Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Sāc savu biznesu vai attīsti esošo jau studiju laikā - bvk.lv
Sāc savu biznesu vai attīsti esošo jau studiju laikā
Konsultatīvs profesionāļu atbalsts katram studentam - bvk.lv
Konsultatīvs profesionāļu atbalsts katram studentam
Biznesa vadības spēles un praktiskās darbnīcas - bvk.lv
Biznesa vadības spēles un praktiskās darbnīcas

Biznesa vadības studijas paredzētas topošajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem:

 • kam jau ir savs bizness un ir vēlme būtiski uzlabot uzņēmuma darbību;
 • kam ir biznesa ideja un nepieciešama līdzgaitniecība tās īstenošanā;
 • kam vēl nav savas biznesa idejas un ir nepieciešama palīdzība tās attīstīšanā.

Biznesa studiju laikā studenti iziet „Ievadpraksi uzņēmumā” un „Pirmskvalifikācijas praksi uzņēmumā,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

4. semestrī students izveido un atver savu uzņēmumu (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Akciju sabiedrība, Pilnsabiedrība, Zemnieku saimniecība, Individuāls (ģimenes) uzņēmums, u.c. juridisku personu veidi*) vai attīsta savu esošo uzņēmumu.**

5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas uzņēmējdarbības studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”.

 

Vairāk informācijas par Juridiskām personām un uzņēmējdarbības veidiem variet iegūt šeit: http://www.lvportals.lv
** Plašāku informāciju par šo studiju programmas obligāto prasību jautāt Studiju atbalsta centrā studiju koordinatoriem.


Programmas studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

 • Informācijas pārvaldība
 • Vadzinības I
 • Vadzinības II
 • Biznesa svešvaloda (angļu) I
 • Biznesa svešvaloda (angļu) II
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
 • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
 • Mārketings I
 • Statistika
 • Pētījumu dizains

NOZARES KURSI (B bloks)

 • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
 • Darba tiesības
 • Sociālpsiholoģiskie treniņi I (ar ievirzi uz lietišķo saskarsmi)
 • Radošums un inovācija biznesā
 • Mikroekonomika
 • Makroekonomika
 • Komerctiesības
 • Uzņēmējdarbība
 • Projektu sagatavošana un vadīšana
 • Finanšu grāmatvedība I
 • Vadības grāmatvedība
 • Cilvēkresursu vadība I
 • Socioloģija
 • Nodokļi un nodevas
 • Finanses un kredīts
 • Audits un saimnieciskās darbības analīze
 • Loģistika
 • Lietvedība, lietišķā korespondence un arhivēšana

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Digitālā pratība
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Cilvēkresursu vadība II
 • Sabiedriskās attiecības
 • Organizāciju psiholoģija I
 • Profesionāla klientu apkalpošana
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31.decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Biznesa vadība» studiju plānu

2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojums

Atvērt studiju programmas «Biznesa vadība» pašnovērtējuma ziņojumu

ONLINE Atvērto durvju diena 24. septembrī plkst. 18:30