Studiju kredīts

Tu maksāsi tikai 47 EUR mēnesī pēc studiju beigšanas!

Tu maksāsi tikai 47 EUR mēnesī pēc studiju beigšanas!

*STUDĒ BEZ MAKSAS! Studiju kredīts ar valsts galvojumu ļaus Tev studēt bez maksas un, izmantojot maksimālo 10 gadu atmaksas termiņu, Tu maksāsi tikai 47 EUR mēnesī pēc studiju beigšanas.

Vēlies maksāt tikai 47 EUR mēnesī?
Aizpildi pieteikuma formu zemāk, lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu!

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Studiju kredīts ar valsts galvojumu

  Studiju kredīts ar valsts galvojumu

  BVK studenti var saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu.

  Studiju kredīts ar valsts galvojumu – paredzēts studiju maksas segšanai Biznesa vadības koledžā. To izsniedz pilna un nepilna laika studentiem. Mācību laikā procentus par kredītu maksā valsts, bet kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas. Studiju kredīta procentus jāmaksā, sākot ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas.

  Kā pieteikt studiju kredītu ar valsts galvojumu?

  Pašlaik studiju kredītu apkalpošanai pieteikusies Swedbank, kas ir noslēgusi sadarbības līgumu ar finanšu institūciju Altum.

  Kā pieteikties studiju kredītam?:

  • Izvēlies savu Studiju programmu un aizpildi pieteikumu;
  • Noslēdz studiju līgumu un veic drošības naudas iemaksu 150 eur apmērā, lai saņemtu piekļuvi studijām;
  • Sagaidi apstiprinājumu savā e-pastā no BVK par uzņemšanu jeb imatrikulāciju;
  • Piesakies Valsts garantētajam Studiju kredītam Swedbank. Aizpildi pieteikumu ŠEIT;
  • Sagaidi bankas lēmumu par Studiju kredīta piešķiršanu 3 darba dienu laikā;
  • Pēc Studiju kredīta apstiprināšanas, banka veic pārskaitījumu BVK par studijām;
  • Studentam tiek atmaksāta drošības nauda 150 eur apmērā.

  Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja studējošais:

  • Ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;
  • Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (līdz bērns sasniedz 1,5 gada vecumu) un nestrādā pilnu darba laiku;
  • Turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā;
  • Turpina studēt maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā;
  • Iegūst bezdarbnieka statusu.

  Plašāka oficiālā informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē.

  Kas jazina par studiju un studejošo kreditu saņemšanu ar Altum garantiju?

  Kas jazina par studiju un studejošo kreditu saņemšanu ar Altum garantiju?

  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-07-17

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne