Mācības pieaugušajiem – ESF VIAA Projekti

Projekta numurs: 8.4.1.0/16/I/001

ESF un VISS izglītības projekti
Studiju moduli tiek īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA), Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.


Projekta aktualitātes 2021.gada oktobrī

SIA “Biznesa vadības koledža” nodrošina Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārta nodrošina apmācības sekojošos kursos: Digitālā pratība, norises laiks 15.09.2021. – 10.11.2021. (9 dalībnieki) Studiju kursa tēmas: Digitālo tehnoloģiju loma informācijas sabiedrībā; Rīki digitāla satura radīšanai – teksta apstrādes lietotne MS Word; Rīki digitāla satura radīšanai – izklājlapu lietotne […]

29/10/2021

«Digitālā pratība» un «Informācijas pārvaldība un datu apstrāde»

Piesakies mācībām ar ESF atbalstu!

Biznesa vadības koledža sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros aicina pieteikties kādā no diviem studiju kursiem. Pieteikšanās notiek līdz 30. jūnijam.

Pieteikšanās:

Digitālā pratība: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1594

Informācijas pārvaldība un datu apstrāde: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1595

Mācību ilgums: 2 mēneši
Līdzmaksājums tikai 10% jeb 36 EUR apmērā no kopējās kursu cenas.

08/06/2021

Projekta aktualitātes 2020. gada decembrī

Projekta aktualitātes 2020. gada decembrī

19. un 20. decembrī notika pēdējās lekcijas šajā 2020. gadā, kas noslēdzās nelielā svinīgā gaisotnē, bet pasniedzēji tomēr neaizmirsa uzdot arī pastāvīgos darbus, lai veiksmīgi nostiprinātu apgūtās zināšanas un prasmes, uzstādītu un noformulētu mērķus Jaunajā gadā (“Biznesa uzsākšana”) vai spētu veiksmīgi darboties grāmatvedībā (“Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām).

22/12/2020

Projekta aktualitātes 2020. gada novembrī

Projekta aktualitātes 2020. gada novembrī

Profesionālās pilnveides programmās “Biznesa uzsākšana” un “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” novembra beigās mācības uzsāka četras grupas. Mācību maksa 90% apmērā tiek segta no valsts un ES līdzekļiem, tāpēc šī ir unikāla iespēja ieguldot tikai 10% no saviem līdzekļiem apgūt grāmatvedības pamatus vai saņemt atbalstu un rīkus, kas ir nepieciešami veiksmīgai biznesa uzsākšanai, ko sniedz profesionāli pasniedzēji.

04/12/2020

Projekta aktualitātes 2020. gada oktobrī

Projekta aktualitātes 2020. gada oktobrī

22. oktobrī noslēdzās pieteikšanās projekta 5. kārtai, kurā Biznesa vadības koledža piedāvās apgūt divas profesionālās pilnveides programmas “Biznesa uzsākšana” un “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” 160 stundu apjomā.

06/11/2020

Projekta aktualitātes 2020. gada augustā un septembrī

Projekta aktualitātes 2020. gada augustā un septembrī

Biznesa vadības koledža 22. augustā veiksmīgi startēja ESF projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” attālināto kārtu, kur gandrīz 50 nodarbinātie uzsaka apgūt studiju kursu “Ekspedīcija un starptautisko pārvadājumu organizēšana”.

01/10/2020

Biznesa uzsākšana un Praktiskā grāmatvedība

Biznesa uzsākšana un Praktiskā grāmatvedība

Informācija par pieteikšanos https://macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas

Biznesa vadības koledža ESF projekta ietvaros piedāvā apgūt divas profesionālās pilnveides programmas:

22/09/2020

Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana

Studiju modulis “Ekspedīcija un starptautisko kravu pārvadājumu organizēšana”

Modulis tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001 ietvaros.

Vieta: Online no Biznesa vadības koledžas (Alberta iela 13)
Studiju apjoms: 80 stundas
Studiju ilgums: 8 nedēļas
Grupas lielums: 7 -15
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība
Iegūstamais dokuments: Apliecinājums par studiju moduļa apguvi
Apmācību maksa: 36,00 EUR (10% no pilnās studiju maksas 360 EUR, 90% sedz Eiropas Savienības fondi)
Kā notiek pieteikšanās: macibaspieaugusajiem.lv/ka-notiek-pieteiksanas
Pieteikšanās: evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/823/show

01/07/2020

Atvērto durvju diena - ceturtdien, plkst. 18:30
Izvēlne