Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība

Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Iepazīsties ar BVK absolventu un studentu biznesa piedāvājumiem


  Biznesa vadības studijas paredzētas topošajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem:

  • kam jau ir savs bizness un ir vēlme būtiski uzlabot uzņēmuma darbību;
  • kam ir biznesa ideja un nepieciešama līdzgaitniecība tās īstenošanā;
  • kam vēl nav savas biznesa idejas un ir nepieciešama palīdzība tās attīstīšanā.

  Biznesa studiju laikā studenti iziet „Ievadpraksi uzņēmumā” un „Pirmskvalifikācijas praksi uzņēmumā,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

  Studiju programmas «Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība» mērķis ir sagatavot Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras 5. līmenim un tautsaimniecības prasībām atbilstošus komercdarbības speciālistus ar nepieciešamajām teorētiskajām zināšanām un prasmēm uzņēmējdarbības izveidošanā un īstenošanā, attīstot studējošo kā darba devēju domāšanu un korporatīvo sociālo atbildību un veicinot personības tālāku attīstību.

  2. semestrī students izveido un atver savu uzņēmumu (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, Akciju sabiedrība, Pilnsabiedrība, Zemnieku saimniecība, Individuāls (ģimenes) uzņēmums, u.c. juridisku personu veidi*) vai attīsta savu esošo uzņēmumu.**

  5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas uzņēmējdarbības studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Komercdarbības speciālists”.

  Vairāk informācijas par Juridiskām personām un uzņēmējdarbības veidiem variet iegūt šeit: https://www.lvportals.lv
  ** Plašāku informāciju par šo studiju programmas obligāto prasību jautāt Studiju atbalsta centrā studiju koordinatoriem.

   


  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-04-24


   


  Programmas studiju kursi

  VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

  • Informācijas pārvaldība
  • Vadzinības I
  • Vadzinības II
  • Biznesa svešvaloda (angļu) I
  • Biznesa svešvaloda (angļu) II
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) I
  • Biznesa svešvaloda (krievu/vācu) II
  • Mārketings I
  • Statistika
  • Pētījumu dizains

  NOZARES KURSI (B bloks)

  • Vides, civilās un darba aizsardzības organizācija
  • Darba tiesības
  • Sociālpsiholoģiskie treniņi I
  • Radošums un inovācija biznesā
  • Ekonomika
  • Komerctiesības
  • Uzņēmējdarbība
  • Projektu sagatavošana un vadīšana
  • Grāmatvedības pamati
  • Vadības grāmatvedība
  • Cilvēkresursu vadība I
  • Socioloģija
  • Nodokļi un nodevas
  • Finanses un kredīts
  • Audits un saimnieciskās darbības analīze
  • Loģistika
  • Dokumentu pārvaldība
  • Personīgā un profesionālā izaugsme

  IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

  • Latviešu valodas kultūras jautājumi
  • Digitālā pratība
  • Cilvēkresursu vadība II
  • Sabiedriskās attiecības
  • Organizāciju psiholoģija
  • Profesionāla klientu apkalpošana
  • Korporatīvā komunikācija
  • International management
  Studiju programma akreditēta līdz: 2027. gada 20. maijam

  Studiju plāns

  Atvērt tālmācības programmas «Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība» studiju plānu

  2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

  • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
  • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
  • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

  Biežāk uzdotie jautājumi

  Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

  Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

  Pašnovērtējuma ziņojums

  Atvērt studiju programmas «Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība» pašnovērtējuma ziņojumu

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne