Neklātienes studijas

Iepazinies ar studiju materiālu bez maksas

Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.
Savieno studijas ar darbu, sportu, mākslu

Savieno studijas ar darbu, sportu vai ģimeni

Klātienes nodarbības, vieslekcijas, meistarklases

Apmeklē klātienes nodarbības vairākas reizes mēnesī

Diskusijas, grupu darbs un pieredzes apmaiņa

Satiec kursabiedrus un dibini lietišķus kontaktus

Play
Slider

Studijas neklātienē piemērotas strādājošajiem, kas vēlas sasniegt savus profesionālos mērķus un būt lietas kursā par jaunākajiem instrumentiem biznesā un personības attīstībā. Studiju dienas paredzētas iedvesmojošu pasniedzēju meistarklasēm un lietišķu kontaktu dibināšanai. Izstrādājot studiju darbus, studenti apgūtās zināšanas ievieš dzīvē, paaugstinot dzīves kvalitāti un attīstot biznesu.


Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana
Vasaras uzņemšana
Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Slider

Neklātienes studijas un to priekšrocības:

 • Neklātienes studijas ir studiju forma, kas īpaši piemērota strādājošiem cilvēkiem. Savukārt tālmācība jeb e-studijas  saskaņā ar LR Izglītības likumu tiek definētas kā neklātienes studiju paveids.
 • Tālmācības pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša, nepārtraukta kontakta ar mācībspēku.
 • Tālmācības studijas (E-studijas) ir savienojamas ar darbu, ģimeni un aktīvu sociālo dzīvi.
 • Tās ir pieejamas jebkurā Latvijas reģionā, jo iespēju mācīties attālināti nodrošina internets.
 • Līdz ar to tālmācība ļauj studēt no mājām, piemēram, dekrēta atvaļinājuma laikā.
 • Atrodies jebkur, mācies Latvijā – tālmācība ir piemērotākā izvēle, strādājot ārzemēs.
 • E-studijas jeb studijas tiešsaistē ļauj Jums studēt sev ērtā laikā un vietā.
 • Varat izstrādāt individuālu studiju tempu, vairāk laika pavadot pie grūtāk izprotamām tēmām. Ņemot vērā tālmācības elastību, studentiem individuāls grafiks ir izcila priekšrocība.
 • Individuālas studijas nozīmē iespēju grafiku piemērot darba ritmam, komandējumiem, precīzāk – personīgi izvēlētiem datumiem.
 • Tiek izmantoti mūsdienīgi un ērti lietojami mācību materiāli.
 • E-studijas ir populārs, mūsdienīgs un ērts mācīšanās veids.

Izvēlies sev piemērotāko studiju formu

Studijas neklātienē
 • Studiju dienas klātienē – brīvdienās
 • Nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs un pieredzes apmaiņa
 • Speciāli izstrādātas unikālas grāmatas
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Individuālie studiju grafiki un konsultācijas studentiem piemērotā laikā
 • Biznesa vadības spēles
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
Izvēlies, ja vēlies veidot karjeru vai attīstīt savu biznesu.
Tālmācība
 • Iespēja studēt sev ērtā laikā un vietā
 • Speciāli izstrādātas grāmatas
 • Studiju dienas tiešsaistē -video lekcijas, konferences, iespēja uzdot jautājumus Twitter u.c.
 • Individuālie studiju grafiki
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski
Izvēlies, ja strādā vai dzīvo ārzemēs.
Atvērtā koledža

Atvērtās koledžas studiju kursi:

 • Cilvēkresursu vadība
 • Civiltiesības
 • Eiropas Savienības tiesības
 • Finanšu grāmatvedība
 • Mārketings
 • Organizāciju psiholoģija
 • Pārdošanas vadība
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Uzņēmējdarbība
 • u.c. studiju kursi


Pilns studiju kursu saraksts

Izvēlies Atvērto koledžu, ja vēlies apgūt tikai atsevišķus kursus, lai gūtu iedvesmu un būtu informēts par jaunāko savā nozarē.

Tālmācības un neklātienes studijas Biznesa vadības koledžā

 • E-studijas galvenokārt norit izmantojot elektroniskās tehnoloģijas: datoru ar interneta pieslēgumu, audio un video materiālus.
 • Latvijā dzīvojošajiem studentiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt klātienes lekcijas, meistarklases un tikšanās ar uzņēmējiem.
 • Klātienes nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs, aktīva domu un pieredzes apmaiņa, kas padziļina izpratni un palīdz risināt neskaidros jautājumus.
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski, savukārt studējot neklātienē – klātienē (kopā ar grupu vai individuāli).
 • Studējošo rīcībā ir BVK bibliotēka, videotēka, elektroniskās datu bāzes un starpbibliotēku abonements.
 • Biznesa vadības koledža piedāvā neklātienes studiju konsultācijas studentiem piemērotā laikā.

2018. gadā Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Izmaiņas studiju programmā “Komercdarbība” (Mārketings)

Visiem studējošajiem studiju programmā “Komercdarbība” ar kvalifikāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists” piedāvājam trīs veidu specializāciju:

 1. Sabiedriskās attiecības (SA)
 2. Mārketings un reklāma (MR)
 3. Pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA)

Atbilstoši izvēlētajai specializācijai C daļā (brīvā izvēle) šīs programmas studējošajiem piedāvājam izvēlei sekojošus studiju kursus:

 • Sabiedrisko attiecību kampaņu veidošana,
 • Sabiedrisko attiecību stratēģiskā plānošana,
 • Komunikācijas teorija un prakse,
 • Sabiedrisko attiecību un reklāmas profesionālā ētika,
 • Publiskās uzstāšanās māksla,
 • Digitālā mārketinga pamati,
 • Patērētāju rīcība tirgū,
 • Pārdošanas veicināšana,
 • Tiešā pārdošana,
 • Merčendaizings.
Uzsākot mācības, brīvās izvēles daļā no piedāvātā klāsta studējošajiem atbilstoši specializācijai jāizvēlas studiju kursus 8 kredītpunktu apjomā (4 studiju kursi). Papildus pamatprogrammai “Komercdarbība” ar kvalifikāciju “Mārketinga un tirdzniecības speciālists” apguvei, 4 studiju semestrus (sākot jau ar 1. semestri) studējošais specializācijā apgūst vienu studiju kursu.

4. un 5. studiju semestros 8 + 8 kredītpunktu apjomā studējošais īsteno praksi, kur apgūtās zināšanas pārbauda un nostiprina uzņēmējdarbības vidē. 4. semestra prakse ir prakse, kuras saturs ir atbilstoši izvēlētajai specializācijai – sabiedriskās attiecības (SA), mārketings un reklāma (MR) vai pārdošana un (klientu) apkalpošana (PA), bet 5. semestrī studējošais dodas Pirmskvalifikācijas praksē.

BVK Atvērto durvju diena 5. Martā plkst. 18:30
Izvēlne