Integrālā pieeja biznesa ilgtspējai


Biznesa izaicinājumi Latvijas simtsgadē - BVK konference

BIZNESA VADĪBAS KOLEDŽA
aicina piedalīties
Starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē

“Integrālā pieeja biznesa ilgtspējai”

 

Konferences norises vieta: Biznesa vadības koledža, Alberta ielā 13, Rīga
Konferences norise laiks: 2019. gada 27. aprīlis, plkst. 9:30 – 16:00
Konferences valoda: Latviešu

Dalības maksa:
BVK studentiem un BVK mācībspēkiem – iekļauta studiju programmā
Pārējiem dalībniekiem – 7,00 Euro (ar PVN)

Jautājumu gadījumā rakstiet: jana.roze@bvk.lv.

Konferences starptautiskā zinātniskā komiteja:

Ph. D. Daiga Kamerāde-Hanta (UK)
Ph.D. Rebecca Boden (FIN)
Dr.sc.adminstr., Mg psych. Signe Enkuzena (LV)
Mg. paed. Ruta Stabiņa (ASV)
MBA, doktora zinātniskā grāda pretendents Jānis Supe (LV)
Mg.psych., doktora zinātniskā grāda pretendente Jana Roze (LV)

Piedalīties konferencē

KONFERENCES PROGRAMMA

 

9:30-10:00 Dalībnieku reģistrācija
10:00-10:10 Konferences atklāšana
Dr.sc.adminstr., Mg psych. SIGNE ENKUZENA, BVK direktore
Mg.psych., Doktora zinātniskā grāda pretendente JANA ROZE, BVK direktora vietniece studiju darbā
10:10-12:00 Konferences plenārsēde
10:10-10:20 Stratēģiskā forsaita nozīme virzībā uz ilgtspējīgām nākotnēm
MBA BAIBA DOMINIECE-DIASA, “Ziemeļeiropas Forsaita Institūts”, valdes locekle
10:20-10:40 Biznesa ilgtspējas pārskats
MS, MBA TRAVIS LUCKEY, Pro tempore instructor, University of Oregon,
Chief Information Officer, Oregon Department of Environmental Quality (DEQ)
10:40-11:00 Uzņēmēju līdera īpašības biznesa ilgtspējai
Dr. psych. LŪCIJA RUTKA, RISEBA Biznesa fakultātes dekāna v.i., profesore
11:00-11:20 Nestandarta mārketinga komunikācija
Mg.oec. TOMS KREICBERGS, Mārketinga konsultants
11:20-11:40 Biznesa inkubators studējošo uzņēmīguma atbalstam – kas & kā & kapēc
Dr.sc.adminstr. IVETA CĪRULE, SIA BIORGANIK5 dibinātāja, biedrības Project Net valdes locekle
11:40-12:00 Pārrobežu administratīvais akts un tā nozīme izglītības jomā
LL.M. ALEKSANDRS POTAIČUKS, BVK lektors, LR Augstākās tiesas Zinātniski analītiskais padomnieks
12:00-12:30 Kafijas pauze
12:30-14:00 Konferences sesijas
Uzņēmējdarbība un vadība
Moderators: Signe Enkuzena, Dr sc. adminstr
Mārketings un pārdošana
Moderators: Jana Roze, Mg.psych.
Tiesību zinātne
Moderators: Jānis Supe, MBA, Doktora zinātniskā grāda pretendents
14:00-14:30 Kafijas pauze
14:30-16:00 Darbsemināri
Strādā gudri: LEAN instrumenti produktivitātes uzlabošanai
RUSLANS SOSINOVIČS, SIA “VALPRO” Ražošanas Dienesta vadītājs, LEAN, TOC ieviešanas eksperts
Organizācija kā dzīva sistēma
SANTA LEIBOVIČA, Biznesa, personīgās efektivitātes un komandas koučs
16:00 Konferences noslēgums

Lejuplādēt konferences programmu

 


 


RUSLANS SOSINOVIČS,SIA “VALPRO” Ražošanas Dienesta vadītājs, LEAN, TOC ieviešanas eksperts Darbseminārs
Strādā gudri: LEAN instrumenti produktivitātes uzlabošanai

!!! Vietu skaits darbseminārā ir ierobežots – tikai 20 apmeklētāji

Uzņēmumam, kura ražošanas sortiments ir tik plašs kā ‘’VALPRO’’ efektivitāte ir izdzīvošanas un konkurētspējas pamatnosacījums. Lai spētu saražot vairākus simtus ugunsdzēsības aparātu korpusu un degvielas kannu modeļu, ražošanas procesam ir jābūt sakārtotam tā, lai darbs noritētu bez nevienas liekas darbības. Tā kā ‘’VALPRO’’ šobrīd ir pasaulē lielākais metāla degvielas kannu ražotājs un lielākais šīs produkcijas piegādātājs NATO dalībvalstu armijām, papildus jābūt izpildītiem arī dažādiem specifiskiem drošības un kvalitātes nosacījumiem.

Kopš 2014.gada Valmieras otrajā lielākajā uzņēmumā mērķtiecīgi iedzīvinot dažādus LEAN filozofijas principus, kopumā izmēģināti un pielietoti ap 10 dažādu efektivitātes instrumentu. Viena no nozīmīgākajām šobrīd praktizētajām metodēm ir SMED – kā pēc iespējas ātrāk nomainīt, pārkārtot līniju, lai ražošanas process, kurā katrs produkts iziet dažādas specifiskas ražošanas stadijas, noritētu bez liekiem laika, cilvēka resursu un citiem zudumiem.

Darbsemināra saturā:

  • SMED metode;
  • Ātrās pārkārtošanās (produkcijas veidiem, instrumentiem, aprīkojumam) metode;
  • SMED 7 soļi, ieviešanas ieguvumi;
  • SMED simulācijas spēle;
  • Noslēguma diskusija

Darbsemināru vadīs: RUSLANS SOSINOVIČS
ražošanas vadīšanas, LEAN, TOC ieviešanas eksperts. Sertificēts ISO sistēmu auditors. Šobrīd ir metālapstrādes ražošanas uzņēmuma SIA “VALPRO” Ražošanas Dienesta vadītājs, LEAN, TOC vadītājs uzņēmuma ietvaros. Savā darbā izstrādā stratēģijas biznesa virzieniem, attīstībai, nodrošina personāla apmācību par LEAN, TOC u.c. efektivitātes metodēm.
Biznesa efektivitātes asociācijas (BEA) Valdes loceklis, BEA sertificēts LEAN eksperts.
Izmantojot plašās zināšanas un praktisko pieredzi, kas gūta, vadot SIA VALPRO Ražošanas dienestu, dažāda veida personāla apmācības par LEAN, TOC u.c. efektivitātes metodēm, Ruslans spēj piemeklēt atbilstošāko risinājumu ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un biznesa rezultātu uzlabošanai.


Santa Leiboviča - Biznesa, personīgās efektivitātes un komandas koučs Darbseminārs
Organizācija kā dzīva sistēma

Ir pienācis laiks mainīt savu redzējumu par to, kas ir organizācija un cilvēki tajā. Pirms 100 gadiem radītais priekšstats, ka organizācija ir kā kontrolējams mehānisms, kuru ir iespējams vadīt, ir novecojis un neatbilst šīs dienas nenoteiktības apstākļiem un prasībām pēc elastības un sadarbības ar tirgu un iesaistītajām pusēm. Pārstājot skatīties uz organizāciju kā uz struktūrshēmu vai lietu kopumu, mēs varam ieraudzīt to kā dzīvu sistēmu, kurai ir savs liktenis, vadošie principi un dinamikas, kas ietekmē to kā ir būt un strādāt šajā organizācijā.

Darbsemināru vadīs: SANTA LEIBOVIČA
sistēmiskais un vadības komandu koučs (PCC ICF), sistēmisko sakārtojumu konsultants un asociētā trenere Systemic Constellations center Riga. Vairāk kā 10 gadu pieredze koučingā un biznesa apmācību veidošanā un vadīšanā. Specializējās uz darbu ar vadības komandām. Ieguvusi Starptautiskās kouču federācijas profesionālās akreditācijas PCC (Professional Certified Coach) līmeni, kas apliecina vairāk kā 500 koučinga prakses stundu. Sistēmisko pieeju apguvusi Maskavas sistēmisko risinājumu un konsultēšanas institūtā un Nīderlandes Helingera institūtā.


Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne