BVK projekta aktualitātes augustā

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

Projekta aktualitātes augustā

Saskaņā ar projekta plānu augustā sākušās mācības Biznesa vadības koledžas vadības personāla kompetenču paaugstināšanai. Divas dienas koledžas valdes priekšsēdētājs Jānis Stabiņš, direktore Signe Enkuzena, direktora vietniece studiju darbā Jana Roze, kā arī Tiesību zinātņu studiju virziena vadītājs Jānis Supe pilnveidoja zināšanas par administratīvo efektivitāti, laika plānošanu, kā arī dažādām darba efektivitātes mērīšanas metodēm. Jauniegūtās zināšanas tiks pielietotas praksē, ieviešot projekta laikā izstrādāto kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem EFQM standartiem.

Apmācības vadīja LEAN eksperte, Rimi loģistikas kvalitātes un servisa vadītāja, biznesa trenere Inga Ozola.

Apmācības vadības personāla kompetenču paaugstināšanai turpināsies arī septembrī.

BVK projekta aktualitātes augustā

30/08/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne