Studiju programmas

Tiesību zinātnes

Jurisprudence - Tiesību zinātnes e-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Tiesību zinātnes»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 30. septembrim
Jurisprudences studijās tiek apgūti daudzi tiesību zinātņu aspekti un nostiprinātas jurista profesijai nepieciešamās kompetences, kuras pilnveidojot var iegūt jurista profesiju. Absolvējušie studenti ir konkurētspējīgi jurista palīga amatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Juridiskās studijas BVK sniedz nepieciešamās zināšanas jurisprudencē.

Mārketings un tirdzniecība

Mārketings un reklāma - E-studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Mārketings un tirdzniecība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā tālmācības studiju programmu «Mārketings un tirdzniecība». Augstskolas programmas mērķis ir, īstenojot mārketinga studijas tālmācībā, sagatavot profesionālus mārketinga un pārdošanas speciālistus, ar izpratni par starptautisko tirgu un digitālā mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību lomu uzņēmumu efektivitātes celšanā.

Biroja vadība

Biroja vadības e-studijas - Administratoru un sekretāru augstākā izglītība

Studiju programma «Iestāžu darba organizācija un vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības koledža piedāvā augstākās izglītības akreditēto studiju programmu «Biznesa vadība» ar iegūstamo kvalifikāciju «Biroja administrators». Šī ir vienīgā, tālmācībā realizētā, pirmā līmeņa profesionālā studiju programma, kuras apguve nodrošina biroja administratora kompetencēm atbilstošas kvalifikācijas ieguvi. Iestāžu vadības programmas mērķis ir, īstenojot tālmācību, sagatavot augsta līmeņa uzņēmumu un iestāžu darba organizatorus un biroja administratorus.

Biznesa loģistika

Biznesa Loģistika - Studiju Programma

Studiju programma «Biznesa loģistika»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa loģistikas programmas mērķis ir sagatavot kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus loģistikas jomā.
Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu, studiju kursos ietverot aktuālās loģistikas tendences. Programma paredz sagatavot speciālistus, kuri apgūst gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas loģistikas procesu plānošanā un vadīšanā.

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Grāmatvedības e-studijas un finanšu plānošana Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Grāmatvedība un finanšu plānošana»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Grāmatvedības un finanšu plānošanas studiju laikā tiks apgūta specializētu grāmatvedības programmu lietošana, iegūta izpratne par dažādiem lielākiem un mazākiem finanšu procesiem, kas palīdz vadīt iestādes/organizācijas attīstību un izdevumu plānošanu.

Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība

Personāla vadības studijas Biznesa vadības koledžā

Studiju programma «Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Studiju programmas mērķis ir, izmantojot tālmācības studiju formas priekšrocības, sagatavot augsta līmeņa konkurētspējīgus personāla psiholoģijas un cilvēkresursu vadības speciālistus gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū, kā arī personāla vadītājus, kuri ieinteresēti sava uzņēmuma vai iestādes talantu piesaistīšanā un attīstīšanā.

Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Biznesa vadība - Biznesa studijas, Uzņēmējdarbība

Studiju programma «Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība»

Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam
Biznesa vadības studijas paredzētas topošajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem, kam jau ir savs bizness un ir vēlme būtiski uzlabot uzņēmuma darbību, kam ir biznesa ideja un nepieciešama līdzgaitniecība tās īstenošanā vai kam vēl nav savas biznesa idejas un ir nepieciešama palīdzība tās attīstīšanā.

Atvērto durvju diena - ceturtdien, plkst. 18:30
Izvēlne