Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

  Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

  BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

  Maijā ir turpinājies darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas veidošanas un ieviešanas. Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

  Tāpat maijā ir sagatavots gala ziņojums par BVK e-studiju vides un satura audita un uzlabošanas rezultātiem. Šīs projekta aktivitātes rezultātā ir uzlabota e-studiju vide, ieviesta vienota kursu struktūra Moodle vidē, kā arī pārskatīts studiju kursu saturs.

  BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

  29/05/2020

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne