Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  BVK projekta aktualitātes 2020. gada martā

  Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

  BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

  Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma

  2020. gada martā projekta aktivitātes ir īstenotas atbilstoši sākotnējam plānam – ir turpinājies darbs pie Izglītības procesu administrēšanas sistēmas veidošanas un ieviešanas. Jaunā BVK Izglītības procesu administrēšanas sistēma dos iespēju ar studijām saistītos administratīvos procesus paveikt ātrāk un ērtāk gan koledžas administratīvajam personālam, gan studentiem un pasniedzējiem.

  E-studiju vides “Moodle” uzlabojumi

  Pirmie pozitīvie rezultāti saņemti arī par E-studiju vides “Moodle” uzlabojumiem. Iepriekšējos mēnešos tika veikts E-studiju vides un satura audits, pēc tam veikti attiecīgi uzlabojumi, ņemot vērā ekspertu ieteikumus. Studējošie veiktajās aptaujās studējošie ir pozitīvi novērtējuši šos uzlabojumus, norādot, ka studiju procesu būtiski atvieglo ieviestais vienotais studiju kursu satura noformējums.

  E-studiju vides "Moodle" uzlabojumi

  31/03/2020

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne