Studiju maksas atlaides

Atlaides studiju maksai Biznesa vadības koledžā

Atlaides studiju maksai Biznesa vadības koledžā

Atlaide Studiju periods Atlaide tiek piešķirta
300 € pilnai studiju maksai Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” un projekta “Esi Līderis!” absolventiem*
300 € pilnai studiju maksai visiem BVK absolventiem, uzsākot studijas atkārtoti*
200 € pilnai studiju maksai citu vidusskolu šī gada absolventiem*
200 € pilnai studiju maksai daudzbērnu ģimenēm (1 personai no ģimenes)*
200 € pilnai studiju maksai jaunajām māmiņām un tētiem (bērns līdz 2 g. vecumam, 1 personai no ģimenes)*
10% vienam studiju semestrim par vidējo vērtējumu 8,5 balles un virs – sekmju līmeņa izskatīšana notiek katra semestra noslēgumā un studiju maksas atlaide tiek piešķirta nākamajam semestrim. Iepriekšējā semestrī jābūt nokārtotiem visiem studiju kursiem, kas ietverti studiju grafikā, un nokārtotām finansiālajām saistībām.**

Atlaides nesummējas savstarpēji ar pastāvīgajām atlaidēm, bet summējas ar citiem īpašiem piedāvājumiem. Studiju maksas atlaide tiek sadalīta vienādās daļās proporcionāli studiju semestriem.
** Atlaide summējas ar citām pastāvīgajām atlaidēm un akcijas piedāvājumiem. Konkrētā atlaide attiecas uz 1., 2., 3. un 4. semestra vērtējumiem. Par atlaides pieprasīšanu atbild pats students.Atvērto durvju diena - 9. februārī, plkst. 18:30
Izvēlne