Biznesa Vadības koledžas studējošo pašpārvalde

Biznesa Vadības koledžas studējošo pašpārvalde ir studentu organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt koledžas studējošo tiesības un intereses

Biznesa Vadības koledžas studējošo pašpārvalde ir studentu organizācija, kuras mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt koledžas studējošo tiesības un intereses. Pašlaik studējošo pašpārvalde sastāv no 17 dalībniekiem – studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieces, iekšlietu komitejas vadītājas, ārlietu komitejas vadītājas, kultūras komitejas vadītājas un 12 studentiem, kas dalīti komitejās.

Studējošo pašpārvaldes uzdevumi:

  • reprezentēt koledžas studējošos valsts un starptautiskajā līmenī;
  • pārstāvēt studējošo intereses akadēmisko jautājumu risināšanā:
    • organizēt studējošo pārstāvju koledžas padomē vēlēšanas;
    • nodrošināt ievēlēto pārstāvju piedalīšanos koledžas padomes sēdēs;
  • organizēt un koordinēt koledžas studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;
  • nodrošināt koledžas studējošo ar informāciju par koledžas SP darbību un aktivitātēm;
  • sagatavot studējošo pašpārvaldi reglamentējošus dokumentus.

 

BVK studentu pašpārvaldes vadība

BVK studentu pašpārvaldes vadība

 

Studējošo pašpārvaldes sociālie tīkli un kontaktinformācija:

Facebook – BVKstudenti

Instagram – @bvkstudenti

E-pasts – pasparvalde@bvk.lv

Telefons (Studējošo pašpārvaldes priekšsēdētāja) – 24505717

 

BVK studentu avīze “Spatio Discendi”

Avīzes numurs 2023/1 – Lasīt šeit

Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne