«Digitālā pratība» un «Informācijas pārvaldība un datu apstrāde»

Piesakies mācībām ar ESF atbalstu!

Biznesa vadības koledža sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros aicina pieteikties kādā no diviem studiju kursiem. Pieteikšanās notiek līdz 30. jūnijam.

Pieteikšanās:

Digitālā pratība: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1594

Informācijas pārvaldība un datu apstrāde: https://evide.macibaspieaugusajiem.lv/programs/1595

Mācību ilgums: 2 mēneši
Līdzmaksājums tikai 10% jeb 36 EUR apmērā no kopējās kursu cenas.

Par pasniedzēju:

Inese Urpena, Mg.sc.ing.

Inesei ir inženierzinātņu maģistra grāds informācijas tehnoloģijās un ilggadēja pedagoģiskā darba pieredze ar dažāda vecuma cilvēkiem. Kā apgalvo pati Inese, tad pamata izglītība inženierzinātnēs viņai devusi izpratni par tehnoloģiju darbības pamatiem, un tas palīdz ātri apgūt un ieviest savā ikdienā IT novitātes. Pēc aicinājuma Inese ir pedagogs, tādēļ ar prieku māca tehnoloģiju piedāvātās priekšrocības visiem, kam par to ir interese.

 


Digitālā pratība

Studiju kurss paredzēts tiem, kuri vēlas apgūt pamatus informācijas tehnoloģiju lietošanā, lai brīvi un droši spētu tās pārvaldīt, apgūt MS Word, MS, Excel, MS PowerPoint programmu pamata prasmes kā arī izveidot savu digitālo identitāti. Šī kursa apguvei ir nepieciešamas patmatprasmes datora lietošanā.

Galvenie temati

  1. Digitālo tehnoloģiju loma informācijas sabiedrībāMērķis: Pētīt dažādas informācijas ieguves un apstrādes platformas, izvēlēties sev piemērotāko un izveidot savu kontu.
   • 1.1. Informācijas ieguves un apstrādes platformas (digitālais pakalpojums);
   • 1.2. Sadarbības veidošana izmantojot digitālās tehnoloģijas;
   • 1.3. Valsts un publiskie digitālie pakalpojumi;

 

  1. Rīki digitāla satura radīšanaiMērķis: Apstrādāt tekstu MS Word dokumentā, apstrādāt skaitlisko informāciju MS Excel izklājlapā, veidot diagrammas un prezentāciju atbilstoši prasībām
   • 2.1. Racionāls darbs dokumentu sagatavošanā (MS Word);
   • 2.2. Skaitliskās informācijas apstrāde un vizualizācija (MS Excel);
   • 2.3. Prezentācijas sagatavošana un grafiskās informācijas apstrāde (MS PowerPoint);

 

  1. Identitātes veidošana un komunikācijas platformas digitālajā saziņāMērķis: Izveidot savu kontu sociālajos tīklos, izprast sociālo tīklu darbības principus, lietot video konferences rīkus, izmantot tos dažādās ierīcēs.
   • 3.1. Ierīču savietojamība un lietišķā saziņa digitālajā vidē;
   • 3.2. Sociālie tīkli (Facebook, Instagram, Linkedin);
   • 3.3. Video konferences rīki (Zoom, Google Teams, Skype);

 

 1. Drošība digitālajā vidēMērķis: Pamatot saziņas etiķeti dažādās komunikācijas platformās, izveidot e-parakstu, izvēlēties atbilstošas paroles, izprast personas datu apstrādes principus.
  • 4.1. Saziņas un sociālo tīklu etiķete;
  • 4.2. Personas elektroniskā identitāte (paroles, e-paraksts, Smart ID);
  • 4.3. Personas datu apstrāde;

 

Pieteikties kursam tikai par 36 eiro!

 


Informācijas pārvaldība un datu apstrāde

Studiju kurss paredzēts digitālo prasmju pilnveidei darbam ar tekstuālas informācijas un datu apstrādi. Studiju kurss ir piemērots, ja vēlies padziļināti apgūt informācijas tehnoloģiju un rīku sniegtās iespējas un lietot tās savā profesionālajā darbībā.

Galvenie temati

  1. Informācijas apmaiņas plūsmas pārvaldībaMērķis: Raksturot informācijas apmaiņas principus interneta vidē, izpētīt informācijas pārvaldības normatīvo regulējumu un ievērot digitālās drošības politiku.
   • 1.1. Interneta infrastruktūras attīstība;
   • 1.2. Informācijas pārvaldības normatīvais regulējums;
   • 1.3. Digitālās drošības politika;

 

  1. Informācijas sistēmas projektēšana, uzturēšana un izmantošanaMērķis: Atpazīt dažādas informācijas sistēmas, strukturēt informāciju datu bāzēs, izmantot mākoņdatošanas pakalpojumus un mākslīgā intelekta lietojumu un nozīmi informācijas sistēmās.
   • 2.1. Valsts un organizācijas informācijas sistēmas;
   • 2.2. Informācijas strukturēšana datu bāzēs;
   • 2.3. Mākoņdatošanas pakalpojumi;
   • 2.4. Mākslīgais intelekts, tā attīstība (virtuālie asistenti un roboti);

 

  1. Datu novērtēšanas un analīzes rīki izmantojot MS ExcelMērķis: Izgūt un novērtēt dažādus datus, apstrādāt tos, izmantojot MS Excel datu analīzes rīkus un veido diagrammas.
   • 3.1. Datu atbilstības novērtēšana (Data validation);
   • 3.2. Liela apjoma datu apstrāde un analīze (Pivot tables, Lookup);
   • 3.3. Datu vizuālā interpretācija;

 

 1. Kopsavilkumu strukturēšana un uzskatāma prezentēšanaMērķis: Veidot infografikas un prezentācijas MS PowerPoint rīkā.
  • 4.1. Datu interpretācija un izsniegšanas metodes;
  • 4.2. Infografikas dizaina plānošana un izveides rīki;
  • 4.3. Efektīgas prezentācijas izstrāde (MS PowerPoint)

 

Pieteikties kursam tikai par 36 eiro!

«Digitālā pratība» un «Informācijas pārvaldība un datu apstrāde»

08/06/2021

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne