Studiju programmas

Mārketings un tirdzniecība

Mārketings un reklāma - E-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Biroja vadība

Biroja vadības e-studijas - Administratoru un sekretāru augstākā izglītība

Studiju programma «Iestāžu darba organizācija un vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Iestāžu darba organizācija un vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Iestāžu vadības programmas mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu un iestāžu darba organizatorus un biroja administratorus.

Biznesa plēsoņas

Biroja vadības studijas

Biroja vadības studijas – Tālmācībā vai Neklātienē. Attīsti biroja un iestāžu darba organizācijas un vadības kompetences.

Mārketinga studijas

Mārketinga studijas – Tālmācībā vai Neklātienē. Attīsti mārketinga jeb tirgzinības kompetences. Sasniedz jaunas virsotnes jau studiju laikā!

Tiesību zinātnes studijas

Tiesību zinātnes studijas – Tālmācībā vai Neklātienē. Attīsti tiesību zinības jeb juridiskās kompetences. Sāc pelnīt vairāk jau studiju laikā!

Biznesa loģistikas studijas

Biznesa loģistika

Studiju programma "Biznesa Loģistika"

Studiju programma «Biznesa loģistika»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa loģistikas programmas mērķis ir sagatavot kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus loģistikas jomā.
Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu, studiju kursos ietverot aktuālās loģistikas tendences. Programma paredz sagatavot speciālistus, kuri apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas loģistikas procesu plānošanā un vadīšanā.

Biznesa studijas

Iestāžu darba organizācija un vadība

Biroja vadības e-studijas - Administratoru un sekretāru augstākā izglītība

Studiju programma «Iestāžu darba organizācija un vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Iestāžu darba organizācija un vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Iestāžu vadības programmas mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu un iestāžu darba organizatorus un biroja administratorus.

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Grāmatvedības e-studijas un finanšu plānošana Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Grāmatvedība un finanšu plānošana»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Grāmatvedības un finanšu plānošanas studiju laikā tiks apgūta specializētu grāmatvedības programmu lietošana, iegūta izpratne par dažādiem lielākiem un mazākiem finanšu procesiem, kas palīdz vadīt iestādes/organizācijas attīstību un izdevumu plānošanu.

Tiesību zinātnes

Jurisprudence - Tiesību zinātnes e-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Tiesību zinātnes»

Jurisprudences studijās tiek apgūti daudzi tiesību zinātņu aspekti un nostiprinātas jurista profesijai nepieciešamās kompetences, kuras pilnveidojot var iegūt jurista profesiju. Absolvējušie studenti ir konkurētspējīgi jurista palīga amatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Juridiskās studijas BVK sniedz nepieciešamās zināšanas jurisprudencē.

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Personāla vadības studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Studiju programmas mērķis ir, izmantojot tālmācības un neklātienes formas priekšrocības, sagatavot augsta līmeņa konkurētspējīgus personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības speciālistus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū, kā arī personāla vadītājus, kuri ieinteresēti sava uzņēmuma vai iestādes talantu piesaistīšanā un attīstīšanā.

Mārketings un tirdzniecība

Mārketings un reklāma - E-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas neklātienē un tālmācībā, sagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Studiju programma «Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības studijas paredzētas topošajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem, kam jau ir savs bizness un ir vēlme būtiski uzlabot uzņēmuma darbību, kam ir biznesa ideja un nepieciešama līdzgaitniecība tās īstenošanā vai kam vēl nav savas biznesa idejas un ir nepieciešama palīdzība tās attīstīšanā.

Atvērto durvju diena - 23. septembrī, plkst. 18:30