Projekta aktualitātes 2020. gada novembrī

Profesionālās pilnveides programmās “Biznesa uzsākšana” un “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” novembra beigās mācības uzsāka četras grupas. Mācību maksa 90% apmērā tiek segta no valsts un ES līdzekļiem, tāpēc šī ir unikāla iespēja ieguldot tikai 10% no saviem līdzekļiem apgūt grāmatvedības pamatus vai saņemt atbalstu un rīkus, kas ir nepieciešami veiksmīgai biznesa uzsākšanai, ko sniedz profesionāli pasniedzēji.

VIAA atgādina, ka 2020. gadā tika projekta nosacījumos tika veikti grozījumi un mācīties šī projekta ietvaros var divas reizes un pieteikšanās nākamajai kārtai būs jau 2021. gada pirmajā pusē.

Informācija par projektu ir pieejama šeit: https://macibaspieaugusajiem.lv/par-projektu

Projekta aktualitātes 2020. gada novembrī

04/12/2020

Atvērto durvju diena - ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne