BVK Projekta aktualitātes novembrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide» īstenošanu.

“Atbilstoši projekta darba programmai, novembrī projekta vadības komanda, iesaistot dažādas ieinteresētās puses (pasniedzējus, studentus, absolventus, darba devējus) nodarbojās ar pārmaiņu vadības un īstenošanas plāna studiju programmu piedāvājuma modernizācijai izstrādi. Plāns kalpos kā pamatdokuments, uz kura pamata tiks pilnveidots koledžas pārvaldības modelis, izstrādāta un ieviesta izglītības procesu administrēšanas sistēma, notiks E-studiju vides audits un uzlabošana, kā arī inovatīva studiju kursa izveide un vadības personāla kompetenču paaugstināšana. Pēc plāna izstrādes decembrī tas tiks nodots starptautiskam ekspertam salīdzinošā izvērtējuma veikšanai” – stāsta projekta asistents Jānis Supe.

Biznesa vadības koledžas projekta aktualitātes novembrī

29/11/2018

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne