Rekvizīti maksājumu veikšanai

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Rekvizīti studiju un kursu apmaksai

Rekvizīti studiju un kursu apmaksai

Maksājuma saņēmējs:SIA „Biznesa vadības koledža”, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
Reģistrācijas Nr.:LV40003923111
Iemaksas mērķis:Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”
Bankas:
  • A/S SEB Banka
    Konta Nr.LV 23 UNLA 0050011086470 (EUR)
    SWIFT kods: UNLALV2X
  • A/S Swedbank
    Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP)
    SWIFT kods: HABALV22
ONLINE Atvērto durvju diena 29. oktobrī plkst. 18:30