Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Tēma Grāmatvedības izglītība

  Grāmatvedības un finanšu vebināri

  Kā iegūt 5. līmeņa grāmatveža kvalifikāciju tālmācībā?

  Kā iegūt 5. līmeņa grāmatveža kvalifikāciju tālmācībā?

  Vebināru vada Ilze Bule – BVK lektore, praktizējoša grāmatvede

  Norises laiks: 13. maijā, plkst. 18:00


  Ja vēlies kļūt par grāmatvedi, vai arī jau strādā nozarē, bet Tava esošā kvalifikācija kavē Tavu karjeras izaugsmi, tālmācība ir ērtākais veids, lai Tu varētu studēt un strādāt vienlaicīgi.

  BVK īsā cikla studiju programmas «Grāmatvedība un finanšu plānošana» mērķis ir sagatavot darba tirgū pieprasītus grāmatvežus ar profesionālajai jomai atbilstošām zināšanām, prasmēm un kompetenci atbilstoši 5. (EKI 5.) līmeņa profesijas standarta prasībām, veicināt studējošo personības attīstību un iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību grāmatvedībā un finanšu analīzē pilnībā tālmācībā.

  Statistika

  Statistika - talmācības kurss

  Kursa mērķis - sniegt studentiem zināšanas par statistiku un statistiskajiem rādītājiem, un prasmes izmantot statistiskos rādītājus un metodes uzņēmumā notiekošo procesu izpētei un ietekmēšanai.

  Audits un saimnieciskās darbības analīze

  Civiltiesības - saistību tiesības. Juridisko studiju tālmācības kurss.

  Kursa mērķis ir palīdzēt izprast audita un saimnieciskās darbības analīzes nozīmi uzņēmējdarbībā. Izprast dažādu kontroles veidu metodes un paņēmienus, izvēlēties sev un situācijai piemērotākos, pieņemt pareizus lēmumus uzņēmuma sekmīgas darbības veicināšanai.

  Finanšu grāmatvedība

  Finanšu grāmatvedība - Grāmatvedības kursi - Online kursi

  Šis kurss Tev palīdzēs iepazīties ar uzņēmuma līdzekļu un līdzekļu finansēšanas avotu uzskaites un novērtēšanas galvenajiem principiem gan teorētiski, gan praktiski, apskatot piemērus un risinot patstāvīgus uzdevumus.

  Vadības grāmatvedība 1. posms

  Vadības grāmatvedības kursi Biznesa vadības koledžā

  Šis studiju kurss dod iespēju izsekot uzņēmējdarbības izmaksu veidus un izmaksu klasifikācijas nepieciešamību, izprast, kas ir bezzaudējuma punkts un kādas ir tā aprēķināšanas metodes, iemācīties pārvaldīt izmaksu struktūru un līdz ar to uzņēmējdarbības peļņu.

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne