BVK projekta aktualitātes 2020. gada februārī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

BVK saņēmusi starptautiski atzītu sertifikātu Committed to Excellence

19. februārī projekta vadītāja J.Roze, projekta grāmatvede J.Bandare un BVK pasniedzēja D.Akmens tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, lai pārrunātu projekta īstenošanas progresu.

BVK projekta vadība tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem

Nodrošināta koledžas dalība Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS)

Sanāksmes laikā tika secināts, ka projekta īstenošana notiek atbilstoši definētajam laika rāmim un sasniegtie rezultāti koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveidē salīdzinoši īsā laika periodā ir ievērojami:

  • īstenota BVK pārvaldības modeļa pilnveide: organizatoriskās, pārvaldības struktūras pilnveide un kvalitātes vadības sistēmas pilnveide atbilstoši EFQM Izcilības modelim;
  • BVK pārvaldības un kvalitātes vadības sistēmas starptautiska atzīšana un BVK saņēmusi starptautiski atzītu sertifikātu Committed to Excellence;
  • īstenots E-studiju vides, satura audits un uzlabošana, balstoties uz starptautiski atzītiem standartiem, t.sk. studiju programmu satura pilnveidošana atbilstoši nozares vajadzībām;
  • izveidots un attīstīts inovatīvs studiju kurss e-vidē – «Virtuālais biznesa inkubators»;
  • īstenota BVK vadības personāla zināšanu un prasmju attīstīšana administratīvās efektivitātes, kvalitātes vadības un finanšu vadības jomās;
  • turpinās darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas izstrādes un ieviešanas, nodrošināta koledžas dalība Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā (VDPKS).

BVK projekta vadība tikās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem

28/02/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne