Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK un CFLA noslēdz līgumu par ESF projekta Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.
Projekta kopējais finansējums ir 150 000,00 eiro – 85% no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un 15% no valsts budžeta līdzekļiem.

Karjeras Meistarklase ar Jāni Stabiņu 7. decembrī

Personības attīstības process var būt ilgstošs, tomēr galvenais, lai tas ir aizraujošs, pozitīvs un balstīts uz dzīves pieredzi. Vai Tu jau pieteicies Karjeras Meistarklasei ar uzņēmēju Jāni Stabiņu, kura notiks 7.decembrī?

Atvērto durvju diena

Biznesa vadības koledža aicina Tevi piedalīties atvērto durvju dienas pasākumā!

5. novembrī, plkst. 18:30

Tikšanās laikā Tu:
Piedalīsies BVK studiju dāvanu kartes izlozē €50,00 vērtībā!
▶ BVK dibinātājs Jānis Stabiņš palīdzes Tev izvēlēties pareizo studiju virzienu
Uzzināsi 5 efektīvus veidus, kā ātri atpelnīt studijās investēto naudu
▶ Iegūsi rīcības plānu ar pasaulē atzītu ekspertu atziņām, kā veidot veiksmīgu dzīvi
Saņemsi iespēju ietaupīt EUR 30 reģsistrācijas maksu

Projekta aktualitātes 2020. gada augustā un septembrī

Biznesa vadības koledža 22. augustā veiksmīgi startēja ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto kārtu, kur gandrīz 50 nodarbinātie uzsaka apgūt studiju kursu “Ekspedīcija un starptautisko pārvadājumu organizēšana”.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada septembrī

Šodien svinam projekta noslēgumu un sasniegtos rezultātus!

Kopā mēs 2 (divos) gados īstenojām:

 1. Koledžas pārvaldības modeļa pilnveidi: organizatoriskās, pārvaldības struktūras pilnveidi un kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi atbilstoši EFQM Izcilības modelim.
 2. Izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, t.sk. Koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS) nodrošināšanu.
 3. E-studiju vides, satura auditu un uzlabošanu, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem un studiju programmu satura pilnveidošanu atbilstoši nozares vajadzībām.
 4. Inovatīva studiju kursa e-vidē – “Virtuālais biznesa inkubators” izstrādi un ieviešanu.
 5. Koledžas vadības personāla kompetenču pilnveidi”

Biznesa uzsākšana un Praktiskā grāmatvedība

Informācija par pieteikšanos https://macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas

Biznesa vadības koledža ESF projekta ietvaros piedāvā apgūt divas profesionālās pilnveides programmas:

BVK projekta aktualitātes 2020. gada augustā

Augustā Studiju atbalsta centrs jau aktīvi izmantoja projekta laikā izstrādāto Izglītības procesu administrēšanas sistēmu (IPAS), uzņemot jaunos studējošos.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūlijā

“Izstrādāt un ieviest Izglītības procesu administrēšanas sistēmu, t. sk. nodrošināt koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā”

Studiju programmu izstāde

Esiet aicināti 09.07.2020. plkst. 18:00 iepazīties ar Biznesa vadības koledžas piedāvātajām studiju programmām un to vadītājiem.

Online tikšanās laikā Jūs uzzināsiet:
-Kādus profesionāļus sagatavo BVK programmāsstudiju programmu izstāde
-Kādas zināšanas un kompetences jūs apgūsiet studiju laikā
-Kādas ir jūsu karjeras un attīstības iespējas…

«ŠODIENAS PIEREDZE NĀKOTNES BIZNESAM»

Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference

Norises laiks: 2020. gada 26., 27., 28. augusts / 26., 27., 28. August 2020

Norises vieta: Tiešsaistē no Biznesa vadības koledžas, Rīgā, Alberta ielā 13
/ Online Event of College of Business Administration, Alberta Str.13, Riga

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences programmu.

Piesakies konferencei šeit!

«ŠODIENAS PIEREDZE NĀKOTNES BIZNESAM»


Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

Studiju modulis “Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana”

Modulis tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.

Vieta: Online no Biznesa vadības koledžas (Alberta iela 13)
Studiju apjoms: 80 stundas
Studiju ilgums: 8 nedēļas
Grupas lielums: 7 -15
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par studiju moduļa apguvi
Apmācību maksa: 36,00 EUR (10% no pilnās studiju maksas 360 EUR, 90% sedz Eiropas Savienības fondi)
Kā notiek pieteikšanās: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas
Pieteikšanās: evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/823/show

BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūnijā

Projekta aktivitātes strauji tuvojas noslēgumam. Visā tā laikā būtisku ieguldījumu savlaicīgā un kvalitatīvā plānoto aktivitāšu norisē ir snieguši pārmaiņu aģenti…

Līgotāji, līgotāji, nav vairs tālu Jāņu diena…

Līgotāji, līgotāji,
Nav vairs tālu Jāņu diena:
Šī dieniņa, rīt dieniņa,
Parīt pati Jāņu diena.

Informējam par Biznesa vadības koledžas Studiju atbalsta centra darba laiku 2020. gada jūnija svētkos…

Online vebinārs «Loģistika visapkārt»

Organizators: Biznesa vadības koledža sadarbībā ar:

 • SIA “Vervo” Pārdošanas vadītāju Agri Cimošku
 • RIMI Baltic group Ltd Loģistikas kvalitātes un sevisa vadītāju Ingu Ozolu
 • SIA HAVI Logistics Pieņemšanas un izvešanas procesu vadītāju Reini Polačenko

Runāsim par logistikas nozares aktualitātēm šodienas kontekstā un par logistikas speciālista darba izaicinājumiem un uzvarām.

Darba laiks 2020. gada 5. jūnijā

4. jūnijs – 9:00–20:00
5. jūnijs – 9:00–12:00

BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada aprīlī

Aprīlī tika veikts BVK e-studiju vides un satura audita un uzlabošanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar projekta laikā veikto e-studiju vides struktūras un satura auditu, audita rezultātā e-studiju vidē ieviestajiem uzlabojumiem, kā arī intervēja darbiniekus un praktiski iepazinās ar jauno e-studiju vides struktūru un saturu.

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Biroja darba laiks 2020. gada maija svētkos:
30. aprīlis – 9:00–19:00
1. maijs – brīvdiena
2. maijs – brīvdiena
3. maijs – brīvdiena
4. maijs – brīvdiena

Sveicam Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā! - 2020. gada 4. maijs

Biznesa vadības koledžas apsveikums 2020. gada Lieldienās

Biroja darba laiks 2020. gada Lieldienu svētkos:
9. aprīlis – 9:00–19:00
10. aprīlis – brīvdiena
11. aprīlis – brīvdiena
12. aprīlis – brīvdiena
13. aprīlis – brīvdiena

BVK projekta aktualitātes 2020. gada martā

BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēmas un E-studiju vides “Moodle” uzlabojumi.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada februārī

BVK projekta vadība tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu projekta īstenošanas progresu.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada janvārī

Janvārī tika veikts BVK kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar izstrādāto BVK kvalitātes vadības sistēmu, tās dokumentāciju un atbilstību EFQM standartiem, kā arī intervēja darbiniekus, lai gūtu vispusīgu priekšstatu par kvalitātes vadības sistēmas funkcionēšanu.

BVK projekta aktualitātes decembrī

Biznesa vadības koledža mērķtiecīgi pilnveidojot esošo kvalitātes vadību, kļuvusi ne tikai par Eiropas Kvalitātes vadības fonda – prestižas starptautiskas biedrības EFQM biedriem, bet arī ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu “Committed to Excellence”, kas apliecina koledžas nepārtraukto attīstību virzienā uz izcilību.

Dzīves iespēju diena – jauna tradīcija Biznesa vadības koledžā

Ar “Dzīves iespēju dienu” 2019. gada 30. novembrī Biznesa vadības koledža iedibina jaunu tradīciju, kas veicinās sadarbību starp darba devējiem, mācībspēkiem, absolventiem un studējošajiem. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja atrast studiju prakses, vai pat darba vietas, uzzinot darba devēju vajadzības. Studējošie ieklausījās iepazīties ar Biznesa vadības koledžas absolventu veiksmes stāstā un piedalījās īpašā notikumā – “Biznesa siltumnīcas atvēršanā”.

Koledžas darba laiks Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

DARBA LAIKS SVĒTKOS

20.12. – 9:00 – 15:00
23.12. – 9:00 – 17:00
24., 25. un 26. 12. – Brīvdienas
27.12. – 9:00 – 18:00
30.12. – 9:00 – 17:00
31.12. – Brīvdiena
2.01. – 9:00 – 18:00
3.01. – 9:00 – 18:00

Biznesa vadības koledžas svētki 2019

Kā jau katru gadu, arī šogad Biznesa vadības koledžas mācībspēki, darbinieki un sadarbības partneri pulcējās, lai nosvinētu gaišuma un siltuma pilnos svētkus un kopīgi novērtētu gada laikā padarīto darbu.

Linda Bekusova 21.decembrī piedalīsies Latvijas studentu čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā

Gaišām domām piepildīts gaidīšanas laika sveiciens!

Gaidīšanas laiks

BVK projekta aktualitātes novembrī

BVK ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu

Turpinot attīstīt kvalitātes vadību atbilstoši izcilības pieejai, Biznesa vadības koledžā īstenota pārvaldības un kvalitātes vadības sistēmas starptautiska atzīšana pēc Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) Izcilības modeļa. Patlaban koledža ir viena no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kas ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu.

Biznesa siltumnīcas atvēršana

“Dzīves iespēju diena” 2019. gada 30. novembrī

Ar “Dzīves iespēju dienu” 2019. gada 30. novembrī Biznesa vadības koledža iedibina jaunu tradīciju, kas veicinās sadarbību starp darba devējiem, mācībspēkiem, absolventiem un studējošajiem.
Jums būs iespēja atrast studiju prakses, vai pat darba vietas, uzzinot darba devēju vajadzības.

Šo SESTDIEN, 2019. gada 30. novembrī.
Pasākuma norises laiks no 11.00 – 14.00

Sveicieni 2019. gada Latvijas valsts svētkos!

Sveicieni Latvijas 2019. gada valsts svētkos!

BVK projekta aktualitātes oktobrī

2019. gada oktobrī projekta ietvaros ieviesti trīs apakšprojekti:

 1. Izstrādāts un ieviests “Klientu attiecību vadības standarts”;
 2. Izstrādāts darba izpildes rādītāju ietvars visiem amatiem;
 3. Pilnveidoti Koledžas pārvaldības procesi.