Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Biznesa vadības koledža noslēdz līgumu ar Lietuvas universitāti

  Biznesa vadības koledža noslēdz līgumu ar Lietuvas universitāti par Bakalaura grādu iegūšanu tālmācībā pēc BVK absolvēšanas.

  12. janvārī noslēgts ilgi gatavots un ļoti nozīmīgs līgums starp BVK un Lietuvas Biznesa lietišķo zinātņu universitāti (Lithuania Business University of Applied Sciences, lietuviešu valodā – Lietuvos Verslo Kolegija), kas paredz BVK absolventiem iespēju turpināt izglītību tālmācībā angļu valodā un viena gada laikā pēc koledžas absolvēšanas iegūt profesionālā bakalaura grādu.

   

  Biznesa vadības koledža noslēdz līgumu ar Lietuvas universitāti

   
  BVK direktore Signe Enkuzena stāsta: “Kopā ar Lietuvas kolēģiem veicām mūsu studiju programmu analīzi un salīdzinājumu ar bakalaura studiju programmām Lietuvā, un bijām priecīgi secināt, ka gan studiju priekšmetu saturs, gan apjoms, gan kvalitāte ļauj mūsu absolventiem turpināt studijas tikai viena gada apjomā, lai iegūtu profesionālā bakalaura grādu šādās studiju programmās: “Pārdošanas un loģistikas vadība”, “Gudrā vadība (Smart management)” un “Iestāžu un uzņēmumu vadība”. Biznesa vadības koledžas uzdevums ir atbalstīt un veicināt mūžizglītību un nepārtrauktu profesionālu un personīgu izaugsmi, un šis sadarbības līgums, kas nodrošina ceļu mūsu koledžas absolventiem uz profesionālās augstākās izglītības nākamo pakāpi, ir ļoti nozīmīgs solis.”

  Tikai 3,5 gadu laikā tālmācībā iegūt divus starptautiski atzītus profesionālās augstākās izglītības diplomus

  Noslēgtais sadarbības līgums paver unikālu iespēju BVK studentiem tikai 3,5 gadu laikā tālmācībā iegūt divus starptautiski atzītus profesionālās augstākās izglītības diplomus – gan BVK izsniegto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, gan Lietuvas universitātes izsniegto profesionālā bakalaura grāda diplomu kopā ar iegūtu vadītāja kvalifikāciju. Plānots, ka pirmie BVK absolventi studijas Lietuvā varētu uzsākt 2023. gada septembrī.

  BVK direktora vietnieks attīstības jautājumos Jānis Supe: “Starptautiskā sadarbība ir viena no Biznesa vadības koledžas prioritātēm. Priecājamies, ka ar katru gadu spējam piedāvāt saviem studējošajiem un absolventiem aizvien plašākas izglītošanās iespējas arī pie mūsu starptautiskajiem sadarbības partneriem.

  Uzsāktā sadarbība ar Lietuvas Biznesa lietišķo zinātņu universitāti mūsu studentiem sniedz vairākas priekšrocības. Pirmkārt, Lietuvas universitāte piedāvā profesionālās, nevis akadēmiskās bakalaura programmas, tas nozīmē, ka absolventi studiju noslēgumā iegūst arī profesionālo kvalifikāciju, kas ir ļoti nozīmīga darba tirgū un tālākās karjeras veidošanā. Otrkārt, 3,5 gadus ilgas studijas un divu starptautiski atzītu diplomu saņemšana BVK un Lietuvas Biznesa lietišķo zinātņu universitātē studējošajam var būt pat finansiāli izdevīgāka nekā 4 gadus par maksu studēt bakalaura programmās kādā no Latvijas augstskolām. Treškārt, Lietuvas kolēģi, tāpat kā BVK, piedāvā studijas tālmācības formā, līdz ar to nav nepieciešama dzīvesvietas maiņa”.

  Studiju turpināšanas iespējas Lietuvā tiek piedāvātas gandrīz visās BVK studiju programmās:

  • BVK studiju programmas “Personāla psiholoģija un cilvēkresursu vadība”: absolventiem būs iespēja turpināt studijas bakalaura programmās “Iestāžu un uzņēmumu vadība” vai “Gudrā vadība” (ar specializāciju digitālajā mārketingā).
  • BVK studiju programmas “Biznesa loģistika” absolventiem būs iespēja turpināt studijas bakalaura programmā “Pārdošanas un loģistikas vadība”.
  • BVK studiju programmas “Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu vadība” absolventiem būs iespēja turpināt studijas bakalaura programmās “Iestāžu un uzņēmumu vadība” vai “Gudrā vadība” (ar specializāciju projektu vadībā).
  • BVK studiju programmas “Mārketings un tirdzniecība” absolventiem būs iespēja turpināt studijas bakalaura programmā “Gudrā vadība” (ar specializāciju digitālajā mārketingā).
  • BVK studiju programmas “Biroja vadība” absolventiem būs iespēja turpināt studijas bakalaura programmās “Iestāžu un uzņēmumu vadība” vai “Gudrā vadība” (ar specializāciju digitālajā mārketingā).

  Lietuvas Biznesa lietišķo zinātņu universitāte ir 1994. gadā dibināta privāta augstākās izglītības iestāde, kas atrodas Klaipēdā. Universitāte kopumā piedāvā 13 studiju programmas, kā arī plašas starptautiskās sadarbības iespējas. Universitātes mājaslapa: ltvk.lt/en/home-page/

  13/01/2023

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne