BVK projekta aktualitātes 2020. gada jūlijā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Liela daļa projekta aktivitāšu jau ir noslēgušās, bet jūlijā turpinājās darbs pie otrās aktivitātes “Izstrādāt un ieviest Izglītības procesu administrēšanas sistēmu, t. sk. nodrošināt koledžas dalību Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā”. Jūlijā tika veikts šīs aktivitātes starptautiskais izvērtējums (peer-review). Izvērtējumu veica profesore Rebeka Bodena (Rebecca Boden) no Tamperes Universitātes Somijā. Izvērtēšanas laikā profesore iepazinās ar projekta laikā izveidoto jauno BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēmu, tās ieviešanas gaitu un paveiktajiem darbiem, kā arī pirmajiem rezultātiem dalībai Vienotajā datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmā.
Savā atzinumā R. Bodena norāda, ka “šī ir bijusi garākā no visām projekta aktivitātēm. Pozitīvi, ka koledža veica strukturētu darbu sistēmas ieviešanā, vispirms rūpīgi izpētot pieejamās sistēmas un izvēloties savām vajadzībām atbilstošāko. Jaunās sistēmas ieviešanas process tika sadalīts deviņās stadijās. Veicot pārbaudi, secināms, ka viss process ir bijis labi plānots, strukturēts un īstenots.”
 
Tāpat profesore atzīmē, ka jaunā sistēma ļaus piedāvāt studējošajiem labākus un automatizētus pakalpojumus, nodrošinās labāku informācijas plūsmu iesaistītajām personām, kā arī ļaus informāciju izmantot stratēģisku lēmumu pieņemšanai.

30/07/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne