Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Biznesa modelis un atvērtās inovācijas loma uzņēmējdarbībā

  22.aprīlī Iveta Cīrule ar vieslekciju Biznesa vadības koledžā

  Biznesa modelis un atvērtās inovācijas loma uznēmējdarbībā

  Biznesa modelis un atvērtās inovācijas loma uzņēmējdarbībā

  Kāpēc apmeklēt Ivetas Cīrules vieslekciju?

  • Kāpēc mūsdienās biznesa modelis ir aktuāls?
  • Kas veido biznesa modeļa blokus?
  • Kā savam topošajam biznesam, idejai, projektam vai sev kā pašnodarbinātājam izveidot un pielāgot biznesa modeli?
  • Kas ir inovācijas mūsdienu jaunā paradigma – atvērtā inovācija?
  • Vai jaunais uzņēmējs spēj un vēlas iesaistīties atvērtās inovācijas procesā?
  • Vai ir nepieciešamas specifiskas prasmes un zināšanas, lai atvērto inovācijas procesu veiktu un tajā iesaistītos?
  • Un kā tad var nopelnīt ar atvērto inovāciju, ja pats neveido savu biznesu?

  Visi šie jautājumi tiks atbildēti lekcijas laikā.

  Kādā veidā

  • Apgūsim teoriju un analizēsim labās prakses piemērus;
  • Mēģināsim ar crowdsourcing (pūļa radošuma izmantošana un iesaiste) palīdzību uzlabot jau kādu esošu biznesa ideju vai produktu.

  Apmācību metodes

  • MĀCĪTIES DAROT
  • Grupu darbs & prāta vētra
  • Diskusija
  • Gadījumu analīze (case study)

   

  Norises datums: 22. aprīlis
  Norises laiks: 9:00
  Norises vieta: Biznesa vadības koledža, Alberta iela 13, Rīga
  Lekcijas apmeklējums:

  • BVK studentiem – BEZ MAKSAS
  • BVK absolventiem – BEZ MAKSAS
  • citiem interesentiem – BEZ MAKSAS

  NB! Iepriekšējs pieteikums vieslekcijai «Biznesa modelis un atvērtās inovācijas loma uzņēmējdarbībā» ir obligāts līdz 20.aprīlim, plkst. 17:00!

   Pieteikums BVK Dzīves iespēju dienai

   Izvēlies savu studiju programmu:
   Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

   Ja paredzēta dalības maksa, to var veikt tikai ar bankas pārskaitījumu.

   Rekvizīti maksājumiem

   Maksājuma saņēmējs: SIA „Biznesa vadības koledža”, Alberta iela 13, Rīga, LV-1010.
   Reģistrācijas Nr.: 40003923111
   Iemaksas mērķis: Dalībnieka vārds, uzvārds, „Maksa par vieslekcijas apmeklējumu 22.04.18.”

   A/S SEB Banka
   Konta Nr.: LV23UNLA 0050011086470 (EUR)
   SWIFT kods: UNLALV2X

   A/S Swedbank
   Konta Nr.: LV50HABA 0551016801166 (EUR, GBP)
   SWIFT kods: HABALV22


    

   Iveta Cīrule - Biznesa vadības koledžas vieslektore
   Iveta Cīrule, RISEBA augstskolas Radošā biznesa inkubatora vadītāja, Latvijas Studentu biznesa inkubatoru iniciatīvas dibinātāja un aktīva dalībniece, SIA BIORGANIK5 dibinātāja, biedrības Project Net valdes locekle. Vienkārši sakot – aktīvs cilvēks, kas meklē un izmanto iespējas un māca citiem uzņēmējspējas.
   Ivetas pirmā izglītība ir SINOLOGS un tāpēc viss ir iespējams! Iveta ir biznesa vadības doktorante un pēta inkubatoru lomu un jauno uzņēmumu attīstību; biedrības “Project Net” dibinātāja, uzņēmējdarbības lektore.
   Ikdienā Ivetas darbs ir saistīts ar jauniešu un jauno uzņēmēju biznesa izveides atbalstu un nevalstisko organizāciju attīstības atbalstu, starptautisko projektu darbu, mentoringu un projektu vadību.
   Apmācību, konsultāciju, iedvesmas semināru un pētniecības jomas – uzņēmējspējas; jaunie uzņēmēji; radošums un radošā domāšana; komandas izveide; biznesa modeļi; sociālā uzņēmējdarbība; radošās industrijas; mentorings, dabīgu un eko produktu izveide; izglītības, kultūras un uzņēmējdarbības izglītības projektu vadība.
   Bieži vien tikai viens solis, pārvarot motivācijas aizu, spēj ideju pārvērst rīcībā.

   Latvija un pasaule piedāvā iespējas, vajag tik tās saredzēt un savā sirdī sajust!

   Moto “PĀRVĒRT RADOŠAS IDEJAS DARBĪBĀ” un “IZMANTO IESPĒJAS”!

   18/04/2018

   Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
   Izvēlne