Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  BVK projekta aktualitātes 2020. gada aprīlī

  Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

  BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

  E-studiju vides struktūras un satura audits

  Aprīlī tika veikts BVK e-studiju vides un satura audita un uzlabošanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar projekta laikā veikto e-studiju vides struktūras un satura auditu, audita rezultātā e-studiju vidē ieviestajiem uzlabojumiem, kā arī intervēja darbiniekus un praktiski iepazinās ar jauno e-studiju vides struktūru un saturu.

  Audita rezultātā veiktās izmaiņas starptautiskā eksperte ir novērtējusi pozitīvi. Savā atzinumā R. Bodena norāda, ka “Koledžai bija divi galvenie mērķi – pārveidot tiešsaistes mācību vidi un nodrošināt, ka vienlaikus tiek pārskatīts arī studiju kursu saturs. Rezultāti attiecībā uz tiešsaistes mācību vidi šķiet iespaidīgi – ne tika e-vides struktūras dizains, bet arī tā ietekme uz studentu un pasniedzēju darbu.
  Attiecībā uz saturu, Koledža ir proaktīvi sadarbojusies ar absolventu darba devējiem, iesaistot tos kursu pilnveidošanā. Mērķis ir bijis nodrošināt to, lai studiju saturs atbilst darba devēju vajadzībām un profesiju standartiem, vienlaikus ievērojot arī dažādas kvalifikācijas ietvarstruktūras. Viens no izaicinājumiem būs turpmāk nodrošināt, ka jaunās pieejas un procesi kļūst par neatņemamu Koledžas darba daļu.”

  Arī pārējās projekta aktivitātes aprīlī ir īstenotas atbilstoši sākotnējam projekta plānam.

  30/04/2020

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne