Projekta aktualitātes 2020. gada oktobrī

20. oktobrī noritēja noslēguma pasākums studiju kursam “Ekspedīcija un starptautisko pārvadājumu organizēšana”. Kurā novadījām jautājumu/atbilžu sesiju ar mūsu nozares speciālistiem Aigaru Losu (SIA “Kuehne+Nagel”), Aleksandru Kotļaru (SIA “GEFCO BALTIC”) un Lauri Brokānu (SIA “Kuehne+Nagel”, SIA “Baltic Console line”) un noslēgumā koledžas dibinātājs Jāņa Stabiņa meistarklasē tika nostiprināti izvirzītie mērķi, studiju kursu veiksmīgi pabeidza 45 izglītojamie.

22. oktobrī noslēdzās pieteikšanās projekta 5. kārtai, kurā Biznesa vadības koledža piedāvās apgūt divas profesionālās pilnveides programmas “Biznesa uzsākšana” un “Praktiskā grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” 160 stundu apjomā.

Projekta aktualitātes 2020. gada oktobrī

06/11/2020

Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
Izvēlne