Profesionālā augstākā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Grāmatvedība un finanšu plānošana

Studē pie praktizējošiem finanšu speciālistiem
Docētāji - praktizējoši finanšu speciālisti
Naudas un finanšu plūsmas plānošana
Iemācies visu par naudu
Grāmatvedības un finanšu procesi
Labi izproti biznesa procesu

Play
Slider

Grāmatvedības studijas ir piemērotas tiem:

 • kas vēlas veidot karjeru finanšu jomā;
 • vēlas izprast naudas apriti savā uzņēmumā un pareizi rīkoties ar to.

Grāmatvedības un finanšu plānošanas studiju laikā tiks apgūta specializētu grāmatvedības programmu lietošana, iegūta izpratne par dažādiem lielākiem un mazākiem finanšu procesiem, kas palīdz vadīt iestādes/organizācijas attīstību un izdevumu plānošanu.

Grāmatvedības studiju laikā studenti iziet „Grāmatvedības praksi” un „Finanšu vadības praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem.


Uzņemšana Biznesa vadības koledžā notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana
Vasaras uzņemšana
Vasaras uzņemšana

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Notiek līdz 30.septembrim, 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*

Ziemas uzņemšana

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

Notiek līdz 15.martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septembris-janvāris un februāris-jūnijs*

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

* Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

SliderStudiju programma
Studiju programma: Grāmatvedība un finanšu plānošana
Augstākā izglītība - Iegūstamā kvalifikācija
Kvalifikācija: Grāmatvedis
Studiju līmenis - 1. līmeņa augstākā profesionālā
Studiju līmenis: 1. līmeņa augstākā profesionālā
Tālmācības un neklātienes studiju ilgums - bvk.lv
Studiju ilgums: 2,5 gadi
Studiju forma - neklātiene un tālmācība
Studiju forma: neklātiene un tālmācība
Studiju maksa, piedāvājumi, atlaides un priekšrocības
Studiju maksa: EUR 795 semestrī
Studentu kredīti un aizdevumi
Studiju kredīts
Dalītais studiju maksājums Biznesa vadības koledžā
Dalītais studiju maksājums

Programmas e-studiju kursi

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE KURSI (A bloks)

NOZARES KURSI (B bloks)

IZVĒLES KURSI (C bloks – 8 KP)

 • Latviešu valodas kultūras jautājumi
 • Digitālā pratība
 • Publiskās uzstāšanās māksla
 • Cilvēkresursu vadība I
 • Vadzinības I
 • Loģistika
 • Organizāciju psiholoģija I
Studiju programma akreditēta līdz: 2020. gada 31.decembrim

Studiju plāns

Atvērt tālmācības programmas «Grāmatvedība un finanšu plānošana» studiju plānu

Sākot ar 2017. gada rudens semestri, Biznesa vadības koledža ir pilnveidojusi Biznesa vadības programmu saturu:

 • Programmas papildinātas ar jauniem un aktuāliem studiju kursiem – Digitālā pratība, informācijas pārvaldība, Radošums un inovācija biznesā, kā arī Pētījumu dizains, ar mērķi studentiem attīstīt kompetences, kas ceļ viņu konkurētspēju darba tirgū un apmierina potenciālo darba devēju vajadzības pēc zinošiem un prasmīgiem speciālistiem.
 • Pilnveidots, bagātināts, papildināts un atjaunots esošo studiju kursu saturs – Cilvēkresursu vadība, Vadzinības, Organizāciju psiholoģija, Uzņēmējdarbība, Aroda veselība, drošība, civilā un vides aizsardzība u.c.
 • Piesaistot darba devējus, analizējot viņu atsauksmes un ņemot vērā ieteikumus, ir pilnveidotas prakšu programmas. Prakses uzlabotas, lai students iespējami pilnvērtīgāk varētu apgūt savai kvalifikācijai atbilstošas praktiskas iemaņas.

Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit esam apkopojuši mums visbiežāk uzdotos jautājumus par koledžas darbību, studiju procesu, elektronisko mācību vidi, maksājumiem, budžeta vietām u.c. lietām, kā arī atbildes uz tiem.

Atvērt Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Pašnovērtējuma ziņojumi

Atvērt studiju programmas «Grāmatvedība un finanšu plānošana» pašnovērtējuma ziņojumu


spelu_klubs_cashflow

 Spēļu klubs: Veiksmei. Naudai. Biznesam.

Piedāvājam pasaulē pārdotāko bestselleru autora Roberta T. Kijosaki finanšu spēli “Cashflow”, ar kuras palīdzību iespējams viegli un ātri apgūt naudas pamatus mūsdienu finansiālajā pasaulē. Piedāvājam šo spēli izspēlēt kopā ar profesionālu spēles vadītāju, kurš palīdzēs Jums iepazīties ar spēli, izskaidros un analizēs tās gaitu.

BVK Atvērto durvju diena 23. Janvārī plkst. 18:30
Izvēlne