MEKLĒJOT STABILITĀTI NEPAREDZAMĀ LAIKĀ

Starptautiskā lietišķās pētniecības TIEŠSAISTES konference/
International ONLINE conference of applied sciences

 

“MEKLĒJOT STABILITĀTI NEPAREDZAMĀ LAIKĀ”
“FINDING STABILITY IN UNPREDICTABLE TIMES”

 

2022. gada 23., 25. aprīlī / April 23, 25 2022

Biznesa vadības koledža, Rīga, Alberta iela 13
College of Business Administration, Alberta Street 13, Riga

Spied šeit, lai iepazītos ar konferences programmu.

 

Piesakies konferencei šeit!

 


Starptautiskā zinātniski praktiskā TIEŠSAISTES konference


 

KONFERENCES PROGRAMMA | THE AGENDA OF THE CONFERENCE

23. aprīlis | April 23
Konferences plenārsēde | Plenary session
10:00-12:30

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA 10:00-10:10

Konferences atklāšana | Opening of the Conference

Dr SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA

IVARS IJABS, Politikas zinātņu doktors un Eiropas Parlamenta deputāts 10:10-10:35

Eiropa krustcelēs: ES integrācija un Latvijas drošības intereses / Europe at crossroads: EU integration and Latvia’s security interests (in Latvian)

Kopš savas izveides Eiropas Savienība ir varējusi atļauties sadzīvot ar atšķirīgu drošības uztveri dažādās dalībvalstīs. Kopš Krievijas pilna apjoma agresijas Ukrainā situācija ir mainījusies: šodien ir vitāli svarīgi vienoties par kopīgu draudu uztveri un vienotu reakciju uz tiem. Šajā ziņā tuvākie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropai kā “miera projektam”.

IVARS IJABS, Politikas zinātņu doktors un Eiropas Parlamenta deputāts/ Doctor of Political Science and Member of the European Parliament

AICHUROK YBYRAIMOVA, viespētniece LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē/ 10:35-11:00

Laba ekonomika grūtos laikos / Good economics for hard times (angļu val.)

Referente diskutēs par grāmatu “Laba ekonomika grūtos laikos”, kur analizētas mūsdienu pasaules problēmas un iespējamie risinājumi. Grāmatu sarakstījuši Nobela prēmiju ieguvuši ekonomisti.

AICHUROK YBYRAIMOVA, viespētniece LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē/ visiting researcher at the Faculty of Business, Management & Economics at LU

BVK 11:00-11:25

Emocionālās inteleģences nozīmīgums strauji mainīgos apstākļos/Importance of Emotional Intelligence in Turbulent Time (in Latvian)

Referente skaidros, kāpēc strauji mainīgos apstākļos, vadot personālu, organizācijā nepieciešams rūpēties par emocionālo inteliģenci.

LĪGA PEISENEICE, Banku augstskolas rektore/ Rector of BA School of Business and Finance

BVK 11:25-11:50

Efektivitāte un automatizācija – pamats stabilam biznesam/Efficiency and automation – foundation for sustainable business (in Latvian)

Praktiski ieteikumi no pieredzes, kā mazināt nenoteiktības riskus, ieguldot procesos un tehnoloģijās, kas orientētas uz resursu ekonomiju un automatizāciju. Vigants ikdienā palīdz uzņēmumiem mazināt elektrības patēriņu apgaismojumam, kā arī automatizēt klientu piesaistes un apkalpošanas procesus.

VIGANTS LESAUSKS, pārdošanas konsultants, grāmatu autors un apmācību vadītājs/ sales consultant, author of sales handbooks and trainer

BVK 11:50-12:15

Kā būt drošībā un stabilitātē (in Latvian)

Prezentācijas laikā tiks atbildēts uz virkni jautājumu: Kas ir drošība, kāpēc tā ir fenomens? Kurš ir “galvenais aizdomās turamais”? Un – vai vienmēr sekot norādēm un turēties uz galvenā ceļa?

EDMUNDS VISENDORFS, “Personas drošības institūts” dibinātājs un vadītājs, uzņēmuma “Visendorff” vadītājs / Founder and Head of the Institute of Personal Security, head of “Visendorff”

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA 12:15-12:30

Plenārsēdes noslēgums | Closing the Plenary session

SIGNE ENKUZENA, BVK direktore | Director of the CBA


 

Piesakies konferencei šeit!

 


23. aprīlis | April 23
Konferences sesijas | Parallel sessions
13:00-15:00
Atbilstoši sesijas tematam konferences dalībnieki uzstājas ar prezentācijām. Katra uzstāšanās līdz 10 minūtēm. Prezentācijas iesūtīt sesijas moderatoram līdz 2022.gada 21. aprīlim ieskaitot, uz moderatora e-pastu.
AAccording to the session themes, the conference participants will present their topics. The length of each presentation is up to 10 min. Presentations should be submitted to the session moderator by 21 April 2022 to the moderators’ e-mail.

Uzņēmējdarbība, mārketings, pārdošana un loģistika / Business, marketing, sales and logistics

Moderatori | Moderators: Dainis Locāns, Alisa Lāce

dainis.locans@bvk.lv

Vadība un cilvēkresursi | Management and human resources

Moderators | Moderator: Evija Ūpe, Liene Vīduša

evija.upe@bvk.lv

Grāmatvedība un finanses | Accounting and finances

Moderators | Moderator: Rita Vanaga

rita.vanaga@bvk.lv

Tiesiskie aspekti | Legal issues

Moderators | Moderator: Jolanta Dinsberga

dinsbija@gmail.com


Moderators informēs dalībniekus par sesijas norisi līdz 2022.gada 22.aprīlim / Participants will be informed about the session schedule till 22 April 2022 by the session moderator

RAKSTUS KONFERENCES RAKSTU KRĀJUMAM IESŪTĪT LĪDZ 10.05.2022. UZ janis.supe@bvk.lv. RAKSTA PRASĪBAS TIKS IZSŪTĪTAS, TIKLĪDZ PIETEIKSIETIES

ARTICLES FOR THE CONFERENCE PROCEEDINGS SHOULD BE SUBMITTED BY 10.05.2022. TO janis.supe@bvk.lv. THE REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE WILL BE SENT UPON YOUR APPLY


25. aprīlis | 25 April
Darbsemināri | Workshops
18:00-19:30

23. aprīlī būs iespēja pieteikties vienā no DĀR semināriem 25. aprīlī

 

Moderators: Andris Lanka, “Desol training”, uzņēmējs, komunikators
Darbseminārs:
Katra lieta savā vietā, katrai lietai sava vieta!

Šajā darbseminārā jums būs iespēja apgūt praktiskus instrumentus apkārtējās pasaules sakārtošanai, lai radītu drošības izjūtu un mazinātu stresu.

Moderatore:
Dārta Akmens, sertificēta EFQM modeļa auditore.


Moderators: Andris Lanka, “Desol training”, uzņēmējs, komunikators
Darbseminārs:
Kā šajos laikos rīkoties ar naudu un mantu?

Šajā darbseminārā apgūsiet galvenās naudas glabāšanas, vairošanas un arī zaudēšanas pamatpatiesības. Nauda gan nenodrošina laimi, bet tās pietiekamība ārkārtīgi nomierina.

Moderators:
Andris Lanka, “Desol training”, uzņēmējs, komunikators


 

 

Piesakies konferencei šeit:

 

  Jūsu aktuālais statuss:

  Ierakstiet savu aktuālo statusu:


  Dalībnieka statuss konferencē (vairākas atbildes iespējamas):

  KlausītājsAr referātuIesūtīšu rakstu rakstu krājumam

  Kurā sesijā (20.04.)?

  Raksta nosaukums


  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.


  18/04/2022

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne