Tiesību zinātnes

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Mācies no praktizējošiem juristiem
Mācies no praktizējošiem juristiem
Iemācies visu par likumiem
Zini likumus un jūties droši
Tava karjera tiesību jomā
Veido karjeru tiesību jomā

Jurisprudences studijas ir piemērotas tiem:

  • kas vēlas labi pārzināt likumus;
  • kas vēlas veidot savu karjeru tiesību jomā.

Jurisprudences studijās tiek apgūti daudzi tiesību zinātņu aspekti un nostiprinātas jurista profesijai nepieciešamās kompetences, kuras pilnveidojot var iegūt jurista profesiju. Absolvējušie studenti ir konkurētspējīgi jurista palīga amatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Juridiskās studijas BVK sniedz nepieciešamās zināšanas jurisprudencē.

Juridisko studiju laikā studenti iziet „Praksi tiesā” un „Pirmskvalifikācijas praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu.

5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Jurista palīgs”.

2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Tiesību zinātņu programmas saturu:

  • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem nozares studiju kursiem, kas ir noderīgi jebkura mūsdienu jurista darbā – Starptautiskās privāttiesības, Datu aizsardzības tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Finanšu un nodokļu tiesības;
  • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs, e-studiju vidē ievietoti aktualizēti mācību materiāli;
  • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai studenti iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.


Studiju programma akreditēta līdz: 2021. gada 22. augustam

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Tiesību zinātnes» studiju plānu

2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

  • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
  • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
  • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojums

Lejuplādēt Augstākās izglītības studiju virziena «Tiesību zinātne» pašnovērtējuma ziņojumu

ONLINE Atvērto durvju diena 24. septembrī plkst. 18:30