Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā

  Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā

  Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā

  LL.M. Valts Nerets

  Kolīziju normas norāda, kuras valsts tiesības ir piemērojamas konkrētajām tiesiskajām attiecībām. Kolīziju normas tiesām ir jāpiemēro civillietās ar ārvalsts elementu, un tikai šādās civillietās kolīziju normas pilda trīs galvenās funkcijas. Šīs funkcijas ir, pirmkārt, noteikt priekšnoteikumus, saskaņā ar kuriem tiesa ir kompetenta izskatīt lietu; otrkārt, noteikt piemērojamās tiesību normas strīda izšķiršanai; treškārt, noteikt apstākļus ārvalsts tiesu nolēmumu atzīšanai un izpildīšanai.

  Kad Latvijas tiesa izskata civillietu ar ārvalsts elementu, kolīziju normas var norādīt, ka lietā ir jāpiemēro nevis Latvijas, bet gan svešas tiesību sistēmas normatīvie tiesību akti. Likuma “Par tiesu varu” 18. pants un Civilprocesa likuma (turpmāk – CPL) 5. panta ceturtā daļa paredz, ka likumā vai līgumā noteiktajos gadījumos tiesa piemēro arī citu valstu likumus un starptautisko tiesību normas. Ar ārvalsts likuma piemērošanu jāsaprot tiesas atsaukšanās uz ārvalsts materiālo tiesību normām nolēmuma rezolutīvajā daļā.2 CPL 80. nodaļa “Ārvalsts likumu piemērošana civillietu iztiesāšanā” nosaka, kā Latvijas tiesai ir jārīkojas šādās situācijās. Nenoskaidrojot ārvalsts likuma saturu vai nepareizi piemērojot vai nepiemērojot kolīziju normas, tās kļūst bezjēdzīgas…

  Lasīt tālāk www.sorainen.com/lv mājas lapā.

  14/01/2019

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne