Studiju programmas

Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana

Studiju programma - Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana

Biznesa vadības koledža 2024. gada rudenī plāno īstenot jaunu studiju programmu “Kultūras un sporta pasākumu organizēšana un vadīšana», ar iegūstamo profesionālo kvalifikāciju “Kultūras darba speciālists», šobrīd programma iesniegta licencēšanai.

Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana

Biroja vadības e-studijas - Administratoru un sekretāru augstākā izglītība

Studiju programma «Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Biznesa vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Programmas “Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana” mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu biroja administratorus.

Tiesību zinātnes

Jurisprudence - Tiesību zinātnes e-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Tiesību zinātnes»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 30. septembrim
Jurisprudences studijās tiek apgūti daudzi tiesību zinātņu aspekti un nostiprinātas jurista profesijai nepieciešamās kompetences, kuras pilnveidojot var iegūt jurista profesiju. Absolvējušie studenti ir konkurētspējīgi jurista palīga amatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Juridiskās studijas BVK sniedz nepieciešamās zināšanas jurisprudencē.

Mārketings un tirdzniecība

Mārketings un reklāma - E-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas tālmācībā, sagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Biznesa loģistika

Biznesa Loģistika - Studiju Programma

Studiju programma «Biznesa loģistika»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa loģistikas programmas mērķis ir sagatavot kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus loģistikas jomā.
Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu, studiju kursos ietverot aktuālās loģistikas tendences. Programma paredz sagatavot speciālistus, kuri apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas loģistikas procesu plānošanā un vadīšanā.

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne