Studiju kredīts

Studiju kredīti ar valsts galvojumu

Studiju kredīti ar valsts galvojumu

BVK studenti var saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu, kā arī saņemt komerckredītu jebkurā Latvijas komercbankā.

Studiju kredīts ar valsts galvojumu – paredzēts studiju maksas segšanai Biznesa vadības koledžā. To izsniedz pilna un nepilna laika studentiem. Mācību laikā procentus par kredītu maksā valsts, bet kredīts jāsāk atmaksāt gadu pēc studiju beigšanas.

Komerckredīts – Studējošajiem, kuriem nav bijusi iespēja saņemt kredītu ar valsts vārdā sniegto galvojumu, ir iespēja saņemt komerckredītu, ko izsniedz Latvijas bankas.

Kā pieteikt studiju kredītu ar valsts galvojumu?

 • Jānoslēdz studiju līgums ar Biznesa vadības koledžu;
 • Jāveic drošības naudas iemaksa 150 EUR apmērā, lai saņemtu piekļuvi studijām;
 • Jāsagaida apstiprinājuma e-pasts no augstskolas par uzņemšanu jeb imatrikulāciju augstskolā;
 • Pirms pieteikšanās valsts garantētajam kredītam, studentam jābūt izvēlētās bankas klientam;
 • Banka izskata kredītpieteikumu un pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt to, informējot studentu par lēmumu;
 • Ja kredītpeiteikums ir apstiprināts, tad nepieciešams parakstīt līgumu ar banku;
 • Ja kredītpeiteikums ir noraidīts, tad studentam ir jāsazinās ar Biznesa vadības koledžu;
 • Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas banka veic pārskaitījumu mācību iestādei;
 • Studentam tiek atmaksāta drošības naudas iemaksa.

Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja studējošais:

 • Ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;
 • Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (līdz bērns sasniedz 1,5 gada vecumu) un nestrādā pilnu darba laiku;
 • Turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā;
 • Turpina studēt maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā;
 • Iegūst bezdarbnieka statusu.

Plašāka oficiālā informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē.

ONLINE Atvērto durvju diena 4. martā plkst. 18:30