Neklātienes studijas

Savieno studijas ar darbu, sportu vai ģimeni

Klātienes nodarbības, vieslekcijas, meistarklases

Apmeklē online vieslekcijas

Satiec kursabiedrus un dibini lietišķus kontaktus

Studijas neklātienē piemērotas strādājošajiem, kas vēlas sasniegt savus profesionālos mērķus un būt lietas kursā par jaunākajiem instrumentiem biznesā un personības attīstībā. Studiju dienas paredzētas iedvesmojošu pasniedzēju meistarklasēm un lietišķu kontaktu dibināšanai. Izstrādājot studiju darbus, studenti apgūtās zināšanas ievieš dzīvē, paaugstinot dzīves kvalitāti un attīstot biznesu.

Neklātienes studijas un to priekšrocības:

 • Neklātienes studijas ir studiju forma, kas īpaši piemērota strādājošiem cilvēkiem. Savukārt tālmācība jeb e-studijas  saskaņā ar LR Izglītības likumu tiek definētas kā neklātienes studiju paveids.
 • Tālmācības pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša, nepārtraukta kontakta ar mācībspēku.
 • Tālmācības studijas (E-studijas) ir savienojamas ar darbu, ģimeni un aktīvu sociālo dzīvi.
 • Tās ir pieejamas jebkurā Latvijas reģionā, jo iespēju mācīties attālināti nodrošina internets.
 • Līdz ar to tālmācība ļauj studēt no mājām, piemēram, dekrēta atvaļinājuma laikā.
 • Atrodies jebkur, mācies Latvijā – tālmācība ir piemērotākā izvēle, strādājot ārzemēs.
 • E-studijas jeb studijas tiešsaistē ļauj Jums studēt sev ērtā laikā un vietā.
 • Varat izstrādāt individuālu studiju tempu, vairāk laika pavadot pie grūtāk izprotamām tēmām. Ņemot vērā tālmācības elastību, studentiem individuāls grafiks ir izcila priekšrocība.
 • Individuālas studijas nozīmē iespēju grafiku piemērot darba ritmam, komandējumiem, precīzāk – personīgi izvēlētiem datumiem.
 • Tiek izmantoti mūsdienīgi un ērti lietojami mācību materiāli.
 • E-studijas ir populārs, mūsdienīgs un ērts mācīšanās veids.

Izvēlies sev piemērotāko studiju formu

Tālmācība
 • Iespēja studēt sev ērtā laikā un vietā
 • Speciāli veidots tālmācības studiju materiāls
 • Studiju dienas tiešsaistē – video lekcijas, konferences, iespēja uzdot jautājumus Twitter u.c.
 • Individuālie studiju grafiki
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski
Izvēlies, ja strādā vai dzīvo ārzemēs.
Online kursi

Atvērtās koledžas studiju kursi:

 • Cilvēkresursu vadība
 • Civiltiesības
 • Eiropas Savienības tiesības
 • Finanšu grāmatvedība
 • Mārketings
 • Organizāciju psiholoģija
 • Pārdošanas vadība
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Uzņēmējdarbība
 • u.c. studiju kursi

<!– Studiju kursu saraksts –>
Pilns studiju kursu saraksts

Ja vēlies apgūt tikai atsevišķus kursus, lai gūtu iedvesmu un būtu informēts par jaunāko savā nozarē.

Tālmācības un neklātienes studijas Biznesa vadības koledžā

 • E-studijas galvenokārt norit izmantojot elektroniskās tehnoloģijas: datoru ar interneta pieslēgumu, audio un video materiālus.
 • studentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt online vieslekcijas, meistarklases un tikšanās ar uzņēmējiem.
 • Neklātienes nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs, aktīva domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski.
 • Studējošo rīcībā ir BVK bibliotēka, videotēka, elektroniskās datu bāzes un starpbibliotēku abonements.
 • Biznesa vadības koledža piedāvā neklātienes studiju konsultācijas studentiem piemērotā laikā.
Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne