Tālmācība — veidojot nākotnes izcilību šodien

Starptautiskā lietišķās pētniecības TIEŠSAISTES konference/
International ONLINE conference of applied sciences

“TĀLMĀCĪBA — VEIDOJOT NĀKOTNES IZCILĪBU ŠODIEN”
“DISTANCE EDUCATION – ENABLING FUTURE EXCELLENCE TODAY”

2023. gada 20. aprīlī | April 20 2023

Biznesa vadības koledža
College of Business Administration

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences programmu.

 

Piesakies konferencei šeit!

 


Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference


 

KONFERENCES PROGRAMMA | THE AGENDA OF THE CONFERENCE

20. aprīlis | April 20
Konferences plenārsēde | Plenary session
10:00-12:30

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA 10:00-10:10

Konferences atklāšana | Opening of the Conference

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA

STEPHEN P. D’ALESSANDRO, Advenio eAcademy izpilddirektors un vecākais lektors (Malta) 10:10-10:30

Iepriekšējās izglītības atzīšana akreditētām tālmācības studiju programmām | Recognition of Prior Learning for online accredited degree programmes

STEPHEN P. D’ALESSANDRO, Advenio eAcademy izpilddirektors un vecākais lektors | Executive Director & Senior Lecturer, Advenio eAcademy (Malta)

AIRINA VOLUNGEVIČIENE, Vītauta Dižā Universitātes Inovatīvo studiju institūta direktore, profesore 10:30-10:50

Mācīšanās analītika kā metakognitīvs rīks izglītojamo iesaistīšanai | Learning analytics as a metacognitive tool to engage learners

AIRINA VOLUNGEVIČIENE, Vītauta Dižā Universitātes Inovatīvo studiju institūta direktore, profesore | Professor, Director of Innovative Studies Institute Vytautas Magnus University (Lithuania)

KATE PRIEDE-TRAUBERGA, Stokholmas Ekonomikas Augstskolas Rīgā Executive MBA programmas direktore 10:50-11:10

Izglītības neirozinātne, lai sniegtu iespēju skolotājiem un studentiem | Educational Neuroscience to empower teachers and students

KATE PRIEDE-TRAUBERGA, Stokholmas Ekonomikas Augstskolas Rīgā Executive MBA programmas direktore | Executive MBA Associate Programme Director Stockholm School of Economics in Riga (Latvia)

LĀSMA BALCERAITE, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas pētniece, Biznesa vadības koledžas lektore 11:10-11:30

Mūžizglītība kā vērtība mūsdienās | Lifelong learning as a value nowadays

LĀSMA BALCERAITE, Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas pētniece, Biznesa vadības koledžas lektore | Researcher at Rezekne Academy of Technologies, Lecturer at College of Business Administration (Latvia)

JOLANTA DINSBERGA, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa vadības koledžas lektore 11:30-11:50

H5P programmā izstrādāto interaktīvo sazaroto scenāriju izmantošanas priekšrocības un ieguvumi tālmācībā | Advantages and benefits of using the interactive cenarios developed using H5P in distance learning

JOLANTA DINSBERGA, Rīgas Stradiņa universitātes, Biznesa vadības koledžas lektore | Lecturer at Riga Stradins University and College of Business Administration (Latvia)

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA 11:50-12:00

Plenārsēdes noslēgums | Closing the Plenary session

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA


 

Piesakies konferencei šeit!

 


Konferences sesijas | Parallel sessions
13:00-16:00
Atbilstoši sesijas tematam konferences dalībnieki uzstājas ar prezentācijām. Katra uzstāšanās līdz 10 minūtēm. Prezentācijas iesūtīt sesijas moderatoram līdz 2023. gada 15. aprīlim ieskaitot, uz moderatora e-pastu.
According to the session themes, the conference participants will present their topics. The length of each presentation is up to 10 min. Presentations should be submitted to the session moderator by 15 April 2023 to the moderators’ e-mail.

Uzņēmējdarbība, mārketings, pārdošana un loģistika | Business, marketing, sales and logistics

Moderatori | Moderators: Dainis Locāns, Alisa Lāce

dainis.locans@bvk.lv

Vadība un cilvēkresursi | Management and human resources

Moderators | Moderator: Evija Ūpe, Liene Vīduša

evija.upe@bvk.lv

Tiesiskie aspekti | Legal issues

Moderators | Moderator: Jolanta Dinsberga

dinsbija@gmail.com

Grāmatvedība un finanses | Accounting and finances

Moderators | Moderator: Rita Vanaga

rita.vanaga@bvk.lv


 


10/04/2023

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne