Augstākā profesionālā izglītība 2,5 gados tālmācības un neklātienes formā

Izmēģini studiju materiālu bez maksas

Tālmācība

Mācies no jebkuras vietas pasaulē

Studijas internetā - kārto ieskaites un eksāmenus attālināti

Kārto ieskaites un eksāmenus attālināti

Piedalies lekcijās un diskusijās tiešsaistē

Studijas tālmācībā kļuvušas par tik populāru tendenci tieši mūsdienu aizņemtā dzīvesstila dēļ – tās piemērotas īpaši aktīviem un radošiem cilvēkiem, jo tas ir ērtākais veids, kā apvienot augstāko izglītību ar aktīvu dzīvesveidu un darbu ārzemēs. Pie mums, Biznesa vadības koledžā, tālmācībā apgūstama praktiska un mūsdienīga  biznesa izglītība un studijas personības pašizziņai un izaugsmei.

Rezervē labāko cenu Biznesa Vadības Koledžā līdz 27.jūnijam

Biznesa vadības koledžā uzņemšana notiek divas reizes gadā

Vasaras uzņemšana – notiek līdz 30. septembrim un 1. semestra nodarbības sākas oktobrī un beidzas janvārī.*
Ziemas uzņemšana – notiek līdz 10. martam, 1. semestra nodarbības sākas martā un beidzas jūlijā.*

2., 3., 4. un 5. semestra nodarbības notiek septmbris/janvāris un februāris/jūnijs*
*Studiju uzsākšanas un beigu datumi var tikt pārcelti uz agrāku vai vēlāku termiņu.

Ņemot vērā tālmācības studiju elastību, studentiem ir iespēja veidot individuālu studiju grafiku. Individuālas studijas nozīmē iespēju grafiku piemērot darba ritmam, komandējumiem, precīzāk – personīgi izvēlētiem datumiem. Līdz ar to tālmācība rada iespēju plānot savu laiku individuāli, netraucējot citām Jūsu aktivitātēm.  Savukārt ikdienas studiju process tālmācībā dod Jums tieši tādas pašas iespējas kā klātienes studentiem. .

Izvēlies sev piemērotāko studiju formu

Tālmācība
 • Iespēja studēt sev ērtā laikā un vietā
 • Speciāli izstrādātas grāmatas
 • Studiju dienas tiešsaistē -video lekcijas, konferences, iespēja uzdot jautājumus Twitter u.c.
 • Individuālie studiju grafiki
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
 • Ieskaites un eksāmeni, studējot tālmācībā, tiek kārtoti elektroniski
Izvēlies, ja strādā vai dzīvo ārzemēs.
Studijas neklātienē
 • Studiju dienas klātienē – brīvdienās
 • Nodarbības ir organizētas kā diskusijas, grupu darbs un pieredzes apmaiņa
 • Speciāli izstrādātas grāmatas
 • Mācību materiāli un diskusijas Moodle interaktīvā e-vidē
 • Individuālie studiju grafiki un konsultācijas studentiem piemērotā laikā
 • Biznesa vadības spēles
 • Mācību ekskursijas uz uzņēmumiem, valsts pārvaldes organizācijām, medijiem
Izvēlies, ja vēlies veidot karjeru vai attīstīt savu biznesu.
Atvērtā koledža

Atvērtās koledžas studiju kursi:

 • Cilvēkresursu vadība
 • Civiltiesības
 • Eiropas Savienības tiesības
 • Finanšu grāmatvedība
 • Mārketings
 • Organizāciju psiholoģija
 • Pārdošanas vadība
 • Starptautiskā tirdzniecība
 • Uzņēmējdarbība
 • u.c. studiju kursi

Studiju kursu saraksts

Izvēlies Atvērto koledžu, ja vēlies apgūt tikai atsevišķus kursus, lai gūtu iedvesmu un būtu informēts par jaunāko savā nozarē.
Izvēlne