Grāmatvedība un finanšu plānošana

Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas
Studē pie praktizējošiem finanšu speciālistiem
Docētāji - praktizējoši finanšu speciālisti
Naudas un finanšu plūsmas plānošana
Iemācies visu par naudu
Grāmatvedības un finanšu procesi
Labi izproti biznesa procesu

Grāmatvedības studijas ir piemērotas tiem:

  • kas vēlas veidot karjeru finanšu jomā;
  • vēlas izprast naudas apriti savā uzņēmumā un pareizi rīkoties ar to.

Grāmatvedības un finanšu plānošanas studiju laikā tiks apgūta specializētu grāmatvedības programmu lietošana, iegūta izpratne par dažādiem lielākiem un mazākiem finanšu procesiem, kas palīdz vadīt iestādes/organizācijas attīstību un izdevumu plānošanu.

Grāmatvedības studiju laikā studenti iziet „Grāmatvedības praksi” un „Finanšu vadības praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.

 


Programmas e-studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

NOZARES KURSI (B bloks)

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

  • Latviešu valodas kultūras jautājumi
  • Digitālā pratība
  • Publiskās uzstāšanās māksla
  • Cilvēkresursu vadība I
  • Vadzinības I
  • Loģistika
  • Organizāciju psiholoģija I
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31.decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Grāmatvedība un finanšu plānošana» studiju plānu

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Atvērt studiju programmas «Grāmatvedība un finanšu plānošana» pašnovērtējuma ziņojumu

ONLINE Atvērto durvju diena 20. augustā plkst. 18:30