Iepazinies ar studiju materiālu bez maksas

Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

BVK projekta aktualitātes 2020. gada martā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma

2020. gada martā projekta aktivitātes ir īstenotas atbilstoši sākotnējam plānam – ir turpinājies darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas veidošanas un ieviešanas. Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

E-studiju vides “Moodle” uzlabojumi

Pirmie pozitīvie rezultāti saņemti arī par E-studiju vides “Moodle” uzlabojumiem. Iepriekšējos mēnešos tika veikts E-studiju vides un satura audits, pēc tam veikti attiecīgi uzlabojumi, ņemot vērā ekspertu ieteikumus. Studējošie veiktajās aptaujās studējošie ir pozitīvi novērtējuši šos uzlabojumus, norādot, ka studiju procesu būtiski atvieglo ieviestais vienotais studiju kursu satura noformējums.

E-studiju vides "Moodle" uzlabojumi

31/03/2020

ONLINE Atvērto durvju diena 28. maijā plkst. 18:30