Koledžas bibliotēka

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Par bibliotēku

Par bibliotēku

BVK bibliotēkas galvenais uzdevums ir nodrošināt koledžas studentus un darbiniekus ar studiju procesam nepieciešamo literatūru, pieeju informācijas meklēšanas sistēmām, kā arī noslēguma darbiem, tiek nodrošināta grāmatu aprite Starpbibliotēku un Starptautiskā Starpbibliotēku abonementa ietvaros.

Bibliotēka atrodas BVK birojā Alberta ielā 13, Rīgā.

Darba laiks
Pirmdiena10:00-18:00
Otrdiena10:00-20:00
Trešdiena10:00-18:00
Ceturtdiena10:00-20:00
Piektdiena10:00-18:00
Sestdienaslēgts
Svētdienakatra otrā mēneša svētdiena
Kontakti

Kontakti

Tālrunis: + 37167803261
E–pasts: bvk@bvk.lv

BVK Bibliotēkas nolikums (pdf)
BVK Bibliotēkas noteikumi (pdf)

Pakalpojumi

Pakalpojumi

BVK bibliotēka piedāvā:

  • Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas fonda sastāvu un elektroniskas uzziņas;
  • Saņemt mācībām nepieciešamo literatūru pēc bibliotēkas noteiktā termiņa iepriekš saskaņojot ar bibliotekāru, literatūras lietošanas termiņš var tikt pagarināts personīgi atnākot vai ar e-pasts starpniecību bvk@bvk.lv
  • Ja nepieciešamā mācību grāmata ir vienā eksemplārā, tad to var lasīt tikai bibliotēkas lasītavā
  • Bibliotēkā ir pieejams Starpbibliotēku un Starptautiskais Starpbibliotēku abonements
  • Bibliotēkā ir pieejami iepriekšējo gadu noslēgumi darbi.
<strong>Elektroniskie resursi:</strong>

Elektroniskie resursi:

Abonētās datu bāzes

Abonētās datu bāzes

Ebsco: izziņu sistēma, kas pieejama internetā.
Tā piedāvā dažādas, pilnā teksta datu bāzes no vadošajiem informācijas sniedzējiem. Šī sistēma piedāvā visaptverošas datu bāzes, sākot ar vispārēju bibliogrāfisko izlasi līdz par specifiskām datu bāzēm valsts, akadēmiskajām, medicīnas, uzņēmumu un augstskolu bibliotēkām.

E-žurnāls Jurista vārds
BVK saviem studentiem piedāvā lasīt e-žurnālu. Lai saņemtu piekļuvi, lūdzam rakstīt uz bvk@bvk.lv

<strong>Brīvpieejas e-resursi:</strong>

Brīvpieejas e-resursi:

E-žurnāli

E-žurnāli

Springeropen journals
Izdevniecība Springer piedāvā vairāk nekā 100 brīvpieejas žurnālus dažādās zinātņu nozarēs.

Innovations and Technologies News
„Innovations and Technologies News” ir Latvijā izdots daudznozaru zinātnisks žurnāls, kura elektroniskā versija ir brīvi pieejama internetā. Daļai rakstu ir pieejami pilnie teksti, daļai tikai rakstu kopsavilkumi.

The Socjournal
Elektroniskais žurnāls socioloģijā.

Latvijas Vēstnesis
Latvijas Republikas oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” brīvpieejas tiešsaistes versija piedāvā pilnu tekstu informāciju no 1995. gada

International Scientific Publications
Pieejami pieci International Scientific Publications izdoti brīvpieejas pilnu tekstu žurnāli: Ecology & Safety, Economy & Business, Educational Alternatives Language, Individual & Society, Materials, Methods & Technologies.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Apkopota informācija par Open Access žurnāliem un piedāvātas meklēšanas un atvērtās piekļuves iespējas zinātnisko žurnālu rakstu pilnajiem tekstiem dažādās zinātņu jomās un valodās. Šobrīd pieejami jau vairāk kā 9000 žurnāli

Journal of Open Access to Law
Elektroniskais žurnāls likumdošana

Journal for free
Dažādi brīvpiejas akadēmiskie žurnāli

E-grāmatas

E-grāmatas

Bibliomania
Bibliomania piedāvā lasīt, studēt un pētīt, izmantojot vairākus tūkstošus e-grāmatu.

Digital book index
Digital Book Index piedāvā piekļuvi vairāk kā 165 000 digitālo grāmatu no vairāk kā 1800 izdevējiem. Pieejama gan zinātniskā literatūra, gan daiļliteratūra. Vairāk kā 140 000 no šīm grāmatām, tekstiem un citiem dokumentiem ir pieejami bez maksas.

The National Academies Press (NAP)
NAP piedāvā iespēju brīvi lasīt vairāk kā 3000 ASV izdevniecības NAP grāmatas internetā, lejupielādēt vairāku simtu grāmatu daļas PDF formātā, kā arī iegādāties grāmatas par maksu. Izdevniecība NAP publicē vairāk kā 200 grāmatas gadā – eksaktajās, dabas un medicīnas zinātnēs.

The Online Books Page
Saites uz vairāk kā miljonu internetā brīvi pieejamu grāmatu dažādās valodās. Tiek piedāvāta gan daiļliteratūra, gan grāmatas dažādās zinātņu jomās.

The Universal Digital Library
Universāla bibliotēka ar e-grāmatām dažādās nozarēs un valodās par laika periodu no 16.gs līdz mūsdienām. Grāmatas var būt ar pilnu vai daļēju pieeju, kā arī nepieejamas.

DOAB
Brīvpiejas e-grāmatas dažādās nozarēs ka, piemēram, tiesības, uzņēmējdarbība

OAPEN
Organizācija OAPEN, kas atbalsta zinātnisko grāmatu publicēšanu atvērtā piekļuvē, piedāvā meklēšanas un piekļuves iespējas vairāk nekā 50 izdevēju publicētajām atvērtās piekļuves e-grāmatām

ALTI.ru
Krievijas biznesa portāls nodrošina pieeju vairāk kā 60 elektroniskajām grāmatām biznesa, finanšu un psiholoģijas jomās krievu valodā. Portāls adresēts pasniedzējiem, studentiem, kā arī citiem interesentiem. Elektroniskās bibliotēkas izmantošana ir vienkārša – visas grāmatas sakārtotas alfabētiski pēc autoru uzvārdiem.

Informācijas meklētāji

Informācijas meklētāji

Google Book Search
Google grāmatu meklētājs. Grāmatas pieejamas vairākos veidos – Full view (pilna grāmata), Limited view (grāmatas daļas), Snipped view (bibliogrāfiskā informācija un īss apraksts), No Preview Available (tikai bibliogrāfiskā informācija)

GoogleScholer
Dažādu nozaru zinātnisku, recenzētu publikāciju, grāmatu, tēžu, tehnisku pārskatu u.c. dokumentu meklētājs.

Base
Bielefeld Academic Search Engine jeb BASE ir daudznozaru akadēmiskās informācijas resursu meklētājs, ko izstrādājusi Bielefeld Universitātes Bibliotēka. BASE satur vairāk kā 20 miljonus informācijas resursus dažādās valodās no aptuveni 1400 dažādu valstu organizācijām. BASE piedāvā plašas meklēšanas iespējas, ļaujot izvēlēties dokumenta tipu, valsti, publicēšanas gadu un citus kritērijus.

EconBiz
Ekonomikas zinātņu informācijas meklētājs, kas apkopo atvērtās piekļuves informācijas resursus visās ekonomikas zinātnes nozarēs, sniedzot pieeju grāmatu, žurnālu, u.c. e-resursu pilnajiem tekstiem.

Microsoft Academic Search
Microsoft atvērtās piekļuves akadēmiskās informācijas meklētājs nodrošina pieeju vairākiem miljoniem rakstu. Microsoft Academic Search zinātniekiem, studentiem, bibliotekāriem un citiem lietotājiem piedāvā jaunus veidus zinātnisku rakstu, konferenču materiālu, autoru un citas informācijas izpētē.

Katalogi

Katalogi

BVK BIBLIOTĒKAS KATALOGS
Informācija par BVK krājumā esošajiem izdevumiem

Publisko bibliotēku katalogs
Informācija par Rīgas Centrālās bibliotēkas nodaļu un filiālbibliotēku krājumā esošajiem izdevumiem.

Augstskolu un speciālo bibliotēku
Informācija par Banku augstskolas, Biznesa augstskolas “Turība”, Daugavpils Universitātes, Latvijas Nacionālā arhīva bibliotēkas, Liepājas Universitātes, Nacionālās Aizsardzības akadēmijas, Patentu tehniskās bibliotēkas, Rēzeknes augstskolas, Saeimas bibliotēkas, Valmieras bibliotēkas un Vidzemes Augstskolas, Ventspils reģiona bibliotēku krājumiem.

Valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Tiek veidots sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes bibliotēku, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnisko bibliotēku, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālo bibliotēku, Fundamentālo bibliotēku, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēku, kā arī Jūras akadēmiju.

Brīvpieejas disertācijas

Brīvpieejas disertācijas

OATD
Brīvpiejas tēzes un disertācijas.

DART
DART piedāvā brīvpieeju Eiropas universitātēs izstrādātajām disertācijām, to kopsavilkumiem un pilnajiem tekstiem.

PQDT Open
ProQuest brīvpieejas tēzes un disertācijas.

Enciklopēdijas

Enciklopēdijas

Duhaime
Juridiskā enciklopēdija.

Encyclopedia.com
Vairāk nekā 100 avotu, ieskaitot enciklopēdijas, vārdnīcas un tēzaurus, definīcijās, biogrāfijās, sinonīmi utt.

Encyclopedia Brittanica
Brittanica enciklopēdija.

Infoplease
Atvērtās pieejas enciklopēdija, ko veidojuši Pearson Education.

Scholarpedia
Atvērtās pieejas enciklopēdija.

Starpbibliotēku abonements

Starpbibliotēku abonements

Starpbibliotēku abonements (informācija par SBA un SSBA)

BVK bibliotēka saviem lasītājiem piedāvā – Starpbibliotēku abonementu (SBA) un Starptautisko starpbibliotēku abonementu (SSBA):

Starpbibliotēku abonements (SBA) sniedz iespēju lasītājiem BVK bibliotēkā izmantot dokumentus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vai citu zinātnisko bibliotēku krājumiem.

Lai saņemtu informācijas resursus, kas nav pieejams bibliotēkas krājumā, lasītājām ir jāaizpilda pasūtījuma forma un jāatsūta uz e-pastu bvk@bvk.lv ar norādi SBA pasūtījums.

Piegādātie informācijas resursi tiek izsniegti lietošanai uz vietas.

Saņemot pasūtījumu, lasītājs sedz pasta pakalpojumu izmaksas, kas radušās veicot konkrēto pasūtījumu.

Dokumentu izmantošanas termiņu nosaka bibliotēka, no kuras izdevums tiek pasūtīts.

Bibliotēku saraksts

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) sniedz iespēju saņemt no ārvalstu bibliotēkām izdevumus, kuru nav LNB vai citu Latvijas zinātnisko bibliotēku krājumos.

ONLINE Atvērto durvju diena 29. oktobrī plkst. 18:30