguvušas Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā, tiesības pieteikties studijām Koledžā nosaka likums “Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā”. Pārējie ārvalstnieki var pieteikties studijām Koledžā saskaņā ar šo Noteikumu 6.punktu.
  2. Tiesības studēt un saņemt Koledžas pakalpojumus Latvijas Republikā ir vienādas Latvijas un citu valstu pilsoņiem.
  3. Nosacījums studiju uzsākšanai Koledžas studiju programmās ir iepriekšējā izglītība, kas atbilst vismaz LR noteiktajai vispārējai vidējai, un to apliecina atbilstoši dokumenti.
  4. Privātskolu absolventi var kļūt par Koledžas studējošajiem, ja šo skolu izsniegtie diplomi ir atzīti Latvijas Republikā.
  5. Studiju programmā imatrikulēti tiek reflektanti, kuri sekmīgi izpildījuši visas Uzņemšanas noteikumu prasības.
  6. Studiju uzsākšanu vēlākajos studiju posmos reglamentē „Noteikumi par studiju programmas maiņu uz studējošo uzņemšanas kārtību vēlākajos studiju posmos”.
 3. Reģistrācija studijām
  1. Reģistrācija studijām pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas tiek uzsākta pēc MK noteiktā reflektantu reģistrācijas sākuma termiņu.
  2. Personu, kuri vidējo izglītību ieguvuši iepriekšējos gados, reģistrācija un uzņemšana notiek visu 2017./2018. studiju gadu.
  3. Reģistrējoties studijām, persona, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, uzrāda pasi vai personas apliecību (vārda un/vai uzvārda maiņas gadījumā dokumentu, kas to apliecina), aizpilda pieteikumu (noteikta parauga veidlapu, kuru var saņemt Uzņemšanas komisijā) un iesniedz šādus dokumentus:
   1. pases vai personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālus);
   2. vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
   3. centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus) svešvalodā, latviešu valodā un matemātikā, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām;
   4. 1 (viena) fotogrāfija (3×4 cm) ISIC kartes izgatavošanai;
   5. ja persona izglītības dokumentu ir saņēmusi ārvalstīs, tā iesniedz Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments.
  4. Maksa par reģistrācijas dokumentu noformēšanu ir 30 EUR. To var samaksāt sekojoši:
   1. pārskaitījuma veidā bankā, uzrādot rekvizītus: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Biznesa vadības koledža”, Alberta ielā 13, Rīga, LV – 1010, Reģ. Nr. LV40003923111
    • A/S SEB BANKA, Filiāle „Rīdzene”:
    – Konta Nr. LV24 UNLA 0050010516480 (EUR);
    – Konta Nr. LV23 UNLA 0050011086470 (EUR);
    • A/S SWEDBANK:
    – Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP).
    iemaksas mērķis – pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”.
 4. Konkurss, tā norises vispārīgās prasības
  1. Uzņemšanai studiju programmā Koledža rīko atklātu un vienlīdzīgu konkursu, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004. gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personas ar īpašām vajadzībām. Konkursa mērķis ir atlasīt atbilstošākos pretendentus izvēlētajā studiju programmā.
  2. Koledžas konkursa atlases kritērijs ir centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā vērtējums (A,B,C,D, E vai F līmenis) vai sākot ar 2013.gadu, procentiem, kas atbilst esošajām līmeņu robežām katram konkrētajam mācību priekšmetam.
  3. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību pēc 2004.gada, bet veselības stāvokļa dēļ nav kārtojušas centralizētos eksāmenus, personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, kā arī personas ar īpašām vajadzībām tiek uzņemtas studiju programmā, balstoties uz vispārējo vidējo izglītību apliecinoša dokumenta sekmīgām atzīmēm latviešu valodā un svešvalodā.
 5. Konkursa rezultātu noteikšana, izziņošana un imatrikulācija
  1. Konkursa rezultātus nosaka un apstiprina Uzņemšanas komisija.
  2. Konkursa rezultātus izziņo ne vēlāk kā triju dienu laikā no konkursa noslēguma dienas.
  3. Personai, kas pretendē uz uzņemšanu studiju programmā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības prasīt, lai Koledžas lēmums par atteikšanos imatrikulēt šo personu tiktu noformēts rakstiski.
  4. Uzņemšanas komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu Koledžas direktoram.
  5. Koledžas direktora pieņemto lēmumu persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
  6. Ar personām, kuras ir izpildījušas visus uzņemšanas noteikumus un veikušas pirmo maksājumu par studijām Koledžā, tiek noslēgts studiju līgums.
  7. Pēc studiju līguma noslēgšanas ar Uzņemšanas komisijas lēmumu un Koledžas direktora rīkojumu persona tiek imatrikulēta Koledžas studējošo matrikulā.
 6. Ārvalstnieku studijas
  1. Ārvalstnieku uzņemšana Koledžā notiek saskaņā ar Augstskolu likuma 83. – 85. panta prasībām.
  2. Ārvalstnieki var kļūt par Koledžas studējošajiem šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā un studēt saskaņā ar individuālu līgumu vai arī saskaņā ar starptautiskiem vai starp mācību iestādēm noslēgtiem (apmaiņas) līgumiem. Studējošie, kuri studē saskaņā ar apmaiņas līgumiem, sauc par Koledžas viesstudējošajiem.

Lejuplādēt Biznesa vadības koledžas uzņemšanas noteikumus 2019./2020.studiju gadam

BVK Atvērto durvju diena 28. Novembrī plkst. 18:30
Izvēlne