Studiju kredīti ar valsts galvojumu

Tu maksāsi tikai 47 EUR mēnesī pēc studiju beigšanas!

Tu maksāsi tikai 47 EUR mēnesī pēc studiju beigšanas!

*STUDĒ BEZ MAKSAS! Studiju kredīts ar valsts galvojumu ļaus Tev studēt bez maksas un, izmantojot maksimālo 10 gadu atmaksas termiņu, Tu maksāsi tikai 47 EUR mēnesī pēc studiju beigšanas.

Vēlies maksāt tikai 47 EUR mēnesī?
Aizpildi pieteikuma formu zemāk, lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu!

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Studiju kredīti ar valsts galvojumu

  Studiju kredīti ar valsts galvojumu

  BVK studenti var saņemt studiju kredītu ar valsts galvojumu, kā arī saņemt komerckredītu jebkurā Latvijas komercbankā.

  Studiju kredīts ar valsts galvojumu – paredzēts studiju maksas segšanai Biznesa vadības koledžā. To izsniedz pilna un nepilna laika studentiem. Mācību laikā procentus par kredītu maksā valsts, bet kredīts jāsāk atmaksāt ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai ar trešo mēnesi pēc studiju pārtraukšanas. Studiju kredīta procentus jāmaksā, sākot ar 12. mēnesi pēc studiju beigšanas vai no nākamā mēneša pēc studiju pārtraukšanas.

  Komerckredīts – Studējošajiem, kuriem nav bijusi iespēja saņemt kredītu ar valsts vārdā sniegto galvojumu, ir iespēja saņemt komerckredītu, ko izsniedz Latvijas bankas.

  Kā pieteikt studiju kredītu ar valsts galvojumu?

  Pašlaik studiju kredītu apkalpošanai pieteikusies Swedbank, kas ir noslēgusi sadarbības līgumu ar finanšu institūciju Altum.

  Lai pieteiktos studiju kredītam:

  • Jānoslēdz studiju līgums ar Biznesa vadības koledžu;
  • Jāveic drošības naudas iemaksa 150 EUR apmērā, lai saņemtu piekļuvi studijām;
  • Jāsagaida apstiprinājuma e-pasts no augstskolas par uzņemšanu jeb imatrikulāciju augstskolā;
  • Pirms pieteikšanās valsts garantētajam kredītam, studentam jābūt Swedbank klientam;
  • Jāpiesakās kredītam Swedbank mājaslapā, kur jāiesniedz pieteikums studiju kredīta saņemšanai;
  • Banka izskata kredītpieteikumu un pieņem lēmumu apstiprināt vai noraidīt to, informējot studentu par lēmumu;
  • Ja kredītpeiteikums ir apstiprināts, tad nepieciešams parakstīt līgumu ar banku;
  • Ja kredītpeiteikums ir noraidīts, tad studentam ir jāsazinās ar Biznesa vadības koledžu;
  • Pēc studiju kredīta līguma parakstīšanas banka veic pārskaitījumu mācību iestādei;
  • Studentam tiek atmaksāta drošības naudas iemaksa.

  Kredīta atmaksāšanas termiņu var pagarināt, ja studējošais:

  • Ir grūtniecības vai pēcdzemdību atvaļinājumā;
  • Atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā (līdz bērns sasniedz 1,5 gada vecumu) un nestrādā pilnu darba laiku;
  • Turpina studijas bakalaura vai profesionālajā studiju programmā;
  • Turpina studēt maģistratūrā, doktorantūrā vai rezidentūrā;
  • Iegūst bezdarbnieka statusu.

  Plašāka oficiālā informācija par valsts galvoto kredītu saņemšanas nosacījumiem Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļvietnē.

  Kas jāzina par studiju un studējošo kredītu saņemšanu ar Altum garantiju?

  Kas jāzina par studiju un studējošo kredītu saņemšanu ar Altum garantiju?

  Lejuplādēt PDF dokumentu

  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK Studiju maksas kalkulators

  BVK CALC 2023-07-17

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne