Uzņemšana

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

Uzņemšana notiek divas reizes gadā

 • Vasaras uzņemšana notiek līdz 15. oktobrim un ziemas uzņemšana notiek līdz 31. martam.
 • Uzņemšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz elektroniskibvk@bvk.lv vai BVK birojā Rīgas centrā, Alberta ielā 13.

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti

Piesakies ērti un viegli. Atsūti mums elektroniski vai paņem līdzi uz BVK biroju:

 • vidējo izglītību apliecinošu dokumentu – atestātu un sekmju izrakstu;
 • pasi vai id karti;

*Ja vidējo izglītību esi ieguvis pēc 2004. gada, nepieciešams arī centralizēto eksāmenu sertifikāts;
Ja ir mainīts uzvārds, tā apliecinošs dokuments;
Ja vēlies saņemt studenta ISIC karti, atsūti ar tālruni taisītu fotogrāfiju uz gaišas sienas fona.

Maksa par dokumentu pārbaudi un noformēšanu – EUR 30,00

Ja vidējā izglītība iegūta ārzemēs…
Ja vidējo izglītību apliecinošs dokuments pazudis…

Rekvizīti maksājumu veikšanai

Rekvizīti maksājumu veikšanai

Maksājuma saņēmējs: SIA „Biznesa vadības koledža”, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
Reģistrācijas Nr.: LV40003923111
Iemaksas mērķis: Pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, „Dokumentu noformēšana SIA BVK” un „Maksa par studijām SIA BVK”
Bankas:
 • A/S SEB Banka
  Konta Nr.LV 23 UNLA 0050011086470 (EUR)
  SWIFT kods: UNLALV2X
 • A/S Swedbank
  Konta Nr.LV 50 HABA 0551016801166 ( EUR, GBP)
  SWIFT kods: HABALV22
Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Uzņemšanas noteikumi apstiprināti SIA „Biznesa vadības koledža” 2022.gada 14. novembrī Padomes sēdē (Protokols Nr. VAD 4-02/14.11.2022.)

Lejupielādēt noteikumus


Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne