Iepazīsties ar studiju materiāliem bez maksas

  Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

  Studiju programma «Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana»

  Jaunums – Biznesa vadības koledža piedāvā studiju programmu «Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana», kas pielāgota aktuālajām darba tirgus prasībām

  Reaģējot uz arvien pieaugošo darba devēju vajadzību pilnveidot biroja administratoru prasmes klientu apkalpošanā, tiek paplašināta BVK studiju programma «Biroja vadība», papildinot to ar jauniem studiju kursiem «Klientu attiecību pārvaldība», «Klientu apmierinātības novērtēšanas un veicināšanas metodes», kā arī atbilstoši pielāgojot studiju kursa «Personīgā un profesionālā izaugsme» praktiskos uzdevumus. Saskaņā ar Studiju kvalitātes komisijas 29. jūnija lēmumu, tagad studiju programmas nosaukums ir «Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana», saglabājot profesionālo kvalifikāciju «Biroja administrators».

  To, ka biroja administratora ikdienas darbs 75 – 80% ir saistīts ar klientu apkalpošanu, pierāda BVK 2023. gada janvārī organizētā pētījuma rezultāti. Tāpat vairāki veiktie nozaru pētījumi liecina, ka klientu apkalpošanas prasmes ir ļoti būtiskas biroja administratora darbā un tām var būt izšķiroša loma uzņēmuma kopējo rezultātu sasniegšanā.

  Signe Enkuzena, BVK direktore:

  «Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana» programmas nosaukums skaidri raksturo studiju programmā paredzētos studiju rezultātus kā biroja vadībā, tā klientu apkalpošanā. Tas paver iespēju piedāvāt studentiem plašāku un kvalitatīvāku pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, nodrošinot Latvijas darba tirgu ar profesionāliem biroja administratoriem ar padziļinātām zināšanām klientu apkalpošanā.

  No eksperta Romāna Putāna (RSU Starptautiskā biznesa un ekonomikas katedra, Docents, Studiju programmas vadītājs), ziņojuma:

  “Biznesa vadības koledžas iniciētā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Biroja vadība” nosaukuma maiņa uz “Biroja vadība un profesionāla klientu apkalpošana” ir pamatota un pārdomāta daļa no plašāka koledžas stratēģiskās attīstības redzējuma, kura apspriešanā, analīzē un izstrādē piedalījās gan vairākas iesaistītās puses (koledžas īpašnieki, vadība, administrācija, docētāji, studējošie, absolventi, darba devēji), gan arī diskusijās iniciēto redzējumu pārbaudei un pamatošanai koledža veica fokusgrupas pētījumu, padziļinātas konsultācijas ar darba devējiem un pamatojās uz citiem pētījumiem. Izpētes un konsultāciju rezultātā tika pamatoti identificēta gan nepieciešamība, gan iespēja šajā programmā stiprināt profesionālas klientu apkalpošanas prasmju un kompetences aspektus, tai skaitā, arī programmas nosaukumā. Tas saistīts gan ar darba tirgus vajadzību un pieprasījuma fokusētāku adresēšanu, gan arī, lai stiprinātu motivētu studējošo piesaistīšanu programmai, tai skaitā, adresējot un mainot atsevišķus stereotipus par organizācijas, uzņēmuma biroju vadītāja, biroju administratora amatu, kvalifikāciju, pienākumiem, prasmēm, kompetenci, nozīmi.”

  Biroja vadīšanas un profesionālās klientu apkalpošanas studiju programma ļaus koledžas pirmā līmeņa studiju programmas studentiem iegūt kvalifikāciju «Biroja administrators» ar padziļinātām klientu apkalpošanas prasmēm. Savukārt skolēniem, kuri ieguvuši vidējo profesionālo izglītību un 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju «Klientu apkalpošanas speciālists», programma būs lielisks solis profesionālajai pilnveidei un nākamās izglītības pakāpes iegūšanai, lai varētu tālāk turpināt izglītību nākamajā līmenī un iegūt bakalaura grādu.

  05/07/2023

  Atvērto durvju diena ceturtdienās, plkst. 18:30
  Izvēlne