BVK projekta aktualitātes 2020. gada janvārī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

2020. gada janvārī tika veikts BVK kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas starptautiskais izvērtējums (international peer-review), ko veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā.

Koledežas kvalitātes vadības sistēmas starptautiskais izvērtējums

Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar izstrādāto BVK kvalitātes vadības sistēmu, tās dokumentāciju un atbilstību EFQM standartiem, kā arī intervēja darbiniekus, lai gūtu vispusīgu priekšstatu par kvalitātes vadības sistēmas funkcionēšanu.

Koledžā ir sasniegusi projektā paredzētos mērķis un iekļāvusies termiņos

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu BVK starptautiskā eksperte ir novērtējusi pozitīvi. Savā atzinumā R. Bodena norāda, ka “BVK ir sasniegusi projektā paredzētos mērķis un iekļāvusies termiņos, un attiecībā pret projektā īstenotājiem nebūtu godīgi aprobežoties tikai ar šādu secinājumu. Man ir radies iespaids, ka tikai sešu mēnešu laikā BVK ir veikusi drosmīgus soļus, lai izstrādātu pamatīgu kvalitātes vadības sistēmu, kas atbalstīs turpmāku koledžas attīstību. Man nav aizrādījumu par šo projekta darbību – man ir radusies pārliecība, ka aktivitātes ir īstenotas laicīgi un ar augstu profesionalitāti, un beigās vajadzētu tikt sasniegtiem ļoti labiem rezultātiem. Galvenā lieta, ko vēlos uzsvērt, ir – šobrīd būtiski šo pārmaiņu procesu padarīt ilgtspējīgu un turpināt iesākto darbu, lai iegūtā vērtība būtu ilgstoša.”

Arī pārējās projekta aktivitātes janvārī ir īstenotas atbilstoši sākotnējam projekta plānam.

31/01/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne