Erasmus+ mobilitātes

Programmā Erasmus+ tiek piedāvātas šādas mobilitāšu iespējas:

STUDIJU mobilitāte studējošajiem

Šobrīd BVK netiek piedāvāta, plānots piedāvāt ar 2021./2022. mācību gadu

PRAKSES mobilitāte studējošajiem

Šobrīd BVK netiek piedāvāta, plānots piedāvāt ar 2021./2022. mācību gadu

DOCĒŠANAS mobilitāte akadēmiskajam personālam

Šobrīd BVK netiek piedāvāta, plānots piedāvāt ar 2021./2022. mācību gadu

PERSONĀLA MĀCĪBU mobilitāte akadēmiskajam un administratīvajam personālam

2021.-2022. gadā paredzēts īstenot 24 personāla mobilitātes. Sīkāka informācija un pieteikšanās šeit tiks publicēta 2021. gada martā. Līdz tam jautājumus par šo mobilitāti var sūtīt Starptautiskās sadarbības koordinatoram Jānim Supem, janis.supe@bvk.lv.

Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne