Personīgās izaugsmes prakse

Biznesa vadības koledžas studentu personīgās izaugsmes prakse

 

Personīgās labklājības izaugsme

Personīgās labklājības izaugsme – Jūs augsiet arī personīgi un iemācīsieties sabalansēt profesionālās darba gaitas ar personīgo dzīvi!

Profesionālās labklājības izaugsme

Profesionālās labklājības izaugsme – Jūs iegūstiet nozīmīgākās un aktuālākās zināšanas savā izvēlētajā profesionālajā jomā!

Kas tas ir?

Ar šīs prakses palīdzību Biznesa vadības koledža motivē studentus uz darba un personīgās dzīves līdzsvarotību, veicinot studentu personīgo izaugsmi.

Darba un privātās dzīves balanss mūsdienās kļuvis par ļoti aktuālu zinātnisko, praktisko un akadēmisko tematu. Tas norāda cik būtiski ir sabalansēt visas dzīves sfēras. Vienlaikus norādot, ja attīstāmies profesionāli mums jāattīstās arī personīgi. Dažādu tradīciju pārstāvji cilvēces vēsturē ir izmantojuši noteiktas prakses, lai transformētu dzīvi un nonāktu pie lielāka līdzsvara.

No seniem šamaņu rituāliem līdz pēdējām zinātnes atziņām cilvēce ir meklējusi ceļu, kā nonākt pie dziļākās patiesības, harmonijas un īstenot mūsos mītošo potenciālu. Šie meklējumi turpinās arī mūsdienās. 21.gadsimta iespēja ir palūkoties uz pasauli un cilvēku kā vienotu veselumu, dalīties pieredzē un, integrējot viedākās zināšanas, radīt risinājumus, kas vairo mieru, mīlestību un paaugstina dzīves kvalitāti pasaulē.

Šī prakse iedrošina atklāt dažādības skaistumu un katra cilvēka potenciālu, nebaidīties no atšķirīgām personībām, viedokļiem, pieredzēm. Prakse ir ielūgums meklēt vienotību dziļumā un atrast veidu kā mest tiltus arī starp sākotnēji šķietami nesavienojamiem redzējumiem par uzņēmumu, dzīvi, pasauli. Tā aicina uz katru situāciju paskatīties plašāk un dziļāk, neizslēdzot nevienu no aspektiem, kas ietekmē uzņēmuma un cilvēka attīstību, vērš uzmanību uz darbinieka un biznesa rezultātiem, apzinoties, ka tos nosaka gan katra cilvēka pieredze, talanti, vērtības, dzīves ritms, gan biznesa kultūra, gan sociālā, ekonomiskā un politiskā situācija valstī, gan dabas vide.

Kas ir izaugsmes treneris?

Biznesa vadības koledžas studentu personīgās izaugsmes prakse

Jānis Stabiņš – Biznesa vadības koledžas dibinātājs, pieredzes bagāts uzņēmējs un patiesi laimīgs cilvēks, kas personīgās izaugsmes zināšanas padziļināti apguvis no 1997. gada pie pasaules līmeņa ekspertiem.

Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” un Vislatvijas skolu projekta “Esi Līderis!” dibinātājs, Biznesa treneris jau vairāk kā 20 gadus. Ass prāts, spēcīga darba pieredze, harizma, praksē lietojamas idejas – tas viss raksturo Jāni Stabiņu. 2016. gadā par 100% palielināja klientu skaitu savā uzņēmumā un divkāršoja apgrozījumu!

 

Kādi ir plānotie prakses rezultāti?

Zināšanas:

– Apgūtas teorētiskās nostādnes, kas saistītas ar personīgo izaugsmi un līderību.
– Apgūtas zināšanas par līdzsvarotu izaugsmi.

Spējas:

– Saskatīt iespējas darba un personīgas dzīves līdzsvara iegūšanai, personīgajai izaugsmei.
– Gūt motivāciju dzīves kvalitātes uzlabošanai, veicinot personīgo izaugsmi.
– Veikt sava darba pašanalīzi.
– Redzēt galvenos procesus to mijiedarbībā, savstarpējā atkarībā.
– Identificēt galvenos personīgās izaugsmes mērķus un sistemātiski censties tos sasniegt.
– Saskatīt procesu loģisko secību un attiecināt to uz mērķa sasniegšanā iesaistītajiem procesiem un personām.

Kompetences:

– Izvērtēt personīgās izaugsmes dažādās perspektīvas.
– Patstāvīgi veikt uzdevumus.
– Radīt radošus risinājumus kompleksām situācijām.

 

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne