Micro, small and medium enterprise management

Studies in the program “Micro, small and medium enterprise management” are designed for prospective or existing entrepreneurs:

 • who already have their own business and want to significantly improve the company’s operations;
 • who have a business idea and need a support in its implementation;
 • who do not yet have their own business idea and need help in developing it.

<!–


Biznesa studiju laikā studenti iziet „Ievadpraksi uzņēmumā” un „Pirmskvalifikācijas praksi uzņēmumā,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

4. semestrī students izveido un atver savu uzņēmumu (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Akciju sabiedrība, Pilnsabiedrība, Zemnieku saimniecība, Individuāls (ģimenes) uzņēmums, u.c. juridisku personu veidi*) vai attīsta savu esošo uzņēmumu.**

5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas uzņēmējdarbības studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”.

 

Vairāk informācijas par Juridiskām personām un uzņēmējdarbības veidiem variet iegūt šeit: https://www.lvportals.lv
** Plašāku informāciju par šo studiju programmas obligāto prasību jautāt Studiju atbalsta centrā studiju koordinatoriem.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 10.janvārim
Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 16. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris/janvāris un februāris/jūnijs*
Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.


–>

<!–

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Vadzinības I
 • Vadzinības II
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Mārketings I
 • Statistika
 • Pētījumu dizains

–>

<!–

NOZARES KURSI (B bloks)

 • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
 • Darba tiesības
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi I (ar ievirzi uz lietišķo saskarsmi)
 • Radošums un inovācija biznesā
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Komerctiesības
 • Uzņēmējdarbība
 • Projektu sagatavošana un vadīšana
 • Finanšu grāmatvedība I
 • Vadības grāmatvedība
 • Cilvēkresursu vadība I
 • Socioloģija
 • Nodokļi un nodevas
 • Finanses un kredīts
 • Audits un saimnieciskās darbības analīze
 • Loģistika
 • Lietvedība, lietišķā korespondence un arhivēšana

–>

<!–

IZVĒLES KURSI (C bloks – 10 KP)

 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Digitālā pratība
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Cilvēkresursu vadība II
 • Sabiedriskās attiecības
 • Organizāciju psiholoģija I
 • Profesionāla klientu apkalpošana

–>

The study program is accredited till 20 May 2027.

<!–

Studiju programma akreditēta līdz: 2019. gada 11.jūnijam

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Biznesa vadība» studiju plānu

Sāc studēt Martā - Uzņemšana turpinās!

Sākot ar 2017. gada rudens semestri, Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā un sāc studēt martā!

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Biznesa vadība» pašnovērtējuma ziņojumu

 

spelu_klubs_cashflow

Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

–>

Izvēlne