BVK projekta aktualitātes novembrī

Pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide

BVK īsteno ESF projektu Nr. 8.2.3.0.18/A/005 «Biznesa vadības koledžas pārvaldības procesu un studiju programmu kvalitātes pilnveide».

BVK ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu

Turpinot attīstīt kvalitātes vadību atbilstoši izcilības pieejai, Biznesa vadības koledžā īstenota pārvaldības un kvalitātes vadības sistēmas starptautiska atzīšana pēc Eiropas Kvalitātes vadības fonda (EFQM) Izcilības modeļa. Patlaban koledža ir viena no divām augstākās izglītības iestādēm Latvijā, kas ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu.

BVK ieguvusi EFQM Izcilības modeļa sertifikātu

27/11/2019

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne