Iepazīsties ar studiju materiālu bez maksas

Saņemt bez maksas

BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Maijā ir turpinājies darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas veidošanas un ieviešanas. Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

Tāpat maijā ir sagatavots gala ziņojums par BVK e-studiju vides un satura audita un uzlabošanas rezultātiem. Šīs projekta aktivitātes rezultātā ir uzlabota e-studiju vide, ieviesta vienota kursu struktūra Moodle vidē, kā arī pārskatīts studiju kursu saturs.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada maijā

29/05/2020

ONLINE Atvērto durvju diena 24. septembrī plkst. 18:30