Biznesa vadības koledžai 20 gadi tālmācībā

Biznesa vadības koledža atzīmē savu 20.dzimšanas dienu ar nozīmīgiem sasniegumiem koledžas attīstībā un virkni pasākumu, svinīgi noslēdzot jubilejas nedēļu Melngalvju namā 21.aprīlī.

Vēsture. No korespondences kursiem līdz koledžai

Biznesa vadības koledža dibināta 2003.gadā kā pirmā tālmācības augstākā izglītības iestāde Latvijā, nodrošinot kvalitatīvu 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību 2,5 gadu laikā tālmācībā. Taču sagatavošanās darbs aizsākās vairākus gadus iepriekš – jau kopš 1995.gada.

Atskatoties uz koledžas pirmsākumiem, stāsta tās dibinātājs, uzņēmējs Jānis Stabiņš:

“Ar tālmācību mēs sākām nodarboties 1995.gadā. ASV Starptautiskās attīstības aģentūra USAID ( The United States Agency for International Development), kas ir neatkarīga ASV federālās valdības aģentūra, galvenokārt atbildīga par civilās ārvalstu palīdzības un attīstības palīdzības administrēšanu tādās jomās kā ekonomiskā izaugsme, izglītības attīstība u.c., piešķīra mums finansējumu tālmācības attīstīšanai Latvijā, atbilstoši mūsu pieteikumam. Mēs jau kopš 1992. gada ar USAID atbalstu veiksmīgi realizējām vairākus projektus izglītības jomā, un viens no tiem, 1995. gadā, bija saistīts tieši ar tālmācības ieviešanu Latvijā. Reāli tas notika tā, ka mūsu pasniedzēji sagatavoja pirmos tālmācības kursu materiālus, tie tika kopēti un sūtīti cilvēkiem pa pastu, mēs tos tā arī nosaucām – korespondences kursi, un šādi mēs “trenējāmies, iesildījāmies” veselus astoņus gadus.

Tolaik ar šo Amerikas fondu apguvi nodarbojās “ Latvijas uzņēmējdarbības menedžmenta akadēmija, kas šobrīd organizē projektu “Esi līderis”. Šo astoņu gadu laikā sapratām, ka cilvēki grib iegūt ne tikai zināšanas, bet saņemt arī vērtīgu dokumentu par to apguvi. Tā mēs 2003.gadā reģistrējām koledžu un sākām piedāvāt augstāko izglītību tālmācībā. Lielākā daļa mūsu klientu dzīvoja ārpus Rīgas, arī ārzemēs, tāpēc viņiem bija ļoti ērts šis mūsu piedāvātais tālmācības princips, kurš tolaik Latvijā kopumā vēl bija pieejams ļoti ierobežoti. Šie astoņi iesildīšanās un izpētes gadi mums ļāva saprast klientu interesi, kā arī to, cik ļoti šāda tipa izglītība tālmācības formā ir vajadzīga tirgū.

 

Tālmācībā Biznesa vadības koledžā Tu vari studēt jebkurā vecumā un tikai 2.5 gadu laikā iegūt profesionālu kvalifikāciju. Lai uzzinātu vairāk par studiju iespējām var Pieteikties Online atvērto durvju dienai.

Uzskatu, ka mēs esam ieņēmuši stabilu vietu šajā tirgū, un mums ir prieks, ka mēs, tieši kā tālmācības specializētā koledža, varam apmierināt tūkstošiem ģimeņu vajadzības, lai mūsu aizņemtie cilvēki var kvalitatīvi, pārdomāti studēt, kļūstot par savas jomas profesionāļiem. Šodien BVK studenti pēc Latvijas augstskolu absolventu monitoringa datiem ir vislabāk apmaksātie speciālisti, kas vēlreiz pierāda, ka studijas tālmācībā ir kvalitatīvas, konkurētspējīgas, ļoti aktuālas un pieejamas. Katru gadu BVK tiek ieviestas jaunas, unikālas studiju metodes un priekšmeti, kas ļauj cilvēkiem būt ne tikai profesionāļiem, bet arī attīstīt savu personību, veicinot pašizaugsmi.”

Biznesa vadības koledžai 20 gadi tālmācībā

Šodiena. BVK – lielākā starp Latvijas koledžām

Šodien BVK ir nostiprinājusi savas pozīcijas, kļūstot par pirmo izvēli koledžu vidū un lielāko koledžu Latvijā, ar vairāk kā 1500 studentiem. Biznesa vadības koledžai pirmajā vietā vienmēr ir bijusi kvalitāte un augsti profesionālā darba standarti, ko apliecina arī 2023.gada februārī saņemtais Eiropas kvalitātes vadības fonda izcilības novērtējums Recognized by EFQM 3 zvaigžņu līmenis.

Par koledžas sasniegumiem stāsta Signe Enkuzena, BVK direktore: ”Laiks šajā amatā kopš 2018. gada ir bijis izaicinājumu, sasprindzinājumu, plānu, piedzīvojumu, ārkārtēju notikumu un uzvaru pilns. Vidēji katru gadu studējošo skaits ir palielinājies par 10 līdz 15 procentiem, koledžas mācībspēku skaits ir audzis divas reizes, tuvojoties 70, abi studiju virzieni un visas studiju programmas ir nepārtraukti pilnveidotas un ieguvušas maksimālo iespējamo akreditāciju uz sešiem gadiem. Mēs esam kļuvuši par Erasmus Plus hartas dalībniekiem, un nu jau trešo gadu varam saņemt atbalstu darbinieku, mācībspēku profesionālo prasmju pilnveidei un studējošo prakšu un mācību mobilitātei. Koledžai ir piesaistīts papildus finansējums gan pārvaldības stiprināšanai, gan arī lietišķās pētniecības veicināšanai.

Par īpaši nozīmīgu veikumu uzskatu mūsu izveidoto “Biznesa siltumnīcu”, kas ir pirmais virtuālais biznesa inkubators Latvijā un atvērts visu mūsu programmu studentiem ar mērķi attīstīt savas uzņēmējdarbības kompetences.”

BVK Jubilejas nedēļas pasākumi

BVK jubilejas nedēļā norisināsies gan starptautiska, gan vietēja mēroga pasākumi.

17. – 21. aprīlis, Starptautiskās dienas “Erasmus +” projekta ietvaros, Pullman Riga Old town.

Biznesa vadības koledža pirmo reizi organizē Starptautiskās dienas, kuru laikā BVK dalīsies ar savu 20 gadu ilgo pieredzi tālmācībā, kā arī dienas kārtībā paredzēti jautājumi par starpkultūru mācīšanās pieredzi un iespēju pārrunāt aktualitātes par tālmācības studiju formu ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem. Tā iecerēta kā labas prakses apmaiņa par tālmācības vadību un nākotnes perspektīvām.
Viesu vidū būs pārstāvji no dažādām Eiropas augstskolām gan no akadēmiskā personāla, gan no universitāšu vadības. Starptautisko dienu ietvaros tiks demonstrētas dažādas E-studiju vides un izskaņā ir ieplānota ekskursija dalībniekiem ārpus Rīgas.

20.aprīlis, Starptautiskā lietišķās pētniecības konference tiešsaistē “Tālmācība – veidojot nākotnes izcilību šodien”.

Starptautiskā lietišķās pētniecības konference “Tālmācība – veidojot nākotnes izcilību šodien” norisināsies BVK Starptautisko dienu ietvaros. Tā iezīmēs attālinātās izglītības perspektīvas dažādu nozaru profesionāļu sagatavošanā un profesionālajā pilnveidē. Konferencē savā pieredzē un pētījumos iegūtajās atziņās dalīsies BVK mācībspēki, Latvijas un ārvalstu sadarbības partneru pārstāvji. Konferences paralēlajās sesijās savus lietišķos pētījumus prezentēs koledžas absolventi, tādējādi demonstrējot tālmācības studijās sasniegtos rezultātus un iedvesmojot topošos profesionāļus darīt un sasniegt vairāk.

21.aprīlis, Svinīgs pasākums par godu BVK 20.dzimšanas dienai, Melngalvju nams.

BVK dibinātājs Jānis Stabiņš un direktore Signe Enkuzena kopā ar koledžas darbiniekiem, un lūgtajiem viesiem atskatīsies uz līdzšinējiem nozīmīgākajiem notikumiem koledžas attīstības gaitā un ieskicēs redzējumu nākotnei. Pasākumā būs iespēja apskatīt BVK biznesa studiju programmas studentu un absolventu uzņēmējdarbības izstādi un iepazīt viņu piedāvātos produktus un pakalpojumus.

Rītdiena. Biznesa vadības koledža – ar skatu nākotnē

20 gadi, kaut īss mirklis kopējā laika ritējumā, taču ir bijis milzīgs solis BVK izaugsmē. Kā atzīst BVK direktore Signe Enkuzena:” koledžas 20. gads ir kā neliela atpūtas platforma mūsu ceļā, kad brīdi varam priecāties un izjust gandarījumu par paveikto. Tomēr čempiona tituls dod ne tikai gandarījumu, bet uzliek arī lielu atbildību studējošo, darba devēju, darbinieku un visas sabiedrības priekšā. Tādēļ mēs turpinām strādāt un iedvesmoties, lai mācīšanās ir vērtīgs piedzīvojums, kas uzlabo profesionālās un personīgās dzīves kvalitāti.
Sapnis jeb vīzija ir kļuvusi par realitāti. Nenoliedzami, mūs šajā panākumu ceļā ir pavadījusi Fortūna, tomēr lielāko paldies saku BVK darbiniekiem par viņu entuziasmu, ticību, aizrautību, drosmi un milzīgo darbu. Paldies ikvienam no Jums, darbs turpinās!”

  Atvērto durvju diena 23. maijā

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Daudz laimes dzimšanas dienā, BVK!

  “Latvijai būs nākotne tikai tad, ja mēs par spīti visiem nelabvēlīgajiem apstākļiem pietiekami daudz spēka, līdzekļu un uzmanības veltīsim izglītībai” /I.Ziedonis/.

  31/03/2023

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne