Pārnākšana no citas augstskolas

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Pārnākšana no citas augstskolas jeb kursu pielīdzināšana

Pārnākšana no citas augstskolas jeb kursu pielīdzināšana

Ja interesents jau iepriekš ir studējis un ieguvis augstāko izglītību vai ir jau uzsācis studijas, bet nav tās absolvējis – BVK piedāvā iespēja izskatīt un veikt kursu pielīdzināšanu Jūsu izvēlētajai studiju programmai. Lai veiktu kursu pielīdzināšanu, interesentam ir jāiesniedz akadēmiskā izziņa vai augstākās izglītības diploms/diplomi no absolvētas mācību iestādes. Pēc akadēmiskās izziņas/diploma iesniegšanas, tiek izveidots salīdzinājuma protokols, kur tiek salīdzināti iepriekš apgūtie studiju kursi ar izvēlēto BVK studiju programmu.

Tiek saņemts vadības lēmums par pielīdzināmo studiju kursu apjomu, un, ja students piekrīt vadības lēmumam, pēc dokumentu iesniegšanas un studiju līguma
parakstīšanas, tiek sagatavots studenta individuālais studiju grafiks.

Maksa par kursu pielīdzināšanu: EUR 30

Sīkāku informāciju par studiju programmām vai pārnākšanu no citas augstskolas var iegūt, zvanot uz Studiju atbalsta centru pa tālruni
+371 67803261
vai rakstot uz bvk@bvk.lv.

ONLINE Atvērto durvju diena 29. oktobrī plkst. 18:30