Studiju maksas atlaides

Atlaides studiju maksai Biznesa vadības koledžā

Atlaides studiju maksai Biznesa vadības koledžā

Atlaide Studiju periods Atlaide tiek piešķirta
300 € pilnai studiju maksai Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” un projekta “Esi Līderis!” absolventiem*
300 € pilnai studiju maksai visiem BVK absolventiem, uzsākot studijas atkārtoti*
200 € pilnai studiju maksai citu vidusskolu šī gada absolventiem*
200 € pilnai studiju maksai daudzbērnu ģimenēm (1 personai no ģimenes)*
200 € pilnai studiju maksai jaunajām māmiņām un tētiem (bērns līdz 2 g. vecumam, 1 personai no ģimenes)*
10% vienam studiju semestrim par vidējo vērtējumu 8,5 balles un virs – sekmju līmeņa izskatīšana notiek katra semestra noslēgumā un studiju maksas atlaide tiek piešķirta nākamajam semestrim. Iepriekšējā semestrī jābūt nokārtotiem visiem studiju kursiem, kas ietverti studiju grafikā, un nokārtotām finansiālajām saistībām.**

Atlaides nesummējas savstarpēji ar pastāvīgajām atlaidēm, bet summējas ar citiem īpašiem piedāvājumiem. Studiju maksas atlaide tiek sadalīta vienādās daļās proporcionāli studiju semestriem.
** Atlaide summējas ar citām pastāvīgajām atlaidēm un akcijas piedāvājumiem. Konkrētā atlaide attiecas uz 1., 2., 3. un 4. semestra vērtējumiem. Par atlaides pieprasīšanu atbild pats students.

BVK Studiju maksas kalkulators

BVK Studiju maksas kalkulators

BVK CALC 2023-07-17

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne