Kas ir ERASMUS+

Mūžizglītības programma Erasmus+ ir starptautiska studiju apmaiņas programma augstākajā izglītībā, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti un piešķirt tai Eiropas dimensiju, veicot studējošo un docētāju apmaiņu un citas starptautiskas sadarbības aktivitātes.

Vairāk informācijas skatīt te www.bvk.lv/en/erasmus/what-is-erasmus/

Biznesa vadības koledžai ir piešķirta Erasmus+ harta 2014.-2020. gadam, kā arī 2021.-2027. gadam, nodrošina koledžai iespēju piedalīties visās Erasmus+ aktivitātēs.

Kontaktinformācija visiem jautājumiem par Erasmus+ Biznesa vadības koledžā:

Starptautiskās sadarbības koordinators Jānis Supe, janis.supe@bvk.lv

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne